NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RADOVI
UDŽBENICI I ZBIRKE PROPISA
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI
BIOGRAFIJA I NAUČNI REZULTATI
NAUČNE MONOGRAFIJE
PRAKTIKUMI
UREĐIVAČKI POSLOVI I RECENZIJE
NAGRADE, PRIZNANJA I MEDIJI

Vladimir M. Cvetković

Rođen 08.02.1987. godine u Kragujevcu. Doktorirao na Fakultetu bezbednosti Univerzitetu u Beogradu, na temu ,,Spremnost građana za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom u Republici Srbiji“ (2016) čime je stekao akademsko zvanje doktor nauka – nauke bezbednosti.

Na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu odbranio je master rad na temu ,,Upravljanje u vanrednim situacijama izazvanim zloupotrebom oružja za masovno uništavanje“ 2012. godine čime je stekao zvanje master kriminalista i diplomirao je 2010. godine kao student generacije sa prosečnom ocenom 10.00 (prvi polaznik u istoriji sa spomenutim ostvarenim prosekom), čime je stekao zvanje diplomirani kriminalista.

Završio je srednju školu unutrašnjih poslova (zvanje policajac) u Sremskoj Kamenici 2006. godine kao jedan od đaka generacije i nosilac Vukove diplome, i osnovnu školu ,,Sveti Sava“ u Batočini 2002. godine kao nosilac Vukove diplome.

Zaposlenje

Fakultet bezbednosti,  Univerzitet u Beogradu, Gospodara Vučića 50, Beograd 11000

Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd

Međunarodni institut za istraživanje katastrofa, Beograd

Imejl adrese

Možete me kontaktirati preko sledećih imejlova: vmc@fb.bg.ac.rs vladimirkpa@gmail.com predsednik@upravljanje-rizicima.com