Osnovni biografski podaci i školovanje

Rođen je 08.02.1987. godine u Kragujevcu. Završio je srednju školu unutrašnjih poslova (zvanje policajac) u Sremskoj Kamenici 2006. godine kao jedan od đaka generacije i nosilac Vukove diplome i osnovnu školu ,,Sveti Sava“ u Batočini 2002. godine kao nosilac Vukove diplome. 
Na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu odbranio je master rad na temu ,,Upravljanje u vanrednim situacijama izazvanim zloupotrebom oružja za masovno uništavanje“ 2012. godine čime je stekao zvanje master kriminalista i diplomirao je 2010. godine kao student generacije sa prosečnom ocenom 10.00 (prvi polaznik u istoriji sa spomenutim ostvarenim prosekom), čime je stekao zvanje diplomirani kriminalista.Nosilac je crnog pojasa iz borilačkih veština samoodbrane Jujutsu.
Doktorirao je na Fakultetu bezbednosti Univerzitetu u Beogradu, na temu ,,Spremnost građana za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom u Republici Srbiji“ (2016) čime je stekao akademsko zvanje doktor nauka – nauke bezbednosti.

Nagrade i priznanja

 • Individual contribution award in the development of cooperation with the international academic institute and encouraging research in the field of risk management in emergency situations, 5 April, 2022., International Academic Institute.
 • Dobitnik nagrade za ostvarene rezultate i nesebičan profesionalni doprinos u realizaciji edukacija, istraživanja i obuka iz oblasti upravljanja u vanrednim situacijama izazvanih prirodnim i antropogenim opasnostima, Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, 2022. godina;
  • Dobitnik nagrade za individualni doprinos u podsticanju edukacije u oblasti upravljanja rizicima u vanrendnim situacijama, Visoka tehnološka škola u Aranđelovcu (2020).
 • Na međunarodnom konkursu, izabran za lokalnog eksperta za Srbiju iz oblasti upravljanja rizicima od katastrofa (27.10.2021. godine) i zvanično angažovan na  međunarodnom projektu podržanom od strane Generalnog direktorata ECHO-a, Evropske komisije za evropsku civilnu zaštitu i operacije humanitarne pomoći (DG ECHO). U organizaciji međunarodnog konzorcijuma uspostavljenog od strane: the Italian Civil Protection Department jointly with the Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief (URSZR), the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), the Romanian General Inspectorate for Emergency Situations (IGSU), the Fire Rescue Brigade of Moravian-Silesian Region, Czech Republic (FRB-MSR), the National Center for Disaster Management Foundation, Romania (CN APELL-RO) and CIMA Research Foundation, Italy (CIMA);
 • Dobitnik je nagrade za najboljeg mladog naučnika Srbije ,,Danubius Young Scientist Award 2017“ koja se dodeljuje od strane Austrijskog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomiju (BMWFW) i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM) za izuzetna dostignuća u nauci.
 • dobitnik je stipendije za talente Ministarstva prosvete RS – Grant by the Fund for Young talents of the Republic of Serbia for the undergraduate students of final years (2009/10);
 • dobitnik ,,Eurobank EFG školarine za najbolje studente Srbije“ u okviru projekta ,,Investirajmo u evropske vrednosti“, zbog posebnog isticanja u oblasti kriminalističko i policijsko-bezbednosnih studija, 2009. godina.
 • nagrada za najboljeg studenta I generacije Kriminalističko policijske akademije u Zemunu za ostvareni prosek 10.00, 2. oktobar 2010. godine, dodeljena srebrna značka;
 • nagrada za najboljeg studenta treće godine Kriminalističko policijske akademije u Zemunu, 2. oktobar 2009. godine, dodeljena kožna torba; nagrada za najboljeg studenta druge godine Kriminalističko-policijske akademije u Zemunu, 2. oktobar 2008. godine, dodeljena nagrada lap-top;
 • nagrada za najboljeg studenta prve godine Kriminalističko policijske akademije u Zemunu, 2. oktobar 2007. godine, dodeljena pohvalnica;
 • izabran na Skupštini opštine Lapova u toku godine za najboljeg studenta u istoriji opštine i kao nagradu, dodeljen mu je lap-top;
 • dodeljena nagrada za jednog od najboljeg kadeta sa prosekom 5.00 u Srednjoj školi unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici:
 • dobitnik je stipendije OEBS-a za treću godinu doktorskih studija na Univerzitetu u Beogradu, Fakultetu bezbednosti, 2015/2016. godine;
 • u Sektoru za vanredne situacije, u toku 2011. godine, realizovao je stručnu praksu;
 • osnovni kurs za vatrogasca – spasioca u 2012. godini u trajanju od 4 meseca,  završio je sa prosekom 5,00 (pet) u Upravi za vanredne situacije grada Beograda čime je stekao diplomu vatrogasca – spasioca;
 • položio je i stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara sa visokom stručnom spremom (2012. godine);
 • završio je osnovni specijalistički kurs za inspektore iz oblasti civilne zaštite i upravljanja rizikom, 2014. godina;
 • položen stručni ispit za procenu rizika od katastrofa i izradu planova zatštite i spasavanja u vanrednim situacijama, 2018. godina;
 • položen stručni ispit za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, 2018. godina;
 • završen kurs i izdato uverenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca-spasioca izdato od strane MUP-a, R. Srbije 2012. godina;
 • diploma za majstorsko zvanje u borilačkim veštinama JuJutrsu, (crni pojas – prvi dan) 2005. godina;
 • diploma za radio amatera E klase, Sremska Kamenica, 2004. godina;
 • u osnovnoj školi za izuzetno postignute rezultate u takmičenjima, dodeljene su mu 6 posebnih diploma, i to za: fiziku, istoriju, srpski i nemački jezik, biologiju i tehničko obrazovanje. 

Zaposlenje i nastavno-pedagoško iskustvo

Zaposlen je na Fakultetu bezbednosti, Univerziteta u Beogradu u zvanju vanrednog profesora na Katedri studija vanrednih situacija i ekološke bezbednosti. Direktor je Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa (International Institute for Disaster Research) u Beogradu. Predsednik je i osnivač Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama u Beogradu. Angažovan je na sledećim predmetima: Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama;  Zaštita od prirodnih i antropogenih katastrofa; Bezbednosni rizici i katastrofe (Sistem zaštite i spasavanja); Metodologija procene rizika i izrada planova zaštite i spasavanja od elementarnih i drugih nepogoda; Rukovođenje aktivnostima zaštita i spasavanja;  Sistem prevencije i smanjenja rizika od elementarnih i drugih nepogoda.
U periodu od 2013. do 2017. godine bio je zaposlen na Kriminalističko-policijskoj akademiji kao saradnik u zvanju asistenta za sledeće predmete ,,Bezbednost u vanrednim situacijama“, ,,Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama“, ,,Sprečavanje i suzbijanje požara, eksplozija i havarija“, ,,Informacioni sistemi u vanrednim situacijama“. Takođe, na spomenutoj visoko obrazovnoj instituciji i predmetima, u periodu od 2011. do 2013. godine, bio je zaposlen kao saradnik u zvanje saradnika u nastavi. U toku 2006. godine bio je zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije kao policijski službenik.
Mentor odbranjenih master radova (više od 35): Evakuacija iz stambenih objekata u vanrednim situacijama izazvanim požarima; Ispitivanje uticaja demografskih i socio – ekonomskih faktora na nivo pripremljenosti građana za reagovanje u vanrednim situacijama izazvanim šumskim požarima u Prijepolju;  Percepcija javnosti o terorističkim pretnjama upotrebe hemijskog oružja: implikacije na proces upravljanja rizicima u vanrednim situacijama; Demografska i socio-ekonomska perspektiva percepcije rizika od prirodnih katastrofa izazvanih poplavom: studija slučaja Beograd; Rodna dimenzija ugroženosti građana na prirodne katastrofe izazvane poplavama 2014. godine: studija slučaja Svilajnac; Komparativna analiza politike upravljanja rizikom od katastrofa u jugoistočnoj Evropi; Povećanje rizika od katastrofa uzrokovanih uticajem klimatskih promena na prirodne opasnosti; Uloga društvenih mreža u smanjenju rizika od katastrofa; Unapređenje spremnosti službenika obezbeđenja za postupanje u vanrednim situacijama izazvanim požarom; Povećanje rizika od katastrofa izazvanim opasnostima usled klimatskih promena; Integrisano upravljanje rizicima u vanrednoj situaciji izazvanoj požarom: studija slučaja elektrodistribucije Beograd; Mitovi o ponašanju ljudi u uslovima katastrofa; Društveno-ekonomski prediktori percepcije rizika i pripremlјenosti za katastrofe izazvane požarima u stambenim objektima: studija slučaja Beograd; Inovativna rešenja unapređenja komunikacije rizika od katastrofa – činioci uticaja na efikasnost i primenlјivost u praksi.
Bio je mentor i član komisije za odbranu preko 100 diplomskih radova.Na Univerzitetu u Beogradu, Fakultetu organizacionih nauka, imenovan je za drugog mentora (komentora) za temu ,,Integrisanje forenzičkog računovodstva u sistem kontrole“.  Osim toga,  bio je član komisije za ocenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije Milete Milašinovića ,,Uticaj međunarodne saradnje na sistem smanjenja rizika od elementarnih i drugih nepogoda u Republici Srbiji“, 2019. godine, kao i ocene podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije Jelene Dinić ,,Rezilijentnost urbanih zajednica na opasnosti izazvane požarima“, 2021. godine. Takođe, bio je član komisije za odbranu doktorske disertacije Milete Milašinovića ,,Uticaj međunarodne saradnje na sistem smanjenja rizika od elementarnih i drugih nepogoda u Republici Srbiji“, 2019. godine.
Učestvovao je kao član komisije za odbranu 6 specijalističkih radova: Uloga JP ADA Ciganlija u odbrani od poplava na teritoriji opštine Čukarica; Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća – studija slučaja opštine Preševo; Značaj interoperabilnosti komunikacionih sistema hitnih službi u vanrednim situacijama; Uloga nacionalnih timova Crvenog krsta Srbije u vanrednim situacijama; Funkcionisanje operativnog centra 112 i koordinacija aktivnosti sa gradskim štabom za vanredne situacije u uslovima upravljanja rizikom od elementarnih i drugih nepogoda; Sistem traganja i spasavanja kod udesa vazduhoplova na teritoriji Republike Srbije.
Kao ekspert iz oblasti upravljanja rizicima od katastrofa, učestvovao je u izradi preko 15 akata o Proceni rizika od katastrofa i Planova zaštite i spasavanja u katastrofama za različite državne organe, lokalne samouprave i pravna lica. Osim toga, učestvovao je u izradi većeg broja akata Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.
Imenovan za člana savetodavnog odbora DPPI SEE – Disaster Preparedness and Prevention Initiative for South-Eastern Europe (2021). In November 2000, the Stability Pact for South Eastern Europe launched the “Disaster Preparedness and Prevention Initiative” (DPPI) in an effort to contribute to the development of a cohesive regional strategy for disaster preparedness and prevention for its 10 member states (Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Republic of North Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia and Turkey). The DPPI has been conceived as an activity that seeks to provide a framework for South Eastern European nations to develop programs and projects leading to strengthened capabilities in preventing and responding to natural and man-made disasters. DPPI SEE Advisory Board session is usually a forum where despite the member states of the Initiative we have all our partners, relevant stakeholders who are having their programmatic activities on disaster preparedness and prevention in the context of South-Eastern Europe.
Bio je član komisije za odbranu sledećih doktorskih disertacija:
 1. Uticaj međunarodne saradnje na sistem smanjenja rizika od elementarnih i drugih
  nepogoda u republici Srbiji
Nastavno-pedagoškom aktivnošću dr Vladimir M. Cvetković se bavi duže od 11 godina. Od 2011. do 2017. godine bio je zaposlen na Kriminalističko-policijskoj akademiji, najpre kao saradnik u zvanju saradnika u nastavi, a potom kao saradnik u zvanju asistenta na sledećim predmetima: Bezbednost u vanrednim situacijama, Sprečavanje i suzbijanje požara, eksplozija i havarija, Upravlјanje rizicima u sistemu zaštite i spasavanja, Informacioni sistemi u vanrednim situacijama, Krizni menadžment. U toku 2010. godine bio je angažovan kao demonstrator na predmetu Bezbednost saobraćaja na Kriminalističko-policijskoj akademiji. U toku 2011. godine, na sednici Katedre, izabran je za sekretara Katedre bezbednosnih nauka i do 2014. godine obavlјao je tu funkciju. Dakle, dr Vladimir M. Cvetković ima šestogodišnje radno iskustvo u okviru nastavno-pedagoškog rada na sadašnjem Kriminalističko-policijskom univerzitu. Osim toga, tokom obavlјanja nastavnih i pedagoških aktivnosti u spomenutoj instituciji, učestvovao je u izvođenju svih posebnih oblika nastave – obuka: osnovna policijska obuka sa studentima prve godine (rukovanje i manipulacija vatrenim oružjem Ministarstva unutrašnjih poslova); osnovna policijsko-bezbednosna obuka za vanredne situacije sa studentima druge godine osnovnih akademskih i strukovnih studija; letnja terenska obuka u nastavnom centru „Mitrovo Polјe“ MUP-a Republike Srbije, na Goču sa studentima treće godine akademskih i druge godine strukovnih studija. Na Kriminalističko-policijskoj akademiji je od 2014. godine vodio sekciju za vanredne situacije, a od 2016. godine i sekciju policijske samoodbrane. Takođe, bio je angažovan u školskoj policijskoj ispostavi i kao član komisije za samovrednovanje u Kriminalističko-policijskoj akademiji. Prema rezultatima ankete, sprovedene među studentima osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija kriminalistike na Kriminalističko-policijskoj akademiji, a tokom šestogodišnjeg angažovanja, dr Vladimir M. Cvetković bio je ocenjen prosečnom ocenom 4.52.
Dr Vladimir M. Cvetković je od 2017. godine, pa sve do sada izvodio nastavu na Fakultetu bezbednosti, Univerzitetu u Beogradu na sledećim predmetima:
• Na osnovnim akademskim studijama realizuje nastavu iz predmeta: Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Bezbednosni rizici i katastrofe i Zaštita od prirodnih i antropogenih katastrofa. Pored ovih predmeta, realizovao je nastavu na predmetima: Sistem zaštite i spasavanja i Upravlјanje u sistemima zaštite i spasavanja;
• Na master akademskim studijama – studije upravlјanja rizikom od elementarnih i drugih nepogoda realizuje nastavu iz sledećih predmeta: Sistem prevencije i smanjenja rizika od elementarnih i drugih nepogoda, Metodologija procene rizika i izrada planova zaštite i spasavanja od elementarnih i drugih nepogoda i Rukovođenje aktivnostima zaštite i spasavanja u uslovima elementarnih nepogoda (nosilac predmeta);
• Na master akademskim studijama – studije nauka bezbednosti realizuje nastavu iz predmeta Krizni menadžment u prirodnim i industrijskim katastrofama;
• Na doktorskim akademskim studijama – studije nauka bezbednosti realizuje nastavu iz predmeta Integrisano smanjenje rizika od katastrofa.
U toku 2021. godine održao je gostujuće predavanje po pozivu Univerzitetu u Novom Sadu, Pravnom Fakultetu u Novom Sadu u okviru Pravne klinike za zaštitu životne sredine na temu ,,Uticaj klimatskih promena na povećanje rizika od prirodnih katastrofa“. U toku 2019. godine realizovao je seriju gostujućih predavanja na Kriminalističko-policijskom univerzitetu u okviru master akademskih studija programa ,,NatRisk“, na predmetu ,,Prirodne katastrofe“ na poziv prof. dr Slobodana Miladinovića. Kao ekspert iz oblasti upravlјanja rizicima od katastrofa, kandidat je bio angažovan od strane Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u ekspertskom timu za pisanje tematske sveske: prirodne nepogode u okviru Prostornog plana Republike Srbije za period od 2021. do 2035. godine, čiji je nosilac izrade bio prof. dr Slavolјub Dragićević.
U nastavnom procesu dr Vladimir M. Cvetković se pokazao kao savestan i odgovoran nastavnik koji primenjuje savremena i inovativna nastavna rešenja kako bi studentima u što većoj meri preneo znanja iz oblasti upravlјanja rizicima u vanrednim situacijama. U velikoj meri podstiče studente na samostalan studijsko istraživački rad i sveobuhvatno korišćenje literature iz spomenute oblasti. U procesu nastave primenjuje savremene nastavne metode usmerene ka osamostalјivanju i osposoblјavanju studenata za neposredno korišćenje različite literature. Podstiče studente na povezivanje i primenu stečenih znanja za rešavanje konkretnih studija slučaja u oblasti studija katastrofa.
Dr Vladimir M. Cvetković je za potrebe izvođenja nastave objavio udžbenik u izdanju Naučno-stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, 2 praktikuma i 1 zbirku propisa: Cvetković, V. (2020). Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama (700 str); Cvetković, V. (2021). Bezbednosni rizici i katastrofe. Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd (praktikum); Cvetković, V. (2019). Upravlјanje rizicima i sistemi zaštite i spasavanja od katastrofa. Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd (praktikum); Cvetković, V., Filipović, M., & Gačić, J. (2019). Zbirka propisa iz oblasti upravlјanja rizicima od katastrofa. Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd, 1-1050.
Prema prosečnim rezultatima evaluacije rada nastavnika od strane studenata putem Individualnog statističkog izveštaja o vrednovanju rada nastavnika Univerziteta u Beogradu, studenti su nastavno-pedagoški rad dr Vladimira M. Cvetkovića ocenili prosečnom ocenom 4,62 – 2017/2018; 4,65 – 2018/2019; 4,46 – 2019/2020; 4,59 – 2020/2021. Na osnovu iznetih podataka i ocena može se zaklјučiti da kandidat poseduje sve nastavno-pedagoške kvalitete koji su potrebni za poziv vanrednog univerzitetskog profesora.
Pored nastavno-pedagoškog rada na Fakultetu bezbednosti, dr Vladimir M. Cvetković je osnovao organizaciju ,,Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama“ koja okuplјa naučnike, stručnjake i zainteresovane studente iz oblasti upravlјanja rizicima od katastrofa. U okviru Društva, realizovane su brojne obuke, kursevi, seminari, nacionalna i međunarodna istraživanja. U okviru Društva razvijena je i izdavačka delatnost i do sada je objavlјeno više knjiga, monografija, praktikuma i zbornika radova koji se koriste u edukaciji na mnogobrojnim fakultetima. U okvirima spomenutog društva, doc. dr Vladimir M. Cvetković je organizovao prvi nacionalni seminar za studente iz oblasti vanrednih situacija sa nazivom ,,Taktika zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama: iskustva sa terena i pouke“, od 16. do 18. aprila 2021. godine, u Velikoj dvorani Zadužbine Kolarac. Tom prilikom, bilo je prisutno više od 250 studenata sa različitih Fakulteta i Univerziteta u Srbiji i više od 50 profesora i stručnjaka iz oblasti vanrednih situacija.
Takođe, dr Vladimir M. Cvetković je organizator i realizator više obuka za studente različitih fakulteta iz Srbije iz oblasti vanrednih situacija: prva osnovna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija, Stara planina, od 13. do 16. jula 2019. godine; druga osnovna bezbednosna obuka iz oblasti upravlјanja rizicima i zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, Ovčarsko-Kablarska klisura, od 29. novembra do 1. decembra 2019. godine; treća osnovna bezbednosna obuka iz oblasti zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, Ovčarsko-Kablarska klisura, od 29. oktobra do 1. novembra 2020. godine; obuka za reagovanje studenata na nepristupačnim terenima, Košutnjak, 2019. godine; učestvovao zajedno sa studentima u međunarodnoj terenskoj vežbi upravlјanja posledicama vanrednih situacija „SRBIJA 2018“ u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije i Evroatlantskog koordinacionog centra za vanredne situacije Organizacije Severnoatlantskog ugovora (NATO EDRCC), od 8. do 11. oktobra 2018. godine, Mladenovac.
Dr Vladimir M. Cvetković je organizator brojnih predavanja iz oblasti vanrednih situacija: Studentski grad, predavanje ,,Iskustva i pouke u zaštiti i spasavanju građana Srbije za vreme oružane agresije 1999. godine“ u toku 2019. godine; operativno policijske veštine u vanrednim situacijama (online) u toku 2020. godine; komandno-simulaciona vežba na temu sanacije klizišta i rada Gradskog štaba za vanredne situacije 2019. godine; uz podršku Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima, održana je tribina u vezi sa stanjem vanrednih situacija na području grada Beograda, 2019. godine; održano predavanje ,,Prirodne kastastrofe – izazovi za društvo i bezbednost’’ u istraživačkoj stanici Petnica (ISP) u Valјevu, 2018. godine. U proteklom periodu, bio je angažovan kao predavač i realizator seminara ,,Bezbednost učenika u školskim objektima“, kataloški broj 9 iz Kataloga programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ZUOV za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godine i za školsku 2016/2017. godinu.

Profesionalni angažmani i sertifikati

 • Direktor Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa u Beogradu, Dimitrija Tucovića 121
 • Glavni i odgovorni urednik međunarodnog časopisa ,,International Journal of Disaster Risk Management“. Link
 • Predsednik Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama kao organizacije od posebnog značaja za sistem zaštite i spasavanja Republike Srbije, 2018. godina (http://upravljanje-rizicima.com/);
 • Takođe, dr Vladimir M. Cvetković je organizator i realizator više obuka za studente različitih fakulteta iz Srbije iz oblasti vanrednih situacija: prva osnovna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija, Stara planina, od 13. do 16. jula 2019. godine; druga osnovna bezbednosna obuka iz oblasti upravlјanja rizicima i zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, Ovčarsko-Kablarska klisura, od 29. novembra do 1. decembra 2019. godine; treća osnovna bezbednosna obuka iz oblasti zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, Ovčarsko-kablarska klisura, od 29. oktobra do 1. novembra 2020. godine; obuka za reagovanje studenata na nepristupačnim terenima, Košutnjak, 2019. godine; učestvovao zajedno sa studentima u međunarodnoj terenskoj vežbi upravlјanja posledicama vanrednih situacija „SRBIJA 2018“ u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije i Evroatlantskog koordinacionog centra za vanredne situacije Organizacije Severnoatlantskog ugovora (NATO EDRCC), od 8. do 11. oktobra 2018. godine, Mladenovac.
 • Učestvovao u različitim svetskim konferencijam:
  • 5th Global Summit of GADRI Engaging Sciences with Action, Organised by the Global Alliance of Disaster Research Institutes together with the support of the Regional Alliances, 2021;
  • 12 International Scientific Conference “30 years of independent Macedonian state”
  • XI International Scientific Conference, Archibald Reiss Days 2021;
  • 7th Annual Forum of the EU Strategy for the Danube Region (EUSDR) takin place on 18-19 October 2018 in Sofia, Bulgaria.
  • The VIII International Scientific Conference Archibald Reiss Days, University of Criminal Investigation and Police Studies, Zemun, Belgrade, 2-3 october 2018.
  • Annual Meeting of the Internationa Nuclear Security Education Network, International Atomic Energy Agency in UN Vienna International Centre, from 9 july 2018 to 13 July 2018;
  • 12th International Conference on Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management, on 17-19 May 2018, in Cluj-Napoca, Romania;
  • Danube Rectors’ Conference 2017, Responsibilities of Danube Universities as promoters of EUSDR, November 9-10, 2017, University of Zagreb, Crotatia.
  • Training on project design, proposal development and project management for EU Horizon 2020 Programme, European training Academy in cooperation with UNDP in Belgrade, from 4 to 12 October, 2017.
  • Regional Workshop on Human Resources Development in Podgorica, Montenegro from 30 October to 3 November 2017, organized by International Atomic Energy Agency and Ministry of Sustainable Development and Toursm of Montenegro;
  • European Geosciences Union GmbH – EGU General Assembly 2017, At Vienna, Austria, Volume: Vol. 19, EGU2017-6720: Session HS1.9/NH1.18 Hydrological risk under a gender and age perspective, Wiena.
  • Serbian Academy of Sciences and Arts and Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, International Conference Natural Hazards – Links between Science and Practice, 8-11 October 2013;
  • The third romanian-bulgarian-hungarian-serbian conference: University of Belgrade, Faculty of Geography University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Managament: Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube;
  • International scientific conference: The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration, 05-08 June 2013, Ohrid
  • International conference: Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world war I – security and euroatlantic integrations, 03-05 june 2014. Skopje: University St. Kliment Ohridski – Bitola, Faculty of Security;
  • The international conference is organized by the Faculty of Security – Skopje – University St. Kliment Ohridski – Bitola in collaboration with Faculty of detectives and security – FON University – Skopje. International scientific conference – criminalistic education, situation and perspectives – 20 years after Vodinelic;
  • International scientific conference – Researching security – approaches, concepts and policies. University “St. Kliment Ohridski”- Bitola Faculty of Security – Skopje, 2015;
  • International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance., Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies, 2015;
  • International Scientific Conference, Regional Perspective, October 24th, 2013, Belgrade (Organization University of Belgrade – Faculty of Security Studies);
  • Second International Conference on Human Security: Twenty Years of Human Security Y20HS, November 7th and 8th, 2014;
  • 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime, Macedonia, 2016;
  • International scientific conference – Researching security – approaches, concepts and policies, 02-03. 06. 2015. University “St. Kliment Ohridski”- Bitola Faculty of Security – Skopje
  • The 7th International Scientific Conference “Crisis Management Days”, 22-23 May, 2014, Croatia, Velika Gorica;
  • International Scientific Conference “Environment and Economy Adaptation to Climate Change”, 22 – 24 April 2015, Belgrade. Scientific and professional society for environmental protection of Serbia
  • The 3rd International Scientific Conference “Security engineering, fire, environment, work environment, integrated risk and the 13th International Conference on protection against fire and explosion, Novi Sad, 18-19 October 2012, the Higher Technical School of Professional Studies;
  • The 9th International Scientific Conference “Crisis Management Days “, University of Velika Gorica, Croatia, 2016;
  • International Scientific Conference: Environmental Crisis: Technogenesis and Climate Change, Belgrade. Scientific-professional Association for Environmental Protection, 2016.
  • Harmonization of the foreign policy of the Republic of Serbia with a common foreign and security policy of the European Union”, Institute for International Politics and Economics. – Belgrade, 10-11 October 2011;
  • Jaroslav Černi Institute for the Development of Water Resources, International Conference Climate change Impacts on Water Resources, 17-18 October 2013, Belgrade, Serbia;
  • The 4th International Scientific Conference Security engineering, fire, environment, work environment, integrated risks” and the 14th International Conference on protection against fire and explosion, 02-03 October 2014, Novi Sad: High Technical School of Professional Studies in Novi Sad, Technical University in Zvolen and the Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering and Geodesy;
  • Scientific Conference with International Participation: Law and Forensics in criminalistics, Kragujevac, 15 – 17 September, Belgrade, Academy of Criminalistic and Police Studies, 2010;
  • Scientific Conference: Security of urban areas. Sarajevo, Academy of Criminalistic and Police Studies, 2014;
  • The 8th International Conference “Days of security” on the topic: The subjects of the security system in the realization of the security functions of the state, Faculty of Security and Protection, Banja Luka 12 June 2015;
  • National Conference with International Participation, Protection at work in the 21st century – Theory and Practice, Tara, 04 – 08 October 2011;
  • Countering contemporary forms of crime – analysis of the situation, European standards and measures for improvement (26-29 May 2015), Academy of Criminalistic and Police Studies and the “Hanns Seidel” Foundation in cooperation with the Ministry of Interior of the Republic of Serbia;
  • The 7th Scientific Conference with International Participation “European Integration: justice, freedom and security” Academy of Criminalistic and Police Studies and the “Hanns Seidel” Foundation in cooperation with the Ministry of Interior of the Republic of Serbia, 24-26 May 2016, Hotel Omorika.
  • The 7th International Scientific Conference Archibald Reiss Days, 7-9 November, 2017, Academy of Criminalistic and Police Studies.
  • First Conference with International participation – Environmental Safety and Health at Work Zrenjanin.
  • The 9th International Scientific Conference “Crisis Management Days “, University of Velika Gorica, Croatia, 2016;
  • The 10th International Scientific Conference “Crisis Management Days “, University of Velika Gorica, Croatia, 2017;
  • Scientific conference with international participation: European Integration: Justice, Freedom and Security, 2016, Tara.
  • International Scientific Conference “New Directions And Challenges In Transforming Societies Through A Multidisciplinary Approach” 6th June, 2017, MIT University, City Gallery, Skopje, Republic of Macedonia.
  • International Scientific And Professional Conference “40 years of higher education in the field of security – Theory and Practice” SKOPJE, Republic of Macedonia, 05 December, 2016
  • Fifth counseling – Risk Management, May 26, 2017, amphitheater VTŠSS Pozarevac.
 • Realizator seminara ,,Bezbednost učenika u školskim objektima“, kataloški broj 9 iz Kataloga programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ZUOV za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godine i za školsku 2016/2017. godinu;
 • Učestvovao je u realizaciji posebnih oblika nastave (obuka) tokom zaposlenja u Kriminalističko-policijskoj akademiji, kao što su osnovna policijska obuka sa studentima prve godine (rukovanje i manipulacija vatrenim oružjem policijskih službenika); osnovna policijsko-bezbednosna obuka za vanredne situacije sa studentima II godine osnovnih akademskih i strukovnih studija; letnja terenska obuka u Nastavnom centru „Mitrovo Polje“ MUP-a Republike Srbije na Goču sa studentima treće godine akademskih i druge godine strukovnih studija;
 • Sekretar Katedre bezbednosnih nauka, Kriminalističko-policijska akademija, od 2011. do 2015. godine.
 •  Na Kriminalističko-policijskoj akademiji od 2014. godine vodio je sekciju za vanredne situacije, a od 2016. godine i sekciju policijske samoodbrane (Jujutsu).
 • Bio je angažovan u školskoj policijskoj ispostavi i kao član komisije za samovrednovanje u Kriminalističko-policijskoj akademiji.
 • Poseduje sledeće sertifikate i licence:
  • certificate, DCAF Border Security Programme certifies that  has successfully participated in the seventh ,,Future Leaders Training“  which took place in Andermatt, Switzerland, Geneva Centre for The Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2011. година;
  • certificate of Participation, ,,Weapons of Mass Destruction Crime Scene Operations Course“, United States of America, Department of Defense International Counterproliferation Program, 2011. година;
  • certificate, Sixth Regional Course in ,,International Humanitarian Law“, BU Faculty of Political Sciences, 2009.
  • certificate of appreciation in recognition of the valuable contribution as a Participant of the NATO SPS Leadership Roundtable on Information-Related Hybrid Threats in South – East Europe, 6-12 October 2019, Republic of North Macedonia.
  • certificate that has successfully completed training on project design, proposal development and project management for EU Horizon 2020 programme, EUTA and UNDP;
  • certificate that has successfully completed IAEA Regional Workshop on Human Resource Devellopment, 30 October – 3 November 2017, organized by International Atomic Energy Agency (IAEA) and Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro;
  • certificate of completion on-line e-learning course on: Overview of Nuclear Security Threats and Risks; Nuclear Security Threats and Risks (4 modules); Introduction to and Overview of IAEA Nuclear Security Series Publications; Nuclear Security Disciplines course on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities;
  • Uverenje o položenom stručnom ispitu iz oblasti zaštite od požara za radnike na poslovima sa visokim obrazovanjem, 18.12.2012. godine;
  • Uverenje o završenom osnovnom kursu za radnike vatrogasnih i spasilačkih jedinica  – 97. klasa, održanog od 03.09. do 14.12.2011. godine;
  • Položen stručni ispit procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, 2018. godina;
  • Položen stručni ispit procene rizika od katastrofa i izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, 2018. godina; 

Doprinos akademskoj i stručnoj zajednici

Dr Vladimir M. Cvetković je učestvovao u mnogobrojnim aktivnostima, koje podrazumevaju i doprinos akademskoj i stručnoj zajednici. Organizovao je prvi nacionalni seminar za studente iz oblasti vanrednih situacija sa nazivom ,,Taktika zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama: iskustva sa terena i pouke“, od 16. do 18. aprila 2021. godine, u Velikoj dvorani Zadužbine Kolarac. Tom prilikom, bilo je prisutno više od 250 studenata sa različitih Fakulteta i Univerziteta u Srbiji i više od 50 profesora i stručnjaka iz oblasti vanrednih situacija.
Takođe, dr Vladimir M. Cvetković je organizator i realizator više obuka za studente različitih fakulteta iz Srbije iz oblasti vanrednih situacija: prva osnovna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija, Stara planina, od 13. do 16. jula 2019. godine; druga osnovna bezbednosna obuka iz oblasti upravlјanja rizicima i zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, Ovčarsko-Kablarska klisura, od 29. novembra do 1. decembra 2019. godine; treća osnovna bezbednosna obuka iz oblasti zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, Ovčarsko-Kablarska klisura, od 29. oktobra do 1. novembra 2020. godine; obuka za reagovanje studenata na nepristupačnim terenima, Košutnjak, 2019. godine; učestvovao zajedno sa studentima u međunarodnoj terenskoj vežbi upravlјanja posledicama vanrednih situacija „SRBIJA 2018“ u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije i Evroatlantskog koordinacionog centra za vanredne situacije Organizacije Severnoatlantskog ugovora (NATO EDRCC), od 8. do 11. oktobra 2018. godine, Mladenovac.
Prof. dr Vladimir M. Cvetković, organizator je brojnih predavanja iz oblasti vanrednih situacija: Studentski grad, predavanje ,,Iskustva i pouke u zaštiti i spasavanju građana Srbije za vreme oružane agresije 1999. godine“ u toku 2019. godine; operativno policijske veštine u vanrednim situacijama (online) u toku 2020. godine; komandno-simulaciona vežba na temu sanacije klizišta i rada Gradskog štaba za vanredne situacije, 2019. godine; uz podršku Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima, održana je tribina u vezi sa stanjem vanrednih situacija na području grada Beograda, 2019. godine; održano predavanje ,,Prirodne kastastrofe – izazovi za društvo i bezbednost“ u istraživačkoj stanici Petnica (ISP) u Valјevu, 2018. godine. U proteklom periodu, bio je angažovan kao predavač i realizator seminara ,,Bezbednost učenika u školskim objektima“, kataloški broj 9 iz Kataloga programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ZUOV za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godinu i za školsku 2016/2017. godinu.
Na Veb sajtu Naučno-stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, dr Vladimir M. Cvetković je započeo realizaciju projekta izrade besplatnih kurseva iz oblasti vanrednih situacija koji su dostupni svim studentima i građanima Republike Srbije.
U okviru Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu bio je angažovan u komisijama za prijemni na Fakultetu bezbednosti, Komisiji za međunarodnu saradnju; Komisiji za biblioteku itd. Takođe, kao zamenik rukovodioca Centra za vanredne situacije, održao je brojne sekcije, predavanja i obuke.

Saradnja sa drugim visokoškolskim ustanovama, naučnoistraživačkim ustanovama, odnosno ustanovama kulture ili umetnosti u zemlјi i inostranstvu

 U toku 2021. godine održao je gostujuće predavanje po pozivu Univerzitetu u Novom Sadu, Pravnom Fakultetu u Novom Sadu u okviru Pravne klinike za zaštitu životne sredine na temu ,,Uticaj klimatskih promena na povećanje rizika od prirodnih katastrofa“.
 U toku 2019. godine realizovao je seriju gostujućih predavanja na Kriminalističko-policijskom univerzitetu u okviru master akademskih studija programa ,,NatRisk“, na predmetu ,,Prirodne katastrofe“  na poziv prof. dr Slobodana Miladinovića. 
 Kao ekspert iz oblasti upravlјanja rizicima od katastrofa, kandidat je bio angažovan od strane Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u ekspertskom timu za pisanje tematske sveske: prirodne nepogode u okviru Prostornog plana Republike Srbije za period od 2021. do 2035. godine, čiji je nosilac izrade bio prof. dr Slavolјub Dragićević.
 Dr Vladimir M. Cvetković je na osnovu odluke o obrazovanju Komisije za pripremu izveštaja, Veća Departmana kriminalistike na sednici održanoj 01.07.2020. godine, na Kriminalističko-policijskom univerzitetu, a na osnovu člana 2. Statuta Kriminalističko-policijskog univerziteta i Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja nastavnika i saradnika, po konkursu objavlјenom u službenom listu Nacionalne službe za zapošlјavanje ,,Poslovi“ od 01.07.020. godine, imenovan za člana Komisije za pripremu izveštaja za izbor jednog nastavnika, sa punim radnim vremenom, u zvanju višeg predavača ili predavača za užu naučnu oblast Bezbednosne nauke za nastavni predmet Nacionalna bezbednost-na period od 5 godina.
 Takođe,  dr Vladimir M. Cvetković organizovao je i realizovao brojna međunarodna i nacionalna naučna istraživanja pod pokrovitelјstvom naučnih organizacija koje je osnovao i kojima rukovodi kao što su Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama (više od 500 članova – profesora, istraživača, praktičara, studenata) i Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa.
Dr Vladimir M. Cvetković održao je i predavanje po pozivu u istraživačkoj stanici Petnica (ISP) u Valјevu, 2018. godine, na temu  ,,Prirodne kastastrofe – izazovi za društvo i bezbednost“.
Dr Vladimir M. Cvetković je ispred Naučno-stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama više puta organizovao i koordinirao saradnju i zajedničke naučne i stručne aktivnosti sa Rusko-srpskim humanitarnim centrom iz Niša i Pravnim fakultetom iz Novog Sada. U mnogobrojnim naučno-istraživačkim i profesionalnim aktivnostima ostvaruje kontinuiranu saradnju sa Sektorom za vanredne situacije Republike Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova RS. Osim toga, učestvovao je u mnogobrojnim aktivnostima i ostvaruje saradnju sa Sekretarijatom za poslove odbrane, vanrednih situacija i komunikacije pri gradu Beogradu.
Takođe, dr Vladimir M. Cvetković je u proteklom periodu više puta gostovao na različitim televizijama u vezi aktuelnih tema iz oblasti vanrednih situacija: Kapaciteti Republike Srbije za reagovanje u vanrednim situacijama izazvanim šumskim požarima, intervju u emisiji Dnevnik 2 na RTS 1; stanje u oblasti zaštite od požara u stambenim objektima, Beogradska hronika, RTS 1; civilna zaštita u Republici Srbiji, RTS 1 itd.
 Učestvovao je u organizaciji Okruglog stola – „Naučene lekcije iz poplava 2014. godine – 5 godine kasnije“ u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, 24. maja 2019. godine. Okrugli sto je organizovan u okviru međunarodnog projekta Horizon 2020, DAREnet, u kojem su učestvovali predstavnici Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Sektora za vanredne situacije MUP-a RS, Stalne konferencije gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, Kancelarije za upravlјanje javnim ulaganjima, Crvenog krsta Srbije i drugi.
U organizaciji OSCE (Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju), projekta ,,Consolidating the democratisation process in the security sector in Serbia“ realizovao je studijsku posetu akademskim institucijama i ,,Think Tanks“ organizacijama u Francuskoj u periodu od 03 – 07 septembra 2018. godine. Takođe, doc. dr Vladimir M. Cvetković je član alumni akademske mreže članova Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji.
 Osim toga, u organizaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) učestvovao je u višednevnom godišnjem sastanku (Annual Meeting) u međunarodnom centru UN-a u Beču (Vienna International Centre)  u okviru Međunarodne obrazovne mreže o nuklearnoj bezbednosti (International Nuclear Security Education Network (INSEN) kao jedan od predstavnika iz Srbije.
 Dr Vladimir M. Cvetković je bio u dvodnevnoj studijskoj poseti u ,,Joint Research Centre – the Commission’s science and knowledge service EU“  u Italiji, Ispri i tom prilikom je posetio Evropsku laboratoriju za upravlјanje krizama i uspostavio saradnju sa eminentnim istraživačima EU iz oblasti katastrofa (The European Crisis Management Laboratory acts as a research, development and test facility for ICT focused solutions which integrate devices, applications, and crisis management related information sources to support crisis management needs, such as threats analysis, common situation awareness, and collaborative decision making. The laboratory also allows distributed crisis management training across relevant services of the European Commission, as well as with partners in the EU Member States and others engaged in crisis management).

Naučno-istraživački rad

Realizovao je veći broj naučnih istraživanja i objavio je više od  300 naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, zbornicima, od čega 25 naučnih monografija, 16 radova u časopisima na SCI/SSCI listi i doktorsku disertaciju u periodu od 2011. do 2021. godine. Link. Kvantifikacijom naučnih rezultata, dr Vladimir M. Cvetković ostvario je više od 600 naučnih poena. Uža oblast istraživačkih interesovanja  jesu bezbednost, katastrofe,  vanredne situacije, prirodne i antropogene opasnosti, upravljanje rizicima, civilna zaštita. Služi se engleskim i nemačkim jezikom.
Prema zvaničnim podacima naučne mreže ,,Research gate“ 2021. godine, ostvario je RG scores – 25.59, h-index
15, total research interest – 910.2, 726 citations, 380 recommendations i 70.000 čitanja. Link
Prema zvaničnim podacima ,,Google schoolar citations“ ostvario je 1500 (citations), h-index 19 i i10-index 33. Link
Dr Vladimir M. Cvetković je bio u dvodnevnoj studijskoj poseti u ,,Joint Research Centre – the Commission’s science and knowledge service EU“ u Italiji, Ispri i tom prilikom je posetio Evropsku laboratoriju za upravlјanje krizama (The European Crisis Management Laboratory acts as a research, development and test facility for ICT focused solutions which integrate devices, applications, and crisis management related information sources to support crisis management needs, such as threats analysis, common situation awareness, and collaborative decision making.
Završio je letnju školu međunarodne bezbednosti održanu u organizaciji misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji od 15. do 19. avgusta 2018. godine.
Dr Vladimir M. Cvetković je na osnovu odluke o obrazovanju Komisije za pripremu izveštaja, Veća Departmana kriminalistike na sednici održanoj 01.07.2020. godine, na Kriminalističko-policijskom univerzitetu, a na osnovu člana 2. Statuta Kriminalističko-policijskog univerziteta i Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja nastavnika i saradnika, po konkursu objavlјenom u službenom listu Nacionalne službe za zapošlјavanje ,,Poslovi“ od 01.07.020. godine, imenovan za člana Komisije za pripremu izveštaja za izbor jednog nastavnika, sa punim radnim vremenom, u zvanju višeg predavača ili predavača za užu naučnu oblast Bezbednosne nauke za nastavni predmet Nacionalna bezbednost-na period od 5 godina.
Angažovan je na sledećim projektima i seminarima:
 • UNDP – EU for Civil Protection and Disaster Resilience Strengthening in the Republic of Serbia, appointed for the DRR Strategy Development DRM Consultant (expert), 2022, Duty Station – Homebased. Purpose: to provide expertise in the disaster risk management area in the development of Ex-Ante Analysis for the new Strategy on Disaster Risk Reduction and Emergency Management for the period 2022-2027 (the Strategy), and drafting of the Strategy. Objective: to support implementation of EU for Civil Protection and Disaster Resilience Strengthening in the Republic of Serbia Project. Scope of works: more specifically, under the direct supervision of UNDP Project Manager, collaboration with DRR Strategy Development Consultant, and close cooperation with Sector for Emergency Management of the MoI (SEM) and the Sector for International Cooperation, EU Affairs and Planning of the Ministry of Interior (SICEAP), and consultations with the members of the Special Working Group (SWG), he performed the following tasks divided in two phases: Phase I: Ex-Ante Analysis for the new Strategy and Phase II: Strategy on Disaster Risk Reduction and Emergency Management for the period 2022-2027.
 •  U toku marta 2022. godine, angažovan je kao eksterni ekspert na projektu „Institucionalna podrška Stalne konferencije gradova i opština – treća faza“, finansiranog od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), da izradi Analizu stanja javnog zdravlja na lokalnom nivou za 2021. godinu (sa komparativnim prikazom stanja javnog zdravlja na lokalnom nivou za period 2019-2021), a sve u skladu sa projektom.
 • međunarodni projekat  – EU Support to Flood Prevention and Forest Fires Risk Management in the Western Balkans and Turkey. The international consortium established by the Italian Civil Protection Department jointly with the Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief (URSZR), the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), the Romanian General Inspectorate for Emergency Situations (IGSU), the Fire Rescue Brigade of Moravian-Silesian Region, Czech Republic (FRB-MSR), the National Center for Disaster Management Foundation, Romania (CN APELL-RO) and CIMA Research Foundation, Italy (CIMA).
 • medjunarodno istraživački projekat ,,Horizon 2020 project DAREnet – Danube river region Resilience Exchange network targeting the Call topic: SEC-21–GM-2016/2017: Pan European Networks of practitioners and other actors in the field of security“. Link
 • član je naučno-istraživačkog projekta koji realizuje Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu pod nazivom: „Nacionalna bezbednost Republike Srbije i bezbednosne integracije“, 2014-2015. godina;
 • član je naučnoistraživačkog projekata koji realizuje Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu pod nazivom: Upravljanje policijskom organizacijom u sprečavanju i suzbijanju pretnji bezbednosti u Republici Srbiji. Od 2015.  do 2018. godine;
 • član je naučnoistraživačkog projekta  koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (br. 179045), koji realizuje Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu, 2011-2016. godina;
 • realizator je seminara: ,,Bezbednost učenika u školskim objektima“ koji je predviđen Katalogom programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godine i za školsku 2016/2017. godinu;
 • Učestvovao je u pripremanju međunarodnog projekta kao kordinator za Srbiju Horizon 2020 Call: H2020-DRS-2015 Topic: DRS-10-2015 Type of action: CSA Proposal number: 700501 Proposal acronym: SOSP. Science opportunities saving population.
Takođe, napisao je i sledeći projekat ,,Strengthening integrated disaster risk management system in Serbia: DISARIMES“ koji je u proceduri učešća na javnim pozivima za finansiranje projekata.
Recenzirao je preko 80 naučnih  radova u domaćim časopisima i zbornicima (bezbednost, nauka, bezbednost i policija, zbornik međunarodne naučne konferencije) i u međunarodnim časopisima na SCI/SSCI listi:
 • International Journal of Environmental Research and Public Health (8 papers)
 • International Journal of Disaster Risk Reduction (5 papers)
 • International Journal of Architectural Heritage;
 • International Journal – Heliyon;
 • International Journal – Geomatics, Natural Hazards and Risk (3 papers);
 • International Journal – Health Science Journal;
 • Journal of Infection and Public Health;
 • Preventive Medicine Reports;
 • Risk Analysis;
 • SAGE Open Medicine;
 • Behavioral Sciences;
 • Biomedical and Environmental Sciences;
 • Sustainability;
 • World Medical & Health Policy.
 • U toku 2019. godine realizovao je seriju gostujućih predavanja na Kriminalističko-policijskom univerzitetu u okviru master akademskih studija programa ,,NatRisk“, na predmetu ,,Prirodne katastrofe“ na poziv prof. dr Slobodana Miladinovića.
 • U toku 2021. godine održao je gostujuće predavanje po pozivu Univerzitetu u Novom Sadu, Pravnom Fakultetu u Novom Sadu u okviru Pravne klinike za zaštitu životne sredine na temu ,,Uticaj klimatskih promena na povećanje rizika od prirodnih katastrofa“.
  Kao ekspert iz oblasti upravlјanja rizicima od katastrofa, kandidat je bio angažovan od strane Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u istraživačkom timu za pisanje tematske sveske: prirodne nepogode u okviru Prostornog plana Republike Srbije za period od 2021. do 2035. godine, čiji je nosilac izrade bio prof. dr Slavolјub Dragićević.
  Takođe, dr Vladimir M. Cvetković organizovao je i realizovao brojna međunarodna i nacionalna naučna istraživanja pod pokrovitelјstvom naučnih organizacija koje je osnovao i kojim rukovodi kao što su Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama (više od 500 članova – profesora, istraživača, praktičara, studenata) i Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa.
 • Dr Vladimir M. Cvetković održao je i predavanje po pozivu u istraživačkoj stanici Petnica (ISP) u Valјevu, 2018. godine, na temu ,,Prirodne kastastrofe – izazovi za društvo i bezbednost’’.
Rad u međunarodnom časopisu na SCI/SSCI listi
 • 1. Cvetković, V. M., Dragašević, A., Protić, D., Janković, B., Nikolić, N., Milošević, P. (2022). Fire Safety Behavior Model for Residential Buildings: Implications for Disaster Risk Reduction. International journal of disaster risk reduction, 75, 102981.
 • Cvetković, V. M., Tanasić, J., Ocal, A., Kešetović, Ž., Nikolić, N., & Dragašević, A. (2021). Capacity Development of Local Self-Governments for Disaster Risk Management. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(19). doi:10.3390/ijerph181910406
 • Cvetković, V., Öcal, A., Lyamzina, Y., Noji, E., Nikolić, N., & Milošević, G. (2021). Nuclear Power Risk Perception in Serbia: Fear of Exposure to Radiation vs. Social Benefits. Energies, 14, 2464.
 • Janković, B., Cvetković, V. M., Milojević, S., & Ivanović, Z. (2021). Relations between police and private security officers: a case study of Serbia. Security journal. doi:10.1057/s41284-021-00289-z. 
 • Cvetković, V., Nikolić, N., Nenadić, R. U., Ocal, A., & Zečević, M. (2020). Preparedness and Preventive Behaviors for a Pandemic Disaster Caused by COVID-19 in Serbia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(11), 4124.
 • Janković, B., & Cvetković Vladimir, M. (2020). Public perception of police behaviors in the disaster COVID-19 – The case of Serbia. Policing: An International Journal, 43(6), 979-992. doi:10.1108/PIJPSM-05-2020-0072. (2020). doi:10.1108/PIJPSM-05-2020-0072.
 • Ocal, A., Cvetković, V. M., Baytiyeh, H., Tedim, F., & Zečević, M. (2020). Public reactions to the disaster COVID-19: A comparative study in Italy, Lebanon, Portugal, and Serbia. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 11(1), 1864-1885. doi:10.1080/19475705.2020.1811405.
 • Cvetković, V. M., Öcal, A., & Ivanov, A. (2019). Young adults’ fear of disasters: A case study of residents from Turkey, Serbia and Macedonia. International Journal of Disaster Risk Reduction, 101095.
 • Cvetković, V., Roder, G., Öcal, A., Tarolli, P., & Dragićević, S. (2018). The Role of Gender in Preparedness and Response Behaviors towards Flood Risk in Serbia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(12), 2761.
 • Cvetković, V., Noji, E., Filipović, M., Marija, M. P., Želimir, K., & Nenad, R. (2018). Public Risk Perspectives Regarding the Threat of Terrorism in Belgrade: Implications for Risk Management Decision-Making for Individuals, Communities and Public Authorities. Journal of Criminal Investigation and Criminology, 69(4), 279-298.
 • Cvetković, V., Kevin, R., Shaw, R., Filipović, M., Mano, R., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2018). Household earthquake preparedness in Serbia – a study from selected municipalities. Acta Geographica, 59(1), 27-43. 
 • Cvetković, V., Ristanović, E., & Gačić, J. (2018). Citizens Attitudes about the Emergency Situations Caused by Epidemics in Serbia. Iranian Journal of Public Health, 47(8), 1213-1214. 
 • Cvetković, V., Dragićević, S., Petrović, M., Mijaković, S., Jakovljević, V., & Gačić, J. (2015). Knowledge and perception of secondary school students in Belgrade about earthquakes as natural disasters. Polish journal of environmental studies, 24(4), 1553-1561.
 • Gačić, J., Jović, J. S., Terzić, N., Cvetković, V., Terzić, M., Stojanović, D., & Stojanović, G. (2021). Gender differences in stress intensity and coping strategies among students – Future emergency relief specialist. Vojnosanitetski pregled/ Military-medical and pharmaceutical review, 78(6), 635-641.
Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom
 •  Cvetković, V., & Grbić, L. (2021). Public perception of climate change and its impact on natural disasters. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, 71(1), 43-58.
 • Cvetković, V., Pavlović, S., & Janković, B. (2021). Factors of influence on preparedness of the private security members for fire emergencies. Journal of Criminalistic and Law, NBP, 26(1).
 • Cvetković, V., Tomašević, K., & Milašinović, (2019). Security risks of climate change: a case study of Belgrade. Sociological Review, 53(2), 596–626.
 • Cvetković, V., Milašinović, S., & Lazić, Ž. (2018). Examination of citizens’ attitudes towards providing support to vulnerable people and volunteering during disasters. Journal for social sciences. TEME, 42(1), 35-56.
 • Cvetković, V., Lipovac, M., & Milojković, B. (2016). Knowledge of secondary school students in Belgrade as an element of flood preparedness. Journal for social sciences, TEME, 15(4), 1259-1273.
 • Cvetković, V. (2016). Fear and floods in Serbia: Citizens preparedness for responding to natural disaster. Matica Srpska Journal of Social Sciences, 155(2), 303-324.
 • Janković, B., Cvetković, V., & Ivanov, A. (2019). Perceptions of private security: А case study of students from Serbia and North Macedonia. Journal of Criminalistic and Law, NBP, 24(3), 59-73.
Knjige – naučne monografije, udžbenici i praktikumi
 • Cvetković, V. (2022). Taktika zaštite i spasavanja u katastrofama. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.
 • Cvetković, V., Ristivojević, B., Čaušić, L. (2021). Zbirka propisa iz oblasti vanrednih situacija. 
 • Cvetković, V., & Marina, J. (2021). Mitovi o katastrofama: istine i zablude (Myths about disasters: truths and misconceptions). Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.
 • Cvetković, V., Martinović, J. (2021). Upravljanje u nuklearnim katastrofama. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.
 • Cvetković, V. (2021). Bezbednosni rizici i katastrofe. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.
 • Cvetković, V. (2020). Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.
 • Cvetković, V. (2019). Upravljanje rizicima i sistemi zaštite i spasavanja od katastrofa. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.
 • Cvetković, V. (2017). Metodologija naučnog istraživanja katastrofa – teorije, koncepti i metode. Beograd: Zadužbina Andrejević.
 • Cvetković, V., Filipović, M., & Gačić, J. (2019). Zbirka propisa iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u oblasti vanrednih situacija
 • Jakovljević, V., Cvetković, V., & Gačić, J. (2015). Prirodne katastrofe i obrazovanje. Beograd: Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu.
 • Cvetković, V. (2016). Policija i prirodne katastrofe. Beograd: Zadužbina Andrejević.
 • Cvetković, V., Gačić, J. (2016). Evakuacija u prirodnim katastrofama. Beograd: Zadužbina Andrejević.
 • Ivanov, A., Cvetković, V. (2016). Prirodni katastrofi – geoprostorna i vremenska distribucija. Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“- Bitola, Fakultet za bezbednost, Skopje.
 • Bošković, D., Cvetković, V. (2017). Procena rizika u sprečavanju izvršenja krivičnih dela eksplozivnim materijama. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija.
 • Cvetković, V., Bošković, D., Janković, B., & Andrić, S. (2019). Percepcija rizika od vanrednih situacija. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija.
 • Miladinović, S., Cvetković, V., & Milašinović, S. (2017). Upravljanje u kriznim situacijama izazvanim klizištima. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija.
 • Cvetković, V., Filipović, M. (2017). Pripremljenost za prirodne katastrofe – preporuke za unapređenje pripremljenosti. Beograd: Zadužbina Andrejević.
 • Cvetković, V., Milašinović, S., & Gostimirović, L. (2018). Istorijski razvoj policijskog obrazovanja u Srbiji. Doboj: Visoka poslovna tehnička škola.
 • Cvetković, V. (2013). Interventno-spasilačke službe u vanrednim situacijama. Beograd: Zadužbina Andrejević.
Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika, leksikografske ili kartografsk epublikacije nacionalnog značaja – M49
 • Cvetković, V. (2021). Pravni i bezbednosni aspekti upravljanja rizicima od prirodnih i antropogenih katastrofa. Izdavač: Pravni fakultet u Novom Sadu i Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.
 • Cvetković, V. (2021). Taktika zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama: iskustva sa terena i pouke. Zbornik radova, Prvi nacionalni seminara iz oblasti vanrednih situacija, Zadužbina Kolarac, od 16. do 18. aprila 2021. godine, Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodni institut za istraživanje katastrofa, Beograd.
 • Suprostavljanje savremenom organizovanom kriminalu i terorizmu, urednici: Vladimir Cvetković (sekretar projekta), Marija Popović (sekretarka projekta), doc. dr Tanja Kesić i prof. dr Željko Nikač. Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija, 2015. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija. 
Rad u medjunarodnom časopisu
 • Cvetković, V., & Martinović, J. (2020). Inovative solutions for flood risk management. International Journal of Disaster Risk Management, 2(2), 71-100.
 • Cvetkovic, V. M. (2019). Risk Perception of Building Fires in Belgrade. International Journal of Disaster Risk Management, 1(1), 81-91.
 • Perić, J., & Cvetković, V. (2019). Demographic, socio-economic and phycological perspective of risk perception from disasters caused by floods: case study Belgrade. International Journal of Disaster Risk Management, 1(2), 31-43
 • Cvetković, V., & Todorović, S. (2021). Comparative analysis of disaster risk management policies in the region of south-east Europe. International yearbook Faculty of Security Studies, 1, 7-17. 
Rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značaja
 • Milojević, S., Knežević, S., Cvetković, V. (2022). Information deficits and community disaster resilience. Vienna International Academic Conference
 • Education and Social Sciences, Business and Economics, International Academic Institute, University of Vienna 21 June 2022.
 • Knežević, S., Bogojević, A.V., Špiler, M. (2022). Forensic accounting tools in the function of prevention of fraud in emergency situations. Vienna International Academic Conference, Education and Social Sciences, Business and Economics, International Academic Institute, University of Vienna 21 June 2022.
 • Cvetković, V., Bošković, N., Ocal, A. (2021). Individual citizens’ resilience to disasters caused by floods: a case study of Belgrade. 5th International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management Bursa Technical University Bursa Turkey 24-25 October
 • Cvetković, V. (2021). Innovative solutions for disaster early warning and alert systems: a literary review. Eleven International Scientific Conference “Archibald Reiss Days”, Belgrade, November 9–10, Belgrade, University of Criminal Investigation and Police Studies.
 • Cvetković, V., Marković, K. (2021). Examining the impact of demographic and socio-economic factors on the level of employee preparedness for a disaster caused by fires: A case study of Electrical power distribution in Serbia. International scientific conference, “towards a better future: state and society” Bitola, Republic of North Macedonia, 15 – 17 October, 2021.
 • Cvetković, V., Filipović, M., Dragićević, S., & Novković, I. (2018). The role of social networks in disaster risk reduction. Eighth International Scientific Conference “Archibald Reiss Days”, Belgrade, October 2–3, 2018.
 • Mlađan, D., Cvetković, V. (2012). Police Deployment in Emergency Situations Caused by the Abuse of Weapons of Mass Destruction. International Scientific Conference “Archibald Reiss Days”, Belgrade, 1-2 march, 2012. 
 • Cvetković, V., & Filipović, M. (2017). Informing of citizens about emergency situations: influence factors and modalities. Paper presented at the 10th International Conference, Crisis management days: Security environment and challenges of crisis management, 24, 25 and 26 May 2017.
 • Mlađan, D., Milojković, B., Baras, I., Cvetković, V. (2013). Cooperation of South-East European countries in Emergency Situations. International Scientific Conference, The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration, 05-08 June 2013, Ohrid, 279-291.
 • Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2017). Household supplies for a natural disaster: factor of influence on the possession of supplies. The 8th International Scientific Conference – Security concepts and policies – new generation of risks and threats, at Ohrid, Republic of Macedonia 4 – 5 June 2017.
 • Cvetković, V., Ivanov, A., & Sadiyeh, A. (2015). Knowledge and perceptions of students of the Academy of criminalistic and police studies about natural disasters. International scientific conference “Archibald Reiss days”, Belgrade, Volume II, 181-195.
 • Mlađan, D., Cvetković, V. (2013). Classification of Emergency Situations. International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance., Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies, 275-291.
 • Mijalković, S., Cvetković, V. (2013). Vulnerability of Critical Infrastructure by Natural Disasters. Belgrade, National Critical Infrastructure Protection, Regional Perspective, 2013, 91-102.
 • Cvetković, V. (2014). Spatial and temporal distribution of floods like natural emergency situations. International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance (3-4 march 2014), Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies, 371-389.
 • Cvetković, V. (2014). Zaštita kritične infrastrukture od posledica prirodnih katastrofa. Sedma međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravlјanja“. Hrvatska: Velika Gorica, 22. i 23. maj, 1281-1295. challenges of crisis management, At 24, 25 and 26 May 2017.
 • Cvetković, V., & Ivanov, A. (2014). Comparative analysis of national strategies for protection and rescue in emergencies in Serbia and Montenegro with emphasis on Croatia. International conference: Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world war I – security and euroatlantic integrations (3-5 june 2014). Skopje: University St. Kliment Ohridski – Bitola, Faculty of Security, 200-216.
 • Sudar, S., Aleksandar, I., & Cvetković, V. (2016). Environmental and social management framework (esmf) for fostering environmental protection and security in Drina river basin riparian countries. Paper presented at 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime.
 • Cvetković, V., & Ivanov, A. (2016). Uticaj udaljenosti naselja od reke na spremnost građana za reagovanje na poplave u republici Srbiji. Deveta međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravljanja“, Veleučilište Velika Gorica, Hrvatska, 12-13 aprila, Split.
 • Cvetković, V., & Ivanov, A. (2016). Analiza faktora uticaja na znanje i percepciju učenika srednjih škola u Beogradu o epidemijama. Deveta međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravljanja“, Veleučilište Velika Gorica, Hrvatska, 12-13 aprila, Split, 859-868.
 • Aleksandar, I., Cvetković, V., & Sudar, S. (2016). Theoretical foundations related to Natural disasters and measuring the resilience of the communities before disasters happens – Establishing proposal variables“. Paper presented at the 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime.
 • Gačić, J., Jakovljević, V., & Cvetković, V. (2015). Floods in the Republik of Serbia – vulnerability and human security. Twenty Years of Human Security: Theoretical Foundations and Practical Applications, University of Belgrade – Faculty of Security Studies, 277-286, April 2015.
 • Cvetković, M. V., Ivanov, A., & Milojković, B. (2016). Influence of parenthood on citizen preparedness for response to natural disaster caused by floods. VI International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance, Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies.
 • Ivanov, A., Cvetković, V., & Sudar, S. (2015). Recognition and perception of risks and environmental hazards on the part of the student population in the republic of Macedonia. In: Zlatko Žlogev i Oliver Bacanović,  International scientific conference – Researching security – approaches, concepts  and policies, 02-03. University “St. Kliment Ohridski”- Bitola Faculty of Security – Skopje, 173-199.
 • Mlađan, D., Cvetković, V. (2012). Police Deployment in Emergency Situations Caused by the Abuse of Weapons of Mass Destruction. Beograd: Međunarodni naučni skup ,,Dani Arčibalda Rajsa“, tematski zbornik radova međunarodnog značaj, organizacije Kriminalisticko-policijske akademije, 1-2 mart, 2012. godine, 533-547.
 • Mlađan, D., Milojković, B., Baras, I., Cvetković, V. (2013). Cooperation of South-East European countries in Emergency Situations. International Scientific Conference, The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration, 05-08 June 2013, Ohrid, 279-291, Tom II. 
 • Cvetković, V., Ivanov, A., & Sadiyeh, A. (2015). Knowledge and perceptions of students of the Academy of  criminalistic and police studies about natural disasters. International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance., Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies, Volume II, 181-195.
 • Mlađan, D., Cvetković, V. (2013). Classification of Emergency Situations. International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance., Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies, 275-291, 2013.
 • Mijalković, S., Cvetković, V. (2013). Vulnerability of Critical Infrastructure by Natural Disasters. Belgrade, zbornik radova – National Critical Infrastructure Protection, Regional Perspective, 2013, 91-102, ISBN 978-86-84069-84-1, UDC 726.9:75.041.5 ID 176374796.
 • Cvetković, V. (2014). Spatial and temporal distribution of floods like natural emergency situations. International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance (3-4 march 2014), Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies, 371-389, volume II.
 • Cvetković, V., & Filipović, M. (2017). Information systems and disaster risk management. . Paper presented at the International scientific and professional conference – 40 years of higher education in the field of security – Theory and Practice, Skopje, Republic of Macedonia.
 • Cvetković, V., & Gačić, J. (2017). Fires as threatening security phenomenon: factors of influence on knowledge about fires. Paper presented at the Conference: 10th International Conference “Crisis management days“ – security environment and challenges of crisis management, At 24, 25 and 26 May 2017.
 • Цветковић, В. (2014). Заштита критичне инфраструктуре од последица природних катастрофа. Седма међународна знаствено-стручна конференција ,,Дани кризног управљања“. Хрватска: Велика Горица, 22. и 23. мај, 1281-1295, 2014. Уредник – Иван Нађ.
 • Cvetković, V., & Ivanov, A. (2014). Comparative analysis of national strategies for protection and rescue in emergencies in Serbia and Montenegro with emphasis on Croatia. International conference: Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world war I – security and euroatlantic integrations (3-5 june 2014). Skopje: University St. Kliment Ohridski – Bitola, Faculty of Security, 200-216. 
 • Sudar, S., Aleksandar, I., & Cvetković, V. (2016). Environmental and social management framework (esmf) for fostering environmental protection and security in Drina river basin riparian countries. Paper presented at 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime.
Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja – M51
 • Cvetković, V., & Svrdlin, M. (2020). Vulnerability of women to the consequences of naturally caused disasters: the Svilajnac case study. Bezbednost, 62(3), 43-61.
 • Cvetković, V., & Jovanović, M. (2020). Examination of the factors that influence public perception of mythically-based human behavior in disaster conditions. Glasnik Srpskog geografskog društva, 100(2), 161-179.
 • Cvetković, V. (2018). Percepcija javnosti o pripremljenosti za biosferske katastrofe izazvane epidemijama: implikacije na proces upravljanja rizicima. Bezbednost, 60(3), 5-25.
 • Nikolić, N., Cvetković, V., & Zečević, M. (2019). Human Resource Management in Environmental Protection in Serbia. Bulletin of the Serbian Geographical Society, 100(1), 51-72.
 • Cvetković, V. (2017). Prepreke unapređenju spremnosti građana za reagovanje u prirodnim katastrofama. Vojno delo, 69(2), 132-150.
 • Cvetković, V. (2018). Baze podataka o rizicima i informacioni servisi podrške odlučivanju u vanrednim situacijama – Risk database and management support information services for emergencies. Paper presented at the Šesto savetovanje upravljanje rizicima, Požarevac, 25-34.
 • Cvetković, V., & Filipović, M. (2017). Posledice prirodnih katastrofa: faktori uticaja na percepciju građana Srbije. Ecologica, 24(87), 572-578.
 • Cvetković, V., & Filipović, M. (2018). Ispitivanje percepcije rizika o požarima u stambenim objektima: demografski i socio-ekonomski faktori uticaja. Vojno delo, 70(5), 82-98.
 • Cvetković, V., & Filipović, M. (2018). Ispitivanje stavova učenika o uvodjenju nastavnog predmeta bezbednosna kultura u srednjim školama. Kultura polisa, 15(35), 277-286.
 • Cvetković, V., & Filipović, M. (2018). Koncept otpornosti na katastrofe – Theory of disaster resilience. Ecologica, 25(89), 202-207.
 • Cvetković, V., Filipović, M., & Gačić, J. (2018). Teorijski okvir istraživanja u oblasti katastrofa. Ecologica, 25(91), 545-551.
 • Cvetković, V., Filipović, M., & Jakovljević, V. (2017). A survey of subjective opinions of population about seismic resistance of residential buildings. J. Geogr. Inst. Cvijic, 67(3), 265-278.
 • Cvetković, V., Filipović, M., Popović, D., & Ostojić, G. (2017). Činioci uticaja na znanje o prirodnim katastrofama. Ecologica, 24(85), 121-126.
 • Cvetković, V., Gačić, J., & Babić, S. (2017). Religiousness level and citizen preparedness for natural disasters. Vojno delo, 69(4), 253-262.
 • Cvetković, V., Giulia, R., Ocal, A., Filipović, M., Janković, B., & Eric, N. (2018). Childrens and youths’ knowledge on forest fires: Discrepancies between basic perceptions and reality. Vojno delo, 70(1), 171-185.
 • Cvetković, V., Jakovljević, V., Gačić, J., & Filipović, M. (2017). Obuka građana za reagovanje u vanrednim situacijama – Citizens’ training for emergency situations. Ecologica, 24(88), 856-882.
 • Cvetković, V., & Miladinović, S. (2017). Ispitavanje stavova i znanja učenika o klizištima kao prirodnim opasnostima. Ecologica, 24(85), 121-126.
 • Cvetković, V., & Milašinović, S. (2017). Teorija ugroženosti i smanjenje rizika od katastrofa. Kultura polisa, 14(33), 217-228.
 • Cvetković, V. M., & Filipović, M. (2018). Ispitivanje uloge porodice u edukaciji dece o prirodnim katastrofama. Nauka, bezbednost, policija, 23(1), 71-85.
 • Sultana, O., Cvetković, V., & Kutub, J. (2017). Problems of inhabitants of Muktagacha town in Mymenssingh district in terms of urban services important for security in natural disaster. Vojno delo, 70(1), 112-155.
 • Cvetković, V. (2017). Spremnost građana za reagovanje u prirodnim katastrofama izazvanim poplavama u Republici Srbiji. Vojno delo, 69(1), 153-190.
 • Cvetković, V. (2017). Uticaj personalnih i sredinskih faktora na očekivanje pomoći od interventno-spasilačkih službi i humanitarnih organizacija za vreme prirodnih katastrofa. Bezbednost, 59(3), 28-53.
 • Cvetković, V. (2017). Krizne situacije – pripremljenost države, lokalne zajednice i građana. Vojno delo, 69(7), 122-136.
 • Cvetković, V. (2017). Percepcija rizika od prirodnih katastrofa izazvanih poplavama. Vojno delo, 69(5), 160-175.
 • Cvetković, M. V., & Miladinović, S. (2018). Spremnost sistema zaštite i spasavanja Republike Srbije za implementaciju integrisanog upravljanja rizicima od katastrofa – preporuke za sprovođenje istraživanja. Ecologica, 25(92), 995-1001.
 • Cvetković, V. (2016). Uticaj demografskih, socio-ekonomskih i psiholoških faktora na preduzimanje preventivnih mera. Kultura polisa, XIII(32), 393-404.
 • Cvetković, V. (2016). The relationship between educational level and citizen preparedness for responding to natural disasters. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 66(2), 237-253.
 • Cvetković, V. (2014). Analiza geoprostorne i vremenske distribucije vulkanskih erupcija. NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravo, 2/2014, 153-171.
 • Cvetković, V., & Dragicević, S. (2014). Spatial and temporal distribution of natural disasters. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, 64(3), 293-309.
 • Popović, M., & Cvetković, V. (2012). Žene kao učesnici u mirovnim operacijama i donosioci odluka u sektoru bezbednosti. Kultura – Polis, 9(2), 273-291.
 • Veličković, M., Cvetković, V. (2013). Uloga i obučavanje pripadnika vojske Srbije za eskortnu pratnju. Vojno delo, 55(2), 262-276.
 • Vraćević, N., & Cvetković, V. (2014). Uloga privatnih oružanih snaga u tradicionalnim konceptima bezbednosti. Vojno delo, 64 (2), 126-144.
 • Cvetkovic, V., & Mijalkovic, S. (2013). Spatial and temporal distribution of geophysical disasters. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, 63(3), 345-359.
 • Cvetković, V., Milojković, B., & Stojković, D. (2014). Analiza geoprostorne i vremenske distribucije zemljotresa kao prirodnih katastrofa. Vojno delo, 66(2), 166-185, 2014.
 • Cvetković, V., Gaćić, J., & Petrović, D. (2015). Spremnost studenata Kriminalističko-policijske akademije za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom u Republici Srbiji. Ecologica, 22(78), 302-309.
 • Cvetković, V., & Stojković, D. (2015). Knowledge and perceptions of secondary school students in Kraljevo about natural disasters. Ecologica, 22(77), 42-49, 2015.
 • Mijalković, S., & Cvetković, V. (2015). Viktimizacija ljudi prirodnim katastrofama – geoprostorna i vremenska distribucija. Temida, 4(17), 19-43.
 • Cvetković, V. (2016). Marital status of citizens and floods: citizen preparedness for response to natural disasters. Vojno delo, 66 (8), 89-116.
 • Cvetković, V., Vučić, S., & Gačić, J. (2015). Klimatske promene i nacionalna odbrana. Vojno delo, 67 (5), 181-203.
 • Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2015). Uticaj statusa regulisane vojne obaveze na spremnost građana za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom u Republici Srbiji. Ecologica, 22(80), 584-590.
 • Cvetković, V., Janković, B., & Milojević, S. (2016). Bezbednost učenika od posledica prirodnih katastrofa u školskim objektima. Ecologica, 23(84), 809-815.
 • Milojević, S., Janković, B., & Cvetković, V. (2014). Prediction Model of Effective Studies at the Academy of Criminalistics and Police Studies. NBP – Journal of criminalistics and law, 20 (1), 135-149.
 • Cvetković, V. (2016). Uticaj motivisanosti na spremnost građana Republike Srbije da reaguju na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom. Vojno delo, 67(3), 141-171.
 • Lipovac, M., & Cvetković, V.: Problemi u implementaciji evropskih standarda u Republici Srbiji u oblasti integrisanog sistema zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama – broj 112 za hitne pozive. Evropsko zakonodavstvo, 54/2015, 300-306.
 • Sandić, M., Mlađan, D., Cvetković, V. (2016). Spremnost građana Loznice za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu zemljotresom. Ecologica, 81, 40-48.
 • Cvetković, V. (2016). Influence of income level on citizen preparedness for response to natural disasters. Vojno delo, 66(4), 100-127.
 • Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2015). Impact of climate change on the distribution of extreme temperatures as natural disasters. Vojno delo, 66(6), 21-42.
 • Cvetković, V., Sandić, M. (2016). The fear of natural disaster caused by flood. Ecologica, 23 (82), 202-209.
 • Cvetković, V. (2016). Uticaj zaposlenosti na spremnost građana za reaogovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom. NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravo, 20 (2), 49-94.
 • Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2016). Geoprostorna i vremenska distribucija šumskih požara kao prirodnih katastrofa. Vojno delo, 68 (2), 108-127.
 • Janković, B., & Cvetković, V. (2016). Mesto i uloga FRONTEKS-a u sprovođenju nove politike granične bezbednosti Evropske unije. Evropsko zakonodavstvo, 55 (56-57), 265-277.
 • Filipović, M., & Cvetković, M. V. (2019). Projekat ,,Prirodne Albanije“ kao pretnja teritorijalnom integritetu Republike Srbije. Vojno delo, 71(4), 114-125.
 • Cvetković, V., & Katarina, A. (2019). Edukacija građana o smanjenju rizika od katastrofa korišćenjem multimedijalnih sadržaja – društvene igre, kompjuterske igrice i simulacije. Vojno delo, 71(6), 122-151.
 • Mumović, N., & Cvetković, V. (2019). Činioci uticaja na donošenje odluka o sprovođenju evakuacije u uslovima katastrofa izazvanih požarima u stambenim objektima: studija slučaja Beograda. Vojno delo, 71(7), 142-163.
 • Janković, B., Cvetković, M. V., Vučković, G., & Milojević, S. (2019). Uticaj akutnog mentalnog stresa na perfomanse gađanja: implikacije na obuku pripadnika bezbednosnih službi. Vojno delo, 71(6), 112-121.
 • Svrdlin, M., & Cvetković, V. (2019). Mobilni komunikacioni sistemi i aplikacije od značaja za integrisano upravljanje katastrofama. Vojno delo, 71(7), 164-177.
 • Vraćević, N., & Cvetković, M. V. (2019). Značaj i uloga privatnih vojnih kompanija u rešavanju savremenih problema nacionalne i međunarodne bezbednosti. Vojno delo, 71(3), 73-94.
 • Ivanov, A., & Cvetković, V. (2014). The role of education in natural disaster risk reduction. Horizons, international scientific journal, 16 (1),115-131.
Rad u časopisu nacionalnog značaja – M52
 • Mlađan, D., Cvetković, V., Veličković, M. (2012). Sistem upravljanja u vanrednim situacijama u Sjedinjenim Američkim državama. Vojno delo, 64 (1), 89-105.
 • Cvetković, V., Popović, M. (2011). Mogućnosti zloupotrebe oružja za masovno uništavanje u terorističke svrhe. Bezbednost, 53 (2), 149-168.
 • Cvetković, V., & Bošković, D. (2015). Analiza geoprostorne i vremenske distribucije suša kao prirodnih katastrofa. Bezbednost, 56 (3), 148-165.
 • Cvetković, V. (2015). Faktori uticaja na znanje i percepciju učenika srednjih škola u Beogradu o prirodnim katastrofama izazvanim klizištima. Bezbednost, 57(1), 32-51.
 • Cvetković, V., & Milojković, B. (2016). Uticaj demografskih faktora na nivo informisanosti građana o nadležnostima policije u prirodnim katastrofama. Bezbednost, 38 (2), 8-17.
 Rad u naučnom časopisu – M53
 •  Cvetković, V., & Stojković, D. (2014) Komparativna analiza nacionalnih strategija bezbednosti Albanije, Makedonije i Crne Gore. Bezbjednost, policija i građani, 10 (3-4), 239-251.
 • Cvetković, V. (2016). Uticaj demografskih faktora na očekivanje pomoći od policije u prirodnim katastrofama. Srpska nauka danas, 1 (1), 8–17.
 • Cvetković, V. (2015). Fenomenologija prirodnih katastrofa – teorijsko određenje i klasifikacija prirodnih katastrofa. Bezbjednost, policija i građani, 11 (3 – 4), 311-335.
 • Cvetković, V., Andrejević, T. (2016). Qualitative research readiness of citizens to respond to natural disasters. Serbian science today, 1 (3), 393-404.
 • Cvetković, V. (2015). Spremnost za reagovanje na prirodnu katastrofu – pregled literature. Bezbjednost, policija i građani, 11 (1-2), 165-183.
 • Cvetković, V. (2016). Povezanost uspeha u srednjoj školi i spremnosti građana za reagovanje u prirodnim katastrofama. Bezbjednost, policija i građani, 12(3-4), 61-84.
 • Cvetković, V., Filipović, B. (2020). Istraživanje stavova građana o pripremljenosti za katastrofe izazvane šumskim požarima: studija slučaja Prijepolje. Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku, 2(2), 11-24.
 • Kutub, J. R., Cvetković, V. M., & Huq, S. (2017). Assessment of Women’s Vulnerability and their Coping Mechanism Living in Flood-prone Areas: A Case Study of Belkuchi Upazila, Sirajganj. Serbian Science Today, 2(1), 35-43.
 • Cvetković, V. (2015). Mogućnosti zloupotrebe biološkog oružja u terorističke svrhe. Bezbednost, 55 (1), 122-140.
Rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja  – M45 
 • Cvetković, V., Kezunović, A. (2021). Bezbednosni aspekti zaštite kritične infrastrukture u antropogenim katastrofama: studija slučaja Beograda. U Forenzičko računovodstvo, istražne radnje, lјudski faktor i primenjeni alati. Beograd: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu.
 • Krnjić, I., & Cvetković, V. (2021). Uloga mutlimedijalnih sadržaja u edukaciji mladih o katastrofama. U Pravni i bezbednosni aspekti upravljanja rizicima od prirodnih i antropogenih katastrofa. Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd i Pravni Fakultet u Novom Sadu.
 • Cvetković, V., & Filipović, M. (2017). Risk management of natural disasters: Concepts and Methods. International Journal of Recent Research in Arts and Sciences, 8 (1), 540-558.
 • Cvetković, V. (2012). Zadaci vatrogasno-spasilačkih jedinica u terorističkom napadu izazvanom upotrebom oružja za masovno uništavanje. Zbornik radova – Suprostavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu, Kriminalističko – policijska akademija, Beograd, 146-160.
 • Mlađan, D., Cvetković, V. (2011). Stanje i novi izazazovi vatrogasno – spasilačkih službi u svetu. Zbornik radova, Suprostavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu, Kriminalističko – policijska akademija, 95-109.
 • Popović, M., Cvetković, V. (2013). Suprostavljanje savremenom terorizmu kao doprinos zaštiti ljudske bezbednosti u Republici Srbiji. Zbornik radova, Suprostavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu, Kriminalističko – policijska akademija, 169-177.
 • Cvetković, V. (2021). Jačanje sistema integrisanog upravljanja rizicima od katastrofa u Srbiji: DISARIMES. Zbornik Radova – Taktika zaštite i Spasavanja u vanrednim situacijama, Beograd, 1 (1), 77-111.
 • Cvetković, V. , Bošković, N. (2021). Konceptualne osnove i dimenzije otpornosti na katastrofe. Zbornik Radova – Taktika zaštite i Spasavanja u vanrednim situacijama, Beograd, 1 (1), 175-191
 • Cvetković, V., Popović, M., Sadiah, A. (2014). Mogućnosti zloupotrebe hemijskog oružja u terorističke svrhe. Zbornik radova, Suprotstavljanje savremenom organizovanom kriminalu i terorizmu, Kriminalističko-policijska akademija,  Beograd, 341-357.
 • Cvetković, V., Petrović, D. (2015). Integrisano upravljanje prirodnim katastrofama. Zbornik radova, Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija, 291-323.
 • Cvetković, V. (2014) Analiza geoprostorne i vremenske distribucije klimatskih katastrofa. Zbornik radova, Tranzicija i ekonomski kriminal II, tematski zbornik radova, 163-183.
 • Cvetković, V. (2013). The impacts of climate changes on the risk of natural disasters.  International yearbook of the Faculty of security (pp. 51-62). Skopje: Faculty of security. 
 • Cvetković, V. (2014). Uloga policije u prirodnim katastrofama. Zbornik radova, Elementarne nepogode i vanredne situacije.  Institut za uporedno pravo i Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 215-243.
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini  – M33 
 • Mlađan, D., Babić, Đ., Cvetković, V. (2012). Potreba za većim uključivanjem društvenih nauka u razvoj nauke o požarnoj bezbednosti. Treća međunarodna naučna konferencija ,,Bezbednosni inžinjering, požar, životna sredina, radna okolina, integrisani rizici i 13. međunarodna konferencija zaštite od požara i eksplozije, Novi Sad, 18-19. oktobar 2012. godine, Visoka tehnička škola strukovnih studija, ISBN 978-86-6211-037-4, COBISS.SR-ID 274477575. 
 • Mlađan, D., Marić, P., Baras, I., Cvetković V. (2011). Aktivnosti Sektora za vanredne situacije na usklađivanju politike Republike Srbije sa bezbednosnom politikom EU u oblasti civilne zaštite, zbornik radova: „Usklađivanje spoljne politike Republike Srbije sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije“, Instutut za međunarodnu politiku i privredu. – Beograd, 10-11. oktobar 2011, str. 479 – 492, COBISS.SR-ID 194354956;  ISBN 978-86-7067-171, priređivački: dr Dragan Đukanović i Miloš Jončić. 
 • Cvetković, V., Milojković, B., Mlađan, D. (2013). Climate Change as a Modern Security Threat. Belgrade, Jaroslav Černi Institute for the Development of Water Resources, International Conference Climate change Impacts on Water Resources, 17-18 October 2013, Belgrade, Serbia, ISBN 978-86-82565-41-3, 168-174.
 • Cvetković, V., Janković, B., & Banović, B. (2014). Analiza geoprostorne i vremenske distribucije cunamija kao prirodnih katastrofa. Četvrta međunarodna naučna konferencija ,,Bezbednosni inženjering, požar, životna sredina, radna okolina, integrisani rizici“ i Četrnaesta međunarodna konferencija zaštita od požara i eksplozija, 02-03. oktobar 2014. Novi Sad: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Tehnički univerzitet u Zvolenu i Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, str. 352-361, 2014. Urednici: prof. dr Verica Milanko, doc. dr Mirjana Laban, ing. dr Eva Mračkova. ISBN 978-86-6211-095-4, COBISS.SR-ID 289885191. 
 • Ranđelović, D., Popović, B., Cvetković, V. (2010). Kompjuterski virusi. Zbornik radova, Naučni skup sa međunarodnim učešćem Pravo i forenzika u kriminalistici, Kragujevac, 15 – 17- septembra, Beograd, Kriminalističko – policijska akademija, 2010. godine, 187-198, ISBN 978–86–7020–171–2, COBISS. SR–ID 177999628, urednik: prof. dr Željko Nikač, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd. 
 • Cvetković, V. (2014). Upravljanje u terorističkim vanrednim situacijama izazvanim upotrebom opasnih materija. Naučna konferencija: sigurnost urbanih sredina. Eldan Mujanović. Sarajevo, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije: 63-72. 
 • Cvetković, V. & Mlađović, I. (2015). Mogućnosti zloupotrebe nuklearnog oružja u terorističke svrhe i krivično pravna zaštita. Osmi međunarodni naučni skup „Dani bezbjednosti“ na temu: Subjekti sistema bezbjednosti u ostvarivanju bezbjednosne funkcije države, Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka 12. jun 2015, 397-407 Glavni i odgovorni urednik: Krstan Borojević. UDC 351.74/.75:316.42 (082), ISBN 978-99955-23-52-7, COBISS:RS-ID 5049368. 
 • Cvetković, V., & Filipović, M. (2017d). Vanredne situacije izazvane upotrebom radiološkog oružja u terorističke svrhe – Emergency situations caused by use of the radiological weapons for terrorist purposes. Paper presented at the First International Conference Environmental Safety and Health at Work, Zrenjanin.
 • Filipović, M., Cvetković, V., & Jakovljević, V. (2017). Uticaj klimatskih promena na zaštitu i očuvanje biodiverziteta kao preduslova ekološke bezbednosti u Srbiji – The impact of climate change on protection and conservation of biodiversity as a precondition of environmental security in Serbia. Paper presented at the First Conference with International participation – Environmental Safety and Health at Work Zrenjanin.
 Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu – M34
 • Babić, S., Gačić, J., Nikolić, M., Cvetković, V., Rašeta, D. (2017). Global health risks and health care system response in emergencies. First International Conference Environmental Safety and Health at Work, Proceedings, Zrenjanin, 16. November, 2017.
 • Mlađan, D., Milojković, B., Baras, I., Cvetković, V.: Cooperation of south-east european countries in emergency situations. International scientific conference: The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration, 05-08 June 2013, Ohrid, Book of abstracts, 46-47. ISBN 978-608-4532-29-3, COBISS.MK-ID 94041098. 
 • Cvetković, V., Mijalković, S.: Spatial and Temporal distribution of geophysical disasters. Serbian Academy of Sciences and Arts and Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, International Conference Natural Hazards – Links between Science and Practice, 8-11 October 2013, ISBN 978-86-80029-58-0, Book of Abstracts.  Editor in chief – Milan Radovanović. Key words: geophysical disasters, statistic analysis, earthquake, volcanic eruptions, dry mass movement. CIP 504 (048), ISBN 978-86-80029-58-0, COBISS.SR-ID 201553676.
 • Mijalković, S., Cvetković, V.: Vulnerability of Critical Infrastructure by Natural Disasters. Belgrade, International Scientific Conference, Regional Perspective, October 24th, 2013, Belgrade (Organization University of Belgrade – Faculty of Security Studies), Book of Abstracts, 28-29, ISBN 978-86-84069-82-7, COBISS.SR-ID 201998604. Key words: safety, critical infrastructure, natural disasters, the consequences of threats to critical infrastructure by natural disasters, protection of criticak infrastructure from natural disasters.
 • Cvetković, V., Milojković, B., Mlađan, D., & Miladinović, S.: The role of police in achieving security on the Danube as international waterways in Serbia. The third romanian-bulgarian-hungarian-serbian conference: University of Belgrade, Faculty of Geography University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Managament: Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Book of Abstracts, Srebrno jezero, 18-21. september, 42-43, 2014 Editon in chief: Neda Mimica Dukić, PhD, Dejan Filipović, PhD ISBN 978-86-7031-344-6.
 • Cvetković, V., & Ivanov, A.: Comparative analysis of national strategies for protection and rescue in emergencies in Serbia and Montenegro with emphasis on Croatia. International conference: Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world war I – security and euroatlantic integrations, 03-05 june 2014, Book of abstracts. Skopje: University St. Kliment Ohridski – Bitola, Faculty of Security, 58-59, 2014. CIP -351.74(497.7)“20″(048.3)(062) 355.45(497.7)“20″(048.3)(062) 327.51.071(100-622NATO:497.7)(048.3)(062), ISBN 978-608-4532-46-0. Key words: comparative analysis, the national strategy for the protection and rescue, Serbia, Montenegro, Croatia, safety, emergency situations.
 • Cvetković, V.: Upravljanje u terorističkim vanrednim situacijama izazvanim upotrebom opasnih materija. XIV Međunarodna naučna konferencija ,,Sigurnost urbanih sredina“, maj 2014. Zbornik sažetaka. Sarajevo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, str. 82-84. Ključne reči: upravljanje, opasne materije, organizacija rada, teroristički akti, 8 koraka, vanredna situacija, bezbednost.
 • Cvetković, V.: Zaštita kritične infrastrukture od posledica prirodnih katastrofa. Sedma međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravljanja“, 22-23 maj, 2014. Zbornik sažetaka. Hrvatska: Velika Gorica, 231-233. UDK 005.334:338.49 – 351:504.4. CIP zapis dostupan u katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižice u Zagrebu pod brojem 877998, ISBN 978-953-7716-55. Ključne reči: kritična infrastruktura, prirodne katastrofe, posledice ugrožavnja, zaštita kritične infrastrukture, bezbednost, vanredne situacije.
 • Gaćić, J., Jakovljević, V., Cvetković, V.: Floods in the Republic of Serbia – Vulnerability and Human Security. Second International Conference on Human Security: Twenty Years of Human Security Y20HS, Book of Abstracts, November 7th and 8th, 2014, 33-34. Editor – Dr Ivica Djordjevic, Dr Svetlana Stanarević, Dr Jasmina Gačić and Stevan Tatalovic, Faculty of Security Studie. ISBN 978-86-84069-92-6. Keywords: community, vulnerability, floods, resources, human security.
 • Cvetković, M.V., Gačić, J., Petrović, D.: Spremnost studenata Kriminalističko-policijske akademije za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavomu Republici Srbiji, 2015. Zbornik apstrakata. Međunarodni naučni skup „Životna sredina i adaptacija privrede na klimatske promene“ 22 – 24. april 2015. godine, Beograd. Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije – Ecologica. Urednik – Larisa Jovanović. ISBN 978-86-89061-07-9, CIP 338.1:551.583(048), 574:33(048), 502.131.1:338.1(048), 574(048), COBISS.SR-ID 214412556. Ključne reči: bezbednost, vanredne situacije, prirodne katastrofe, studenti, Akademija, statistika, spremnost, poplave.
 • Ivanov, A., Cvetković, V., & Sudar, S.: Recognition and perception of risks and environmental hazards on the part of the student population in the republic of Macedonia. In: Zlatko Žlogev i Oliver Bacanović, International scientific conference – Researching security – approaches, concepts  and policies, 02-03. 06. 2015. University “St. Kliment Ohridski”- Bitola Faculty of Security – Skopje, 112-113. ISBN 978-608-4532-62-0, COBISS.MK-ID 98686218.
 • Cvetković, V., & Ivanov, A.: Uticaj udaljenosti naselja od reke na spremnost građana za reagovanje na poplave u republici Srbiji. Deveta međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravljanja“, Veleučilište Velika Gorica, Hrvatska, Zbornik apstrakata, 2016.
 • Cvetković, V., Sandić, M.: The fear of natural disaster caused by flood. Međunarodni naučni skup: ekološka kriza: tehnogeneza i klimatske promene, 31-32, 2016. Book of abstract. CIP – 502/504(048) 3:551.583 (048) 316.334.5 (048), ISBN 978-86-89061-09-3, COBISS.SR-ID222768652. Key words: security, natural disaster, citizens, fear, floods, demographic and socio-economic characteristics.
 • Cvetković, V., & Ivanov, A.: Analiza faktora uticaja na znanje i percepciju učenika srednjih škola u Beogradu o epidemijama. Paper presented at the Deveta međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravljanja“,, Veleučilište Velika Gorica, Hrvatska, Zbornik apstrakata, 2016.
 • Aleksandar, I., Cvetković, V., & Sudar, S. (2016). Theoretical foundations related to Natural disasters and measuring the resilience of the communities before disasters happens – Establishing proposal variables“. Paper presented at the 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime (in press). Key words: Natural disaster; Community; Resilience; Sustainability.
 • Sudar, S., Aleksandar, I., & Cvetković, V. (2016). Environmental and social management framework (esmf) for fostering environmental protection and security in Drina river basin riparian countries. Paper presented at the Paper presented at the 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime.
 • Cvetković, V., Roder, G., Tarolli, P., Öcal, A., Ronan, K., & Dragićević, S. (2017). Gender disparities in flood risk perception and preparedness: a Serbian case study. Paper presented at the European Geosciences Union GmbH – EGU General Assembly 2017, At Vienna, Austria, Volume: Vol. 19, EGU2017-6720: Session HS1.9/NH1.18 Hydrological risk under a gender and age perspective, Wiena.
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini – M63
 • Mlađan, D., Cvetković, V.: „Sistem obuke pripadnika Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih  poslova Republike Srbije“ u: Zbornik radova, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Zaštita na radu u  XXI veku,- terorija i praksa, Tara, 04 – 08. oktobara 2011., ISBN: 978-86-87495-24-1, CSR – ID 186569996, CIP 331.45/46(082) 502/504(082), 35-44.
 • Cvetković, V., Aksentijević, V., & Ivović, M. (2015). Uloga službe hitne medicinske pomoći u vanrednim situacijama izazvanim terorističkim aktima. Suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta – analiza stanja, evropski standardi i mere za unapređenje (26-29. maj 2015), Kriminalističko-policijska akademija i Fondacija „Hans Zajdel” u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, Tom III, 355-367. Urednik: prof. dr Dragana Kolarić. CIP – 343.85:343.9.02(082), ISBN 978-86-7020-324-2, COBISS.SR-ID 216840972. Ključne reči: služba hitne medicinske pomoći, zadaci, oružje za masovno uništavanje, trijaža, transport, priprema bolnica, bezbednost, vanredna situacija.
 • Cvetković, V., Jakovljević, V., & Stanić, M.: Osiguranje i smanjenje rizika od prirodnih katastrofa. VII naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Evropske integracije: pravda, sloboda i bezbednost“ Kriminalističko-policijska akademija i Fondacija „Hans Zajdel” u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, 24-26. maj 2016. godine Tara, hotel „Omorika“ Ključne reči: bezbednost, prirodne katastrofe, smanjenje rizika, osiguranje, građani, demografske, socio-ekonomske.
Odbranjena doktorska disertacija – M70
 1. Cvetković, V. (2015). Spremnost građana za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom u Republici Srbiji. Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, 608 str. 
CURRICULUM VITAE

Vladimir M. Cvetkovic is the Assoc. Prof. (Disaster Risk Management) at the University of Belgrade, Faculty of Security, and has been engaged in research in the field of disaster risk management studies for 15 years. He has published over 250 research papers and 20 scientific monographs. He is the founder of the Scientific Professional Society for Disaster Risk Management in Serbia (http://upravljanje-rizicima.com/), the International Institute for Disaster Research (http://upravljanje-rizicima.com/medjunarodni-institut-za-istrazivanje-katastrofa/), and Editor-in-Chief of the International Journal of Disaster Risk Management (http://internationaljournalofdisasterriskmanagement.com/index.php/Vol1).

A complete biography (English language) is available at this LINK

Basic biographical data and schooling

He was born on February 8, 1987. years in Kragujevac. He received his Ph.D. from the Faculty of Security, University of Belgrade, on the topic “Citizens’ preparedness to respond to the natural disaster caused by the flood in the Republic of Serbia” (2016), which earned him the academic title of Doctor of Science – Security Science.

At the University of Criminal Investigation and Police Studies in Belgrade, he defended his master’s thesis on “Management in emergency situations caused by the misuse of weapons of mass destruction” in 2012, which earned him the title of master criminalist and graduated in 2010 as a student of the generation with an average grade of 10.00 student in history with the mentioned achieved average), which earned him the title of graduate criminologist.

He graduated from the high school of internal affairs (police officer) in Sremska Kamenica in 2006 as one of the students of the generation and the holder of Vuk’s diploma, and the elementary school “Sveti Sava” in Batocina in 2002 as the holder of Vuk’s diploma.

Awards and acknowledgments

 • The ”Danubius Award” for 2017 by the Austrian Federal Ministry for Science, Research and Economy (BMWFW) and the Institute for the Danube Region and Central Europe (IDM) for extraordinary achievements in scientific activity and output with the Danube Region.
 • Award for the best student of the first generation of the Academy of Criminalistic and Police Studies in Zemun, for an average of 10.00, 2nd October 2010, silver badge of the Academy awarded;
 • Awards for the best student of the third year of the Academy of Criminalistic and Police Studies in Zemun, 2nd October 2009;
 • Award for the best student of the second year of the Academy of Criminalistic and Police Studies in Zemun, 2nd  October 2008;
 • Award for the best student of the first year of the Academy of Criminalistic and Police Stud in Zemun, 2nd October 2007;
 • Elected at the Municipal Assembly of Lapovo in 2009 as the best student in the history of the municipality;
 • Awarded as one of the best cadets with a grade average of 5.00 in the Police High School, Sremska Kamenica;
 • Recipient of a scholarship from the OSCE for the third year of doctoral studies at the University of Belgrade, Faculty of Security Studies, 2015/2016;
 • Recipient of a talent scholarship of the Ministry of Education of the Republic of Serbia – Grant by the Fund for Young Talents of the Republic of Serbia for the undergraduate students of final year (2009/10);
 • Winner of “Eurobank EFG scholarship for the best students of Serbia” within the project “Let’s invest in European values”, due to outstanding achievements in the field of criminal and police-security studies, 2009.
 • In the Sector for Emergency Situations, during 2011, he realized professional practice;
 • The basic course for firefighter-rescuer in 2012, lasting 4 months, was completed with an average of 5.00 (five) in the Emergency Situations Administration of the City of Belgrade, which earned him the diploma of firefighter-rescuer;
 • Passed the professional exam for performing fire protection activities with a university degree (2012);
 • Completed a basic specialist course for inspectors in the field of civil protection and risk management, in 2014;
 • Passed professional exam for disaster risk assessment and development of protection and rescue plans in emergency situations, 2018;
 • Passed professional exam for risk assessment in the protection of persons, property, and business, 2018;
 • Completed the course and issued a certificate of passing the professional exam for firefighter-rescuer issued by the Ministry of Interior, the Republic of Serbia in 2012;
 • Diploma for a master’s degree in martial arts JuJutrsu, (black belt – first day) 2005;
 • Diploma for amateur radio E class, Sremska Kamenica, 2004;
 • In primary school for exceptional results in competitions, he was awarded 6 special diplomas, for physics, history, Serbian and German language, biology, and technical education.

Scientific papers and projects

Assoc. Prof. Vladimir M. Cvetković, Ph.D. published more than 250 scientific papers in national and international journals and anthologies, of which 18 scientific monographs and doctoral dissertation. His fields of research interests are a disaster, hazards, emergencies, disaster risk management, civil defense, and security. He speaks English and German.

He participated in the following national and international scientific research projects:

 • International scientific research project “Horizon 2020 project DAREnet – Danube river region Resilience Exchange network targeting the Call topic: SEC-21–GM-2016/2017: Pan European Networks of practitioners and other actors in the field of security“ involving the University of Belgrade, Faculty of Security Studies and other 14 partners from home and abroad. The mission of the project is to create preconditions for objective scientific and practical support to all relevant entities and organizations in charge of natural disaster management (mitigation, preparation, response, and recovery) caused by flooding of the Danube River.
 • A scientific research project funded by the Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic of Serbia: Development of institutional capacities, standards and procedures for combating organized crime and terrorism in the conditions of international integration (no. 179045), implemented by the Academy of Criminalistic and Police Studies in Belgrade, 2011- 2016;
 • Scientific research project implemented by the Academy of Criminalistic and Police Studies in Belgrade entitled: Management of police organization in preventing and combating security threats in the Republic of Serbia from 2015 to 2018;
 • Manager of the seminar: “Security of students in school buildings” scheduled by the Program catalog of continuous professional development of teachers, educators and professional associates for the academic years 2014/2015, 2015/2016 and 2016/2017;
 • Scientific research project implemented by the Academy of Criminalistic and Police Studies in Belgrade entitled “National security of the Republic of Serbia and security integration”, 2014-2015.

According to the official data of the scientific network “Research gate” in 2021, he achieved RG scores – 24.52 h-index 15, total research interest – 910.2, 726 citations, 380 recommendations, and 70,000 readings.

According to official data, “Google scholar citations” achieved 1186 (citations), h-index 15 and i10-index 33.

Reviewing scientific journals and grants

 • Founder and Editor-in-Chief of International Journal of Disaster Risk Management, publisher: Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management;
 • He has reviewed over 50 scientific papers in national journals and publications and in international journals/proceedings SCI/SSCI list:
 • International Journal of Environmental Research and Public Health (8 papers)
 • International Journal of Disaster Risk Reduction (5 papers)
 • International Journal of Architectural Heritage;
 • International Journal – Heliyon;
 • International Journal – Geomatics, Natural Hazards and Risk (3 papers);
 • International Journal – Health Science Journal;
 • Journal of Infection and Public Health;
 • Preventive Medicine Reports;
 • Risk Analysis;
 • SAGE Open Medicine;
 • Behavioral Sciences;
 • Biomedical and Environmental Sciences;
 • Sustainability;
 • World Medical & Health Policy.

Employment and pedagogical experience

 He is employed at the Faculty of Security, University of Belgrade as an associate professor at the Department of Disaster Risk Management and Environmental Security. He is the director of the International Institute for Disaster Research in Belgrade. The president is also the founder of the Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management in Belgrade. He is engaged in the following subjects:

 • Disaster risk management;
 • Protection against natural and anthropogenic disasters;
 • Security risks and disasters (Protection and Rescue System);
 • Methodology of risk assessment and development of plans for protection and rescue from natural and other disasters;
 • Management of protection and rescue activities;
 • System of prevention and reduction of risk from natural and other disasters

In the period from 2013 to 2017, he was employed at the University of Criminal Investigation and Police Studies as an associate as an assistant for the following subjects: “Emergency Security”, “Emergency Risk Management”, “Fire Prevention and Suppression, Explosions and accidents “,”Information systems in emergency situations”. Also, at the mentioned higher education institution and subjects, in the period from 2011 to 2013, he was employed as an associate in the title of teaching associate. During 2006, he was employed in the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia as a police officer.

Mentor of master’s theses (more than 25): Evacuation from residential buildings in emergency situations caused by fires; Examining the impact of demographic and socio – economic factors on the level of preparedness of citizens to respond to emergencies caused by forest fires in Prijepolje; Public perception of terrorist threats using chemical weapons: implications for the emergency risk management process; Demographic and socio-economic perspective of flood risk perception of natural disasters: a case study Belgrade; Gender dimension of citizens’ vulnerability to natural disasters caused by floods in 2014: case study Svilajnac; Comparative analysis of disaster risk management policy in Southeast Europe; Increasing the risk of disasters caused by the impact of climate change on natural hazards; The role of social networks in disaster risk reduction; Improving the readiness of security officers to act in emergencies caused by fire; Increasing the risk of disasters caused by climate change hazards; Integrated risk management in a fire emergency: case study of electricity distribution Belgrade; Myths about human behavior in disaster conditions; Socio-economic predictors of risk perception and preparedness for disasters caused by fires in residential buildings: a case study Belgrade; Innovative solutions for improving disaster risk communication – factors influencing efficiency and applicability in practice.

He was a member of the commission for the defense of the following doctoral dissertations: The impact of international cooperation on the system of reducing the risk of elementary and other disasters in the Republic of Serbia; Resilience of urban communities to fire hazards

 Professional engagements and certificates

 Director of the International Institute for Disaster Research in Belgrade, Dimitrija Tucovića 121

 • Editor-in-Chief of the International Journal of Disaster Risk Management (IJDRM);
 • President of the Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management as an organization of special importance for the protection and rescue system of the Republic of Serbia, 2018 (http://upravljanje-rizicima.com/);
 • Manager and implementer of basic security training in the field of risk management and protection and rescue measures in emergencies, Stara Planina, 2019.

Participated in various world conferences:

 • 5th Global Summit of GADRI Engaging Sciences with Action, Organised by the Global Alliance of Disaster Research Institutes together with the support of the Regional Alliances, 2021;
 • 12 International Scientific Conference “30 years of independent Macedonian state”
 • XI International Scientific Conference, Archibald Reiss Days 2021;
 • 7th Annual Forum of the EU Strategy for the Danube Region (EUSDR) takin place on 18-19 October 2018 in Sofia, Bulgaria.
 • The VIII International Scientific Conference Archibald Reiss Days, University of Criminal Investigation and Police Studies, Zemun, Belgrade, 2-3 october 2018.
 • Annual Meeting of the Internationa Nuclear Security Education Network, International Atomic Energy Agency in UN Vienna International Centre, from 9 july 2018 to 13 July 2018;
 • 12th International Conference on Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management, on 17-19 May 2018, in Cluj-Napoca, Romania;
 • Danube Rectors’ Conference 2017, Responsibilities of Danube Universities as promoters of EUSDR, November 9-10, 2017, University of Zagreb, Crotatia.
 • Training on project design, proposal development and project management for EU Horizon 2020 Programme, European training Academy in cooperation with UNDP in Belgrade, from 4 to 12 October, 2017.
 • Regional Workshop on Human Resources Development in Podgorica, Montenegro from 30 October to 3 November 2017, organized by International Atomic Energy Agency and Ministry of Sustainable Development and Toursm of Montenegro;
 • European Geosciences Union GmbH – EGU General Assembly 2017, At Vienna, Austria, Volume: Vol. 19, EGU2017-6720: Session HS1.9/NH1.18 Hydrological risk under a gender and age perspective, Wiena.
 • Serbian Academy of Sciences and Arts and Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, International Conference Natural Hazards – Links between Science and Practice, 8-11 October 2013;
 • The third romanian-bulgarian-hungarian-serbian conference: University of Belgrade, Faculty of Geography University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Managament: Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube;
 • International scientific conference: The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration, 05-08 June 2013, Ohrid
 • International conference: Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world war I – security and euroatlantic integrations, 03-05 june 2014. Skopje: University St. Kliment Ohridski – Bitola, Faculty of Security;
 • The international conference is organized by the Faculty of Security – Skopje – University St. Kliment Ohridski – Bitola in collaboration with Faculty of detectives and security – FON University – Skopje. International scientific conference – criminalistic education, situation and perspectives – 20 years after Vodinelic;
 • International scientific conference – Researching security – approaches, concepts and policies. University “St. Kliment Ohridski”- Bitola Faculty of Security – Skopje, 2015;
 • International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance., Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies, 2015;
 • International Scientific Conference, Regional Perspective, October 24th, 2013, Belgrade (Organization University of Belgrade – Faculty of Security Studies);
 • Second International Conference on Human Security: Twenty Years of Human Security Y20HS, November 7th and 8th, 2014;
 • 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime, Macedonia, 2016;
 • International scientific conference – Researching security – approaches, concepts and policies, 02-03. 06. 2015. University “St. Kliment Ohridski”- Bitola Faculty of Security – Skopje
 • The 7th International Scientific Conference “Crisis Management Days”, 22-23 May, 2014, Croatia, Velika Gorica;
 • International Scientific Conference “Environment and Economy Adaptation to Climate Change”, 22 – 24 April 2015, Belgrade. Scientific and professional society for environmental protection of Serbia
 • The 3rd International Scientific Conference “Security engineering, fire, environment, work environment, integrated risk and the 13th International Conference on protection against fire and explosion, Novi Sad, 18-19 October 2012, the Higher Technical School of Professional Studies;
 • The 9th International Scientific Conference “Crisis Management Days “, University of Velika Gorica, Croatia, 2016;
 • International Scientific Conference: Environmental Crisis: Technogenesis and Climate Change, Belgrade. Scientific-professional Association for Environmental Protection, 2016.
 • Harmonization of the foreign policy of the Republic of Serbia with a common foreign and security policy of the European Union”, Institute for International Politics and Economics. – Belgrade, 10-11 October 2011;
 • Jaroslav Černi Institute for the Development of Water Resources, International Conference Climate change Impacts on Water Resources, 17-18 October 2013, Belgrade, Serbia;
 • The 4th International Scientific Conference Security engineering, fire, environment, work environment, integrated risks” and the 14th International Conference on protection against fire and explosion, 02-03 October 2014, Novi Sad: High Technical School of Professional Studies in Novi Sad, Technical University in Zvolen and the Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering and Geodesy;
 • Scientific Conference with International Participation: Law and Forensics in criminalistics, Kragujevac, 15 – 17 September, Belgrade, Academy of Criminalistic and Police Studies, 2010;
 • Scientific Conference: Security of urban areas. Sarajevo, Academy of Criminalistic and Police Studies, 2014;
 • The 8th International Conference “Days of security” on the topic: The subjects of the security system in the realization of the security functions of the state, Faculty of Security and Protection, Banja Luka 12 June 2015;
 • National Conference with International Participation, Protection at work in the 21st century – Theory and Practice, Tara, 04 – 08 October 2011;
 • Countering contemporary forms of crime – analysis of the situation, European standards and measures for improvement (26-29 May 2015), Academy of Criminalistic and Police Studies and the “Hanns Seidel” Foundation in cooperation with the Ministry of Interior of the Republic of Serbia;
 • The 7th Scientific Conference with International Participation “European Integration: justice, freedom and security” Academy of Criminalistic and Police Studies and the “Hanns Seidel” Foundation in cooperation with the Ministry of Interior of the Republic of Serbia, 24-26 May 2016, Hotel Omorika.
 • The 7th International Scientific Conference Archibald Reiss Days, 7-9 November, 2017, Academy of Criminalistic and Police Studies.
 • First Conference with International participation – Environmental Safety and Health at Work Zrenjanin.
 • The 9th International Scientific Conference “Crisis Management Days “, University of Velika Gorica, Croatia, 2016;
 • The 10th International Scientific Conference “Crisis Management Days “, University of Velika Gorica, Croatia, 2017;
 • Scientific conference with international participation: European Integration: Justice, Freedom and Security, 2016, Tara.
 • International Scientific Conference “New Directions And Challenges In Transforming Societies Through A Multidisciplinary Approach” 6th June, 2017, MIT University, City Gallery, Skopje, Republic of Macedonia.
 • International Scientific And Professional Conference “40 years of higher education in the field of security – Theory and Practice” SKOPJE, Republic of Macedonia, 05 December, 2016
 • Fifth counseling – Risk Management, May 26, 2017, amphitheater VTŠSS Pozarevac.

 

Other professional

 • Implementer of the seminar “Safety of students in school facilities”, catalog number 9 from the Catalog of professional development programs for teachers, educators and professional associates ZUOV for the school year 2014/2015. and 2015/2016. year and for the school year 2016/2017. year.
 • He participated in the implementation of special forms of teaching (training) during employment at the Police Academy, such as basic police training with first-year students (handling and manipulation of firearms by police officers); basic police and security training for emergency situations with second-year students of basic academic and vocational studies; summer field training in the Teaching Center “Mitrovo Polje” of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia in Goč with students of the third year of academic and second year of vocational studies;
 • Secretary of the Department of Security Sciences, Criminal Police Academy, from 2011 to 2015.
 • From 2014, he headed the section for emergency situations at the Police Academy, and from 2016, the section for police self-defense (Jujutsu).
 • He was engaged in the school police station and as a member of the commission for self-evaluation in the Criminal Police Academy.

It has the following certificates and licenses

 • certificate, DCAF Border Security Programme certifies that  has successfully participated in the seventh ,,Future Leaders Training“  which took place in Andermatt, Switzerland, Geneva Centre for The Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2011. година;
 • certificate of Participation, ,,Weapons of Mass Destruction Crime Scene Operations Course“, United States of America, Department of Defense International Counterproliferation Program, 2011. година;
 • certificate, Sixth Regional Course in ,,International Humanitarian Law“, BU Faculty of Political Sciences, 2009.
 • certificate of appreciation in recognition of the valuable contribution as a Participant of the NATO SPS Leadership Roundtable on Information-Related Hybrid Threats in South – East Europe, 6-12 October 2019, Republic of North Macedonia.
 • certificate that has successfully completed training on project design, proposal development and project management for EU Horizon 2020 programme, EUTA and UNDP;
 • certificate that has successfully completed IAEA Regional Workshop on Human Resource Devellopment, 30 October – 3 November 2017, organized by International Atomic Energy Agency (IAEA) and Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro;
 • certificate of completion on-line e-learning course on: Overview of Nuclear Security Threats and Risks; Nuclear Security Threats and Risks (4 modules); Introduction to and Overview of IAEA Nuclear Security Series Publications; Nuclear Security Disciplines course on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities;
 • certificate, DCAF Border Security Programme certifies that  has successfully participated in the seventh ,,Future Leaders Training“  which took place in Andermatt, Switzerland, Geneva Centre for The Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2011. година;
 • certificate of Participation, ,,Weapons of Mass Destruction Crime Scene Operations Course“, United States of America, Department of Defense International Counterproliferation Program, 2011. Година;
 • certificate, Sixth Regional Course in ,,International Humanitarian Law“, BU Faculty of Political Sciences, 2009.
 • certificate of appreciation in recognition of the valuable contribution as a Participant of the NATO SPS Leadership Roundtable on Information-Related Hybrid Threats in South – East Europe, 6-12 October 2019, Republic of North Macedonia.
 • certificate that has successfully completed training on project design, proposal development and project management for EU Horizon 2020 programme, EUTA and UNDP;
 • certificate that has successfully completed IAEA Regional Workshop on Human Resource Devellopment, 30 October – 3 November 2017, organized by International Atomic Energy Agency (IAEA) and Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro;
 • certificate of completion on-line e-learning course on: Overview of Nuclear Security Threats and Risks; Nuclear Security Threats and Risks (4 modules); Introduction to and Overview of IAEA Nuclear Security Series Publications; Nuclear Security Disciplines course on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities.

References (selected)

 

Books (scientific monographs, textbooks and practicums)

 • Cvetković, V., Bugarski, T., Ristivojević, B., Čaušić, L. (2021). Collection of regulations in the field of emergency situations. Novi Sad: Pravni fakultet u Novom Sadu.
 • Cvetković, V., & Marina, J. (2021). Myths about disasters: truths and misconceptions. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.
 • Cvetković, V., Martinović, J. (2021). Management in nuclear disasters. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.
 • Cvetković, V. (2021). Security risks and disasters. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.
 • Cvetković, V. (2020). Disaster risk management. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.
 • Cvetković, V. (2019). Risk management and disaster protection and rescue systems. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.
 • Cvetković, V. (2016). Police and natural disaster. Beograd: Zadužbina Andrejević.
 • Cvetković, V., Bošković, D., Janković, B., & Andrić, S. (2018). Disaster risk perception. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija.
 • Miladinović, S., Cvetković, V., & Milašinović, S. (2018). Disaster landslides management. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija.
 • Cvetković, V. (2013). First responders in disaster. Beograd, Zadužbina Andrejević.
 • Jakovljević, V., Cvetković, V., & Gačić, J. (2015). Natural disaster and education. Beograd: Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu.
 • Cvetković, V., Gačić, J. (2016). Evacuation in natural disaster. Beograd: Zadužbina Andrejević, 2016.
 • Ivanov, A., Cvetković, V. (2017). Natural disaster – geospatial and temporal distribution. Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“- Bitola, Fakultet za bezbednost, Skopje.
 • Bošković, D., Cvetković, V. (2017). Risk assesment and explosive materials. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija.
 • Cvetković, V., Filipović, M. (2017). Citizens preparedness for disasters: recomendation for improvement citizens security.
 • Cvetković, V. (2017). Disaster and Risk Research Methodology: Theories, Concepts and Methods: Beograd: Zadužbina Andrejević, Instant system.
 • Cvetković, V., Milašinović, S., Laden, G. (2017). Historical development of police education in Serbia. High shool in Doboj.

Papers in national and international journals (selected)

 • Cvetković, V.M., Tanasić, J., Ocal, A., Kešetović, Ž., Nikolić, N. (2021) Capacity Development of Local Self-Governments for Disaster Risk Management. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18.(IF – 3.390)
 • Cvetković, V., Nikolić, N., Nenadić, R. U., Ocal, A., & Zečević, M. (2020). Preparedness and Preventive Behaviors for a Pandemic Disaster Caused by COVID-19 in Serbia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(11), 4124 .
 • Ocal, A., Cvetković, V. M., Baytiyeh, H., Tedim, F., & Zečević, M. (2020). Public reactions to the disaster COVID-19: A comparative study in Italy, Lebanon, Portugal, and Serbia. Geomatics, Natural Hazards and Risk. doi:10.1080/19475705.2020.1811405.
 • Cvetković, V. M., Öcal, A., & Ivanov, A. (2019). Young adults’ fear of disasters: A case study of residents from Turkey, Serbia and Macedonia. International Journal of Disaster Risk Reduction, 101095.
 • Gačić, J., Jović, J. S., Terzić, N., Cvetković, V., Terzić, M., Stojanović, D., & Stojanović, G. (2021). Gender differences in stress intensity and coping strategies among students – Future emergency relief specialist. Vojnosanitetski pregled/ Military-medical and pharmaceutical review, 78(6), 635-641.
 • Cvetković, V., Giulia, R., Ocal, A., Taroli, P., Dragićević, S. (2018). The Role of Gender in Preparedness and Response Behaviors towards Flood Risk in Serbia. International Journal of Environmental Research and Public Health.
 • Cvetković, V., Kevin, R., Shaw, R., Filipović, M., Mano, R., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2018). Household earthquake preparedness in Serbia – a study from selected municipalities. Acta Geographica, 59(1).
 • Cvetković, V., Noji, E., Filipović, M., Marija, M. P., Želimir, K., & Nenad, R. (2018). Public Risk Perspectives Regarding the Threat of Terrorism in Belgrade: Implications for Risk Management Decision-Making for Individuals, Communities and Public Authorities. Journal of Criminal Investigation and Criminology, 68(4).
 • Cvetković, V., Ristanović, E., & Gačić, J. (2018). Citizens Attitudes about the Emergency Situations Caused by Epidemics in Serbia – Stavovi građana o vanrednim situacijama izazvanim epidemijama: studija slučaja Srbije. Iranian Journal of Public Health, 47(8), 1213-1214
 • Cvetković, V., Dragićević, S., Petrović, M., Mijaković, S., Jakovljević, V., & Gačić, J. (2015). Knowledge and perception of secondary school students in Belgrade about earthquakes as natural disasters. Polish journal of environmental studies, 24(4), 1553-1561.
 • Cvetković, V., & Grbić, L. (2021). Public perception of climate change and its impact on natural disasters. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, 71(1), 43-58.
 • Cvetković, V., Pavlović, S., & Janković, B. (2021). Factors of influence on preparedness of the private security members for fire emergencies. Journal of Criminalistic and Law, NBP, 26(1).
 • Cvetković, V. (2016). Fear and floods in Serbia: Citizens preparedness for responding to natural disaster. Matica Srpska Journal of Social Sciences, 155(2), 303-324.
 • Cvetković, V., Roder, G., Tarolli, P., Öcal, A., Ronan, K., Dragićević, S. (2017). Flood risk perception and preparedness: a gendered perspective in Serbia. Disasters (in process).
 • Cvetković, V., Milašinović, S., Lazić, Ž. (2017). Examination of citizens attitudes towards providing support to vulnerable people and volunteering during natural disasters. TEME – Journal of social science, In press.
 • Cvetković, V., Giulia, R., Ocal, A., Filipović, M., Janković, B., & Eric, N. (2018). Childrens and youths’ knowledge on forest fires: Discrepancies between basic perceptions and reality. Vojno delo, 70(1), 171-185.
 • Cvetković, V., Lipovac, M., & Milojković, B. (2016). Knowledge of secondary school students in Belgrade as an element of flood preparedness. Journal for social sciences, TEME, 15(4), 1259-1273.
 • Cvetković, V., Milašinović, S., & Gostimirović, L. (2016). The impact of age on flood preparedness in Serbia. International Journal of Humanities and Social Science, 6(10), 10-23.
 • Cvetković, V., & Martinović, J. (2020). Inovative solutions for flood risk management. International Journal of Disaster Risk Management, 2(2), 71-100.
 • Cvetkovic, V. M. (2019). Risk Perception of Building Fires in Belgrade. International Journal of Disaster Risk Management, 1(1), 81-91.
 • Perić, J., & Cvetković, V. (2019). Demographic, socio-economic and phycological perspective of risk perception from disasters caused by floods: case study Belgrade. International Journal of Disaster Risk Management, 1(2), 31-43
 • Cvetković, V., & Todorović, S. (2021). Comparative analysis of disaster risk management policies in the region of south-east Europe. International yearbook Faculty of Security Studies, 1, 7-17. 
 • Cvetković, V., Roder, G., Tarolli, P., Öcal, A., Ronan, K., & Dragićević, S. (2017). Gender disparities in flood risk perception and preparedness: a Serbian case study. Paper presented at the European Geosciences Union GmbH – EGU General Assembly 2017, At Vienna, Austria, Volume: Vol. 19, EGU2017-6720: Session HS1.9/NH1.18 Hydrological risk under a gender and age perspective, Wiena.
 • Cvetković, V., Tarolli, P., Roder, G., Ivanov, A., Ronan, K., Ocam, A., & Kutub, R. (2017). Citizens education about floods: a Serbian case study. VII International scientific conference Archibald Reiss days, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade.
 • Cvetković, V., Roder, G., Tarolli, P., Öcal, A., Ronan, K., & Dragićević, S. (2017a). Flood risk perception and preparedness: a gendered perspective in Serbia. Disasters (in procedure)
 • Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2015). Impact of climate change on the distribution of extreme temperatures as natural disasters. Vojno delo, 67(6), 21-42.
 • Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2017). Household supplies for natural disaster: factor of influence on the possession of supplies. Paper presented at the 8th International Scientific Conference – Security concept and policies – New generation of risks and threats, At Ohrid, Republic of Macedonia 4 – 5 June, 2017.
 • Cvetković, V., & Sandić, M. (2016). The fear of natural disaster caused by flood. Ecologica, 23(82), 203-211.
 • Cvetković, V., & Stojković, D. (2015a). Analysis of geospatial and temporal distribution of storms as a natural disaster International scientific conference – Criminalistic education, situation and perspectives 20 years after Vodinelic. Skopje: Faculty of security, University St. Kliment Ohridski – Bitola in collaboration with Faculty of detectives and security, FON University.
 • Cvetković, V., & Stojković, D. (2015b). Knowledge and perceptions of secondary school students in Kraljevo about natural disasters. Ecologica, 22(77), 42-49.
 • Cvetković, V., Tarolli, P., Roder, G., Ivanov, A., Ronan, K., Ocam, A., & Kutub, R. (2017). Citizens education about floods: a Serbian case study. Paper presented at the VII International scientific conference Archibald Reiss days.
 • Ivanov, A., & Cvetković, V. (2014). The role of education in natural disaster risk reduction. Horizons – international scientific journal, X (16), 115-131.
 • Cvetković, V., & Dragicević, S. (2014). Spatial and temporal distribution of natural disasters. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, 64(3), 293-309.
 • Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2015). Impact of climate change on the distribution of extreme temperatures as natural disasters. Vojno delo, 67(6), 21-42.
 • Cvetković, V. (2016). Uticaj demografskih faktora na nivo informisanosti građana o nadležnostima policije u prirodnim katastrofama. Bezbednost, 18(2), 5-32.
 • Cvetković, V. (2016). The relationship between educational level and citizen preparedness for responding to natural disasters. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 66(2), 237-253.
 • Cvetković, M. V. (2016). The impact fo demographic factors on the expetation of assistance from the police inn natural disaster. Serbian Science Today, 1(1), 8–17.
 • Cvetković, V., & Miladinović, S. (2017). Testing of attitudes and knowledge of students on natural hazards as landslides. Ecologica, 24(85), 121-126.
 • Cvetković, V. (2016). The impact of motivation on the citizens willingness of of Serbia to respond to a natural disaster caused by floods. Vojno delo, 68(3), 141-171.
 • Cvetković, V. (2016). The impact of demographic, socio-economic and psychological factors on preventative measures. Kultura polisa, XIII(32), 393-404.
 • Cvetković, V. (2016). Relationship between success in secondary school and citizens preparedness for natural disaster. Bezbjednost, policija i građani, XII(3-4/16), 61-84.
 • Cvetković, V. (2016). Influence of employment status on citizen preparedness for response to natural disasasters. NBP – Journal of criminalistics and law, 21(2), 46-95.
 • Cvetković, V., & Popović, M. (2011). Possibilities of weapon of mass destruction abuse for terrorist purposes. Bezbednost, Beograd, 53(2), 149-167.
 • Cvetković, V. (2013). Possibilities of Biological Weapons Abuse for Terrorist Purposes. Bezbednost, 55(1), 122-140.
 • Aleksandar, I., Cvetković, V., & Sudar, S. (2016). Theoretical foundations related to Natural disasters and measuring the resilience of the communities before disasters happens – Establishing proposal variables”. Paper presented at the 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime.
 • Cvetkovic, V., & Mijalkovic, S. (2013). Spatial and temporal distribution of geophysical disasters. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, 63(3), 345-359.
 • Cvetković, M. V. (2016). The impact fo demographic factors on the expetation of assistance from the police inn natural disaster. Serbian Science Today, 1(1), 8–17.
 • Cvetković, V. (2014a). Analysis of geospatial and temporal distribution of climate disaster. Tranzicija i ekonomski kriminal II (pp. 163-183). Belgrade: Kriminalističko-policijska akademija.
 • Cvetković, V. (2014b). Geospatial and temporal distribution of vulcanic eruptions. NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravo, 2/2014, 153-171.
 • Cvetković, V. (2014c). The impacts of climate changes on the risk of natural disasters. In T. Batkovski (Ed.), International yearbook of the Faculty of security (pp. 51-62). Skopje: Faculty of security.
 • Cvetković, V. (2014d). Spatial and temporal distribution of floods like natural emergency situations. Paper presented at the International scientific conference Archibald Reiss days Belgrade.
 • Cvetković, V. (2014e). The role of police in natural disaster. In N. Petrović, D. Todić, & D. Mlađan (Eds.), Elementarne nepogode i vanredne situacije (pp. 215-243). Beograd: Institut za uporedno pravo i Kriminalističko-policijska akademija.
 • Cvetković, V. (2014f). Management in emergency situations caused by the use of hazardous substances. In E. Mujanović (Ed.), Naučna konferencija: sigurnost urbanih sredina (pp. 63-72). Sarajevo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.
 • Cvetković, V. (2014g). Protection of critical infrastructure in natural disaster. Paper presented at the Sedma međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravljanja”, Hrvatska.
 • Cvetković, V. (2015). Faktori uticaja na znanje i percepciju učenika srednjih škola u Beogradu o prirodnim katastrofama izazvanim klizištima. Bezbednost, LVII(1/2015), 32-51.
 • Cvetković, V. (2016a). Fear and floods in Serbia: Citizens preparedness for responding to natural disaster. Matica Srpska Journal of Social Sciences, 155(2), 303-324.
 • Cvetković, V. (2016b). Influence of employment status on citizen preparedness for response to natural disasasters. NBP – Journal of criminalistics and law, 21(2), 46-95.
 • Cvetković, V. (2016c). Influence of Income Level on Citizen Preparedness for Response to Natural Disasters. Vojno delo, 2016/4, 100-127.
 • Cvetković, V. (2016d). Marital status of citizens and floods: citizen preparedness for response to natural disasters. Vojno delo, 68(8), 89-116.
 • Cvetković, V. (2016g). The impact of demographic factors on citizens awareness level about police competencies in natural disasters. Bezbednost, 18(2), 5-32.
 • Cvetković, V. (2016h). The impact of demographic, socio-economic and psychological factors on taking preventive measures. Kultura polisa, XIII(32), 393-404.
 • Cvetković, V., & Filipović, M. (2017a). Earthquake risk perception in Serbia: Theoretical-empirical study. Matica Srpska Journal of Social Sciences, in procedure.
 • Cvetković, V., & Filipović, M. (2017b). Informing of citizens about emergency situations: influence factors and modalities. Paper presented at the 10th International Conference – Crisis management days: Security environment and challenges of crisis management, 24, 25 and 26 May 2017.
 • Cvetković, V. (2017b). Informed of citizens about firefighters jurisdiction in emergency situations. Paper presented at the VIII Scientific and professional conference with international participation – Police and judiciary guarantees of freedom and security in a legal state, At Hotel “Omorika” on Tara Mountain, Serbia.
 • Cvetković, V., & Gačić, J. (2017). Fires as threatening security phenomenon: factors of influence on knowledge about fires. Paper presented at the Conference: 10th International Conference “crisis management days” – security environment and challenges of crisis management, At 24, 25 and 26 May 2017.
 • Cvetković, V., Gačić, J., & Babić, S. (2017). Religiousness level and citizen preparedness for natural disasters. Vojno delo.
 • Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2015b). Impact of climate change on the distribution of extreme temperatures as natural disasters. Vojno delo, 67(6), 21-42.
 • Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2017). Household supplies for natural disaster: factor of influence on the possession of supplies. Paper presented at the 8th International Scientific Conference – Security concept and policies – New generation of risks and threats, At Ohrid, Republic of Macedonia 4 – 5 June, 2017.
 • Cvetković, V., & Ivanov, A. (2014). Comparative analysis of national strategies for protection and rescue in emergencies in Serbia and Montenegro with emphasis on Croatia. In C. T.Mojanoski (Ed.), International conference: Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world war I – security and euroatlantic integrations (pp. 200-216). Skopje: University St. Kliment Ohridski – Bitola, Faculty of Security.
 • Cvetković, V., Ivanov, A., & Sadiyeh, A. (2015). Knowledge and perceptions of students of the Academy of  criminalistic and police studies about natural disasters. Paper presented at the International scientific conference Archibald Reiss days., Belgrade.
 • Cvetković, V., & Miladinović, S. (2017). Ispitavanje stavova i znanja učenika o klizištima kao prirodnim opasnostima – Testing of attitudes and knowledge of students on natural hazards as landslides. Ecologica, 24(85), 121-126.
 • Cvetković, V., Milašinović, S., & Gostimirović, L. (2016). The impact of age on flood preparedness in Serbia. International Journal of Humanities and Social Science, 6(10), 10-23.
 • Cvetković, V., Milojković, B., & Mlađan, D. (2013). Climate Change as a Modern Security Threat International conference climate change impacts on water resources Belgrade: Jaroslav Černi institute for the development of water resources.
 • Cvetković, V., & Jakovljević, V. (2017). Factors of impact on the citizens awareness of emergency situations risks in Serbia. Paper presented at the Peto naučno savetovanje ,,Upravljanje rizicima”.
 • Cvetković, V., Milojković, B., Mlađan, D., & Miladinović, S. (2014). The role of police in achieving security on the Danube as international waterways in Serbia The third romanian-bulgarian-hungarian-serbian conference:  Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube (Vol. Book of Abstracts, pp. 42-43). Srebrno jezero: University of Belgrade, Faculty of Geography University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Managament:.
 • Cvetković, V., & Sandić, M. (2016). The fear of natural disaster caused by flood. Ecologica, 23(82), 203-211.
 • Filipović, M., & Cvetković, M. V. (2017). Risks privatization of water resources in terms of their scarcity. Serbian Science Today.
 • Filipović, M., & Cvetković, V. (2017). The conceptualization of sustainable development and implementation at local level. Serbian Science Today.
 • Cvetković, V. M., Ivanov, A., & Milojković, B. (2016). Influence of parenthood on citizen preparedness for response to natural disaster caused by floods. Paper presented at the VI Internationa scientific conference Archibald Reiss days, Belgrade.
 • Gačić, J., Jakovljević, V., & Cvetković, V. (2014). Floods in the Republik of Serbia – vulnerability and human security. In Ivica Đorđević, Marina Glamotchak, Svetlana Stanarević, & Jasmina Gačić (Eds.), Twenty Years of Human Security: Theoretical Foundations and Practical Applications (pp. 277-286). Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Security Studies.
 • Ivanov, A., & Cvetković, V. (2014). The role of education in natural disaster risk reduction. Horizons – international scientific journal, X (16), 115-131.
 • Ivanov, A., Cvetković, V., & Sudar, S. . (2015). Recognition and perception of risks and environmental hazards on the part of the student population in the republic of Macedonia. In Z. Ž. i. O. Bacanović (Ed.), International scientific conference – Researching security – approaches, concepts and policies (pp. 173-195). Skopje: University “St. Kliment Ohridski” – Bitola Faculty of Security.
 • Mijalković, S., & Cvetković, V. (2013). Vulnerability of critical infrastructure by natural disasters. In Z. Keković, D. Čaleta, Ž. Kešetović, & Z. Jeftić (Eds.), National critical infrastructure protection, regional perspective (pp. 91-102). Belgrade: University of Belgrade – Faculty of Security Studies
 • Institute for Corporative Security Studies, Ljubljana.
 • Mijlković, S., & Cvetković, V. (2014). Victimisation of people in natural disaster: geospatial and temporal distribution. Temida, 4(17), 19-43.
 • Milojević, S., Janković, B., & Cvetković, V. (2015). Prediction Model of Effective Studies at the Academy of Criminalistics and Police Studies. NBP – Journal of criminalistics and law, 1(2015), 135-149.
 • Cvetković, V. (2017c). Crisis situations – preparedness of state, local communities and citizens. Vojno delo.
 • Mlađan, D., & Cvetković, V. (2012). Police deployment in emergency situations International scientific conference Archibald Reiss days (pp. 275-291). Belgrade: The Academy of Criminalistic and Police studies.
 • Mlađan, D., & Cvetković, V. (2013). Classification of emergency situations. In Ž. Nikač (Ed.), International scientific conference Archibald Reiss days (pp. 275-291). Belgrade: The Academy of Criminalistic and Police studies.
 • Mlađan, D., Cvetković, V., & Veličković, M. (2012). Incident Command System in the United States of America. Vojno delo, 64(1), 89-105.
 • Sudar, S., Aleksandar, I., & Cvetković, V. (2016). Environmental and social management framework (esmf) for fostering environemtnal protection and security in drina river basin riparian countries. Paper presented at the Paper presented at the 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime.
 • Sultana, O., Cvetković, M. V., & Kutub, J. R. (2017). Problems of inhabitants of Muktagacha town in Mymenssingh district in terms of urban services important for security in natural disaster. Vojno delo, In press.
 • Kutub, J. R., Cvetković, V. M., & Huq, S. (2017). Assessment of Women’s Vulnerability and their Coping Mechanism Living in Flood prone Areas: A Case Study of Belkuchi Upazila, Sirajganj. Serbian Science Today.
 • Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2015a). Geospatial and temporal distribution of forest fires. Vojno delo, 67(2), 108-127.
 • Cvetković, V. (2017a). Barriers to improvement preparedness for response to natural disasters. Vojno delo, In press.
 • Cvetković, V. (2017d). Risk perception of natural disasters caused by floods. Vojno delo (In press).
 • Cvetković, V. (Ed.) (2016i). Comparative analysis of assessments efficiency of reaction of the police, military and fire-rescue units to natural disasters. Belgrade: Academy of Criminalistic and Police Studies.
 • Cvetković, V., & Filipović, M. (2017c). Consequences of natural disaster: factors of impact on citizens perception in Serbia. Ecologica.
 • Cvetković, V., Filipović, M., Popović, D., & Ostojić, G. (2017). Factors of impact on knowledge about natural disasters. Ecologica, 24(85), 121-126.
 • Cvetković, V., Gaćić, J., & Petrović, D. (2015). Students preparedness of Academy of Criminalistic and Police Studies in Belgrade for responding to natural disaster caused by floods in Serbia. Ecologica, 22(78), 302-308.
 • Cvetković, V., & Ivanov, A. (2016a). Analysis factors of influence to the knowledge and perception of secondary school students in Belgrade about epidemics. Paper presented at the Deveta međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravljanja”,, Veleučilište Velika Gorica, Hrvatska.
 • Cvetković, V., & Ivanov, A. (2016b). Influence of households distance on flood disaster preparedness in Serbia. Paper presented at the Deveta međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravljanja”,, Veleučilište Velika Gorica, Hrvatska.
 • Cvetković, V., Milojković, B., & Stojković, D. (2014). Geospatial and temporal distribution of earthquakes. Vojno delo, 66(2), 166-185.
 • Cvetković, V., Jakovljević, V., Gačić, J., & Filipović, M. (2017). Citizens training for responding in disaster. Ecologica, in press.
 • Cvetković, V., Janković, B., & Banović, B. (2014). Geospatial and temporal distribution of tsunami. In V. Milanko, M. Laban, & E. Mračkova (Eds.), Četvrta međunarodna naučna konferencija ,,Bezbednosni inženjering, požar, životna sredina, radna okolina, integrisani rizici“ i Četrnaesta međunarodna konferencija zaštita od požara i eksplozija. (pp. 352-361). Novi Sad: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu.
 • Cvetković, V., Janković, B., & Milojević, S. (2016). Studenst security from consequences of disasaters in school objects. Ecologica, 23(84), 809-815.
 • Cvetković, V., Aksentijević, V., & Ivović, M. (2015). The role of emergency medical service in disaster. In D. Kolarić (Ed.), Suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta – analiza stanja, evropski standardi i mere za unapređenje (pp. 355-367). Beograd: Kriminalističko – policijska akademija i Fondacija „Hans Zajdel” u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije.
 • Cvetković, V. (2015a). Citizens preparedness for natural disasters caused by floods in Serbia.. (Disertation), Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti.  
 • Cvetković, V., Popović, M., & Sadiyeh, A. (2014). Possibilites of chemical abuse in terrorist purpose. In S. Mijalković (Ed.), Suprotstavljanje savremenom organizovanom kriminalu i terorizmu (pp. 341-359). Beograd: Kriminalističko-policijska akademija.
 • Cvetković, V., & Stojković, D. (2014). Comparative analysis of national strategy of security Albanije, Albanije, Makedonije i Crne Gore. Bezbjednost, policija i građani(3-4), 239-251.
 • Janković, B., & Cvetković, V. (2016). The place and role of FRONTEX in the implementation of new border security policy of the European Union. Evropsko zakonodavstvo, 15(56-57), 265-277.
 • Lipovac, M., & Cvetković, V. (2015). Problems in the implementation of European standards in the Republic of Serbia in the field of integrated protection and rescue in emergency situations – for 112 emergency calls. Evropsko zakonodavstvo, 53.
 • Cvetković, V. (2014). Geospatial and temporal distribution of climate disasters.. In S. Milašinović (Ed.), Tranzicija i ekonomski kriminal (pp. 163-183). Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
 • Mlađan, D., Milojković, B., Baras, I., & Cvetković, V. (2013). Cooperation of south-east european countries in emergency situations. International scientific conference – The Balkans between past and future: security, conflict resolution and Euro-Atlantic integration. Skopje: University St. Kliment Ohridski – Bitola, Faculty of Security.
 • Popović, M., & Cvetković, V. (2012). Women as participants in peacekeeping operations and decision-makers in the security sector. Žene Kultura – Polis: časopis za negovanje demokratske kulture, 273-291.
 • Cvetković, V. (2015b). Preparedness for natural disaster: literary review. Bezbjednost, policija i građani, 1-2/15(XI), 165-183.
 • Cvetković, V. (2015c). Phenomenology of natural disastes. Bezbjednost, policija i građani, 3 – 4, 311-335.
 •