,,Opasnosti koje uzrokuju katastrofe biće još kompleksnije i ozbilјnije u budućnosti. Ljudi ne smeju biti pasivni, već se moraju aktivno uklјučiti u proaktivno ublažavanje odnosno otklanjanje posledica budućih katastrofa. Od nas zavisi, kojim ćemo putem krenuti i sa kakvim ćemo se posledicama naših odluka susretati u budućnosti. Bog nam je dao slobodu izbora, a na nama je da donesemo ispravne odluke. Ne smemo sedeti skrštenih ruku, moramo se uhvatiti u koštac sa pripremama za najgore scenarije ugrožavanja bezbednosti lјudi prouzrokovane prirodnim ili tehničko-tehnološkim katastrofama."
Prof. dr Vladimir M. Cvetković
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti; Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama

Osnovni biografski podaci i školovanje

Rođen je 08.02.1987. godine u Kragujevcu. Završio je srednju školu unutrašnjih poslova (zvanje policajac) u Sremskoj Kamenici 2006. godine kao jedan od đaka generacije i nosilac Vukove diplome i osnovnu školu ,,Sveti Sava“ u Batočini 2002. godine kao nosilac Vukove diplome. 

Na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu odbranio je master rad na temu ,,Upravljanje u vanrednim situacijama izazvanim zloupotrebom oružja za masovno uništavanje“ 2012. godine čime je stekao zvanje master kriminalista i diplomirao je 2010. godine kao student generacije sa prosečnom ocenom 10.00 (prvi polaznik u istoriji sa spomenutim ostvarenim prosekom), čime je stekao zvanje diplomirani kriminalista.Nosilac je crnog pojasa iz borilačkih veština samoodbrane Jujutsu.

Doktorirao je na Fakultetu bezbednosti Univerzitetu u Beogradu, na temu ,,Spremnost građana za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom u Republici Srbiji“ (2016) čime je stekao akademsko zvanje doktor nauka – nauke bezbednosti.

Realizovao je veći broj naučnih istraživanja i objavio je više od  300 naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, zbornicima, od čega 25 naučnih monografija, 16 radova u časopisima na SCI/SSCI listi i doktorsku disertaciju u periodu od 2011. do 2021. godine.

Zaposlen je na Univerzitetu u Beogradu, Fakultetu bezbednosti u zvanju vanrednog profesora na predmetu Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama. Pre zaposlenja na Fakultetu bezbednosti, više od osam godina, bio je zaposlen na Kriminalističko-policijskom univerzitetu (tadašnjoj Akademiji) i Ministarstvu unutrašnjih poslova RS.

Nagrade, priznanja i usavršavanja

 • Individual contribution award in the development of cooperation with the international academic institute and encouraging research in the field of risk management in emergency situations, 5 April, 2022., International Academic Institute.
 • Dobitnik nagrade za ostvarene rezultate i nesebičan profesionalni doprinos u realizaciji edukacija, istraživanja i obuka iz oblasti upravljanja u vanrednim situacijama izazvanih prirodnim i antropogenim opasnostima, Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, 2022. godina;• Dobitnik nagrade za individualni doprinos u podsticanju edukacije u oblasti upravljanja rizicima u vanrendnim situacijama, Visoka tehnološka škola u Aranđelovcu (2020).
 • Na međunarodnom konkursu, izabran za lokalnog eksperta za Srbiju iz oblasti upravljanja rizicima od katastrofa (27.10.2021. godine) i zvanično angažovan na  međunarodnom projektu podržanom od strane Generalnog direktorata ECHO-a, Evropske komisije za evropsku civilnu zaštitu i operacije humanitarne pomoći (DG ECHO). U organizaciji međunarodnog konzorcijuma uspostavljenog od strane: the Italian Civil Protection Department jointly with the Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief (URSZR), the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), the Romanian General Inspectorate for Emergency Situations (IGSU), the Fire Rescue Brigade of Moravian-Silesian Region, Czech Republic (FRB-MSR), the National Center for Disaster Management Foundation, Romania (CN APELL-RO) and CIMA Research Foundation, Italy (CIMA);
 • Dobitnik je nagrade za najboljeg mladog naučnika Srbije ,,Danubius Young Scientist Award 2017“ koja se dodeljuje od strane Austrijskog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomiju (BMWFW) i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM) za izuzetna dostignuća u nauci.
 • Dobitnik je stipendije za talente Ministarstva prosvete RS – Grant by the Fund for Young talents of the Republic of Serbia for the undergraduate students of final years (2009/10);
 • Dobitnik ,,Eurobank EFG školarine za najbolje studente Srbije“ u okviru projekta ,,Investirajmo u evropske vrednosti“, zbog posebnog isticanja u oblasti kriminalističko i policijsko-bezbednosnih studija, 2009. godina.
 • Nagrada za najboljeg studenta I generacije Kriminalističko policijske akademije u Zemunu za ostvareni prosek 10.00, 2. oktobar 2010. godine, dodeljena srebrna značka;
 • Nagrada za najboljeg studenta treće godine Kriminalističko policijske akademije u Zemunu, 2. oktobar 2009. godine, dodeljena kožna torba; nagrada za najboljeg studenta druge godine Kriminalističko-policijske akademije u Zemunu, 2. oktobar 2008. godine, dodeljena nagrada lap-top;
 • Nagrada za najboljeg studenta prve godine Kriminalističko policijske akademije u Zemunu, 2. oktobar 2007. godine, dodeljena pohvalnica;
 • Izabran na Skupštini opštine Lapova u toku godine za najboljeg studenta u istoriji opštine i kao nagradu, dodeljen mu je lap-top;
 • Dodeljena nagrada za jednog od najboljeg kadeta sa prosekom 5.00 u Srednjoj školi unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici:
 • Dobitnik je stipendije OEBS-a za treću godinu doktorskih studija na Univerzitetu u Beogradu, Fakultetu bezbednosti, 2015/2016. godine;
 • U Sektoru za vanredne situacije, u toku 2011. godine, realizovao je stručnu praksu;
 • Osnovni kurs za vatrogasca – spasioca u 2012. godini u trajanju od 4 meseca,  završio je sa prosekom 5,00 (pet) u Upravi za vanredne situacije grada Beograda čime je stekao diplomu vatrogasca – spasioca;
 • Položio je i stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara sa visokom stručnom spremom (2012. godine);
 • Završio je osnovni specijalistički kurs za inspektore iz oblasti civilne zaštite i upravljanja rizikom, 2014. godina;
 • Položen stručni ispit za procenu rizika od katastrofa i izradu planova zatštite i spasavanja u vanrednim situacijama, 2018. godina;
 • Položen stručni ispit za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, 2018. godina;
 • Završen kurs i izdato uverenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca-spasioca izdato od strane MUP-a, R. Srbije 2012. godina;
 • Diploma za majstorsko zvanje u borilačkim veštinama JuJutrsu, (crni pojas – prvi dan) 2005. godina;
 • Diploma za radio amatera E klase, Sremska Kamenica, 2004. godina;
 • U osnovnoj školi za izuzetno postignute rezultate u takmičenjima, dodeljene su mu 6 posebnih diploma, i to za: fiziku, istoriju, srpski i nemački jezik, biologiju i tehničko obrazovanje. 

Zaposlenje i nastavno-pedagoško iskustvo

Zaposlen je na Fakultetu bezbednosti (od 2017. godine), Univerziteta u Beogradu u zvanju vanrednog profesora (upravljanje rizicima u vanrednim situacijama) na Katedri studija vanrednih situacija i ekološke bezbednosti.Angažovan je na sledećim predmetima: Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama;  Zaštita od prirodnih i antropogenih katastrofa; Bezbednosni rizici i katastrofe (Sistem zaštite i spasavanja); Metodologija procene rizika i izrada planova zaštite i spasavanja od elementarnih i drugih nepogoda; Rukovođenje aktivnostima zaštita i spasavanja;  Sistem prevencije i smanjenja rizika od elementarnih i drugih nepogoda.

Direktor je Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa (International Institute for Disaster Research) u Beogradu.

Predsednik je i osnivač Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama u Beogradu. 

U periodu od 2013. do 2017. godine bio je zaposlen na Kriminalističko-policijskoj akademiji kao saradnik u zvanju asistenta za sledeće predmete: Bezbednost u vanrednim situacijama; Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama; Sprečavanje i suzbijanje požara, eksplozija i havarija; Informacioni sistemi u vanrednim situacijama. Takođe, na spomenutoj visoko obrazovnoj instituciji i predmetima, u periodu od 2011. do 2013. godine, bio je zaposlen kao saradnik u zvanje saradnika u nastavi. U toku 2006. godine bio je zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije kao policijski službenik.

Mentor odbranjenih master radova (više od 50): Evakuacija iz stambenih objekata u vanrednim situacijama izazvanim požarima; Ispitivanje uticaja demografskih i socio – ekonomskih faktora na nivo pripremljenosti građana za reagovanje u vanrednim situacijama izazvanim šumskim požarima u Prijepolju;  Percepcija javnosti o terorističkim pretnjama upotrebe hemijskog oružja: implikacije na proces upravljanja rizicima u vanrednim situacijama; Demografska i socio-ekonomska perspektiva percepcije rizika od prirodnih katastrofa izazvanih poplavom: studija slučaja Beograd; Rodna dimenzija ugroženosti građana na prirodne katastrofe izazvane poplavama 2014. godine: studija slučaja Svilajnac; Komparativna analiza politike upravljanja rizikom od katastrofa u jugoistočnoj Evropi; Povećanje rizika od katastrofa uzrokovanih uticajem klimatskih promena na prirodne opasnosti; Uloga društvenih mreža u smanjenju rizika od katastrofa; Unapređenje spremnosti službenika obezbeđenja za postupanje u vanrednim situacijama izazvanim požarom; Povećanje rizika od katastrofa izazvanim opasnostima usled klimatskih promena; Integrisano upravljanje rizicima u vanrednoj situaciji izazvanoj požarom: studija slučaja elektrodistribucije Beograd; Mitovi o ponašanju ljudi u uslovima katastrofa; Društveno-ekonomski prediktori percepcije rizika i pripremlјenosti za katastrofe izazvane požarima u stambenim objektima: studija slučaja Beograd; Inovativna rešenja unapređenja komunikacije rizika od katastrofa – činioci uticaja na efikasnost i primenlјivost u praksi; Komparativna analiza pripremljenosti za katastrofe izazvane šumskim požarima u regionu Jugoistočne Evrope; Komparativna analiza sistema upravlјanja rizicima od katastrofa u Nemačkoj, SAD-a, Rusiji i Kini;Komparativna studija načina korišćenja spasilačkih pasa tokom katastrofa

Bio je mentor i član komisije za odbranu preko 130 diplomskih radova.

Na Univerzitetu u Beogradu, Geografskom fakultetu, u toku 2023. godine imenovan je za komentora u izradi doktorske disertacije ,,Prediktivni model otpornosti lokalnih zajednica Crne Gore na geohazarde izazvane zemlјotresima“ kandidata Gorana Grozdanića.

Na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitetu u Beogradu imenovan za člana komisije za pregled i odbran pristupnog rada i ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije ,,Primena veštačkih neuronskih mreža i indikatora internet prisustva u predviđanju rizika od bankrotstva hotelijerskih preduzeća” kandidata Tijane Matejić.

Na Univerzitetu u Beogradu, Fakultetu organizacionih nauka, imenovan je za komentora u izradi doktorske disertacije ,,Integracija tehnika forenzičkog računovodstva u sistem kontrole“, kandidata Marka Špilera. Takođe, za istu temu učestvovao je i kao član komisije za pregled i odbranu pristupnog rada i ocenu naučne zasnovanosti teme spomenute doktorske disertacije.

 Osim toga,  bio je član komisije za ocenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije Milete Milašinovića ,,Uticaj međunarodne saradnje na sistem smanjenja rizika od elementarnih i drugih nepogoda u Republici Srbiji“, 2019. godine.

Bio je i član komisije za ocenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije Jelene Dinić ,,Rezilijentnost urbanih zajednica na opasnosti izazvane požarima“, 2021. godine.

Takođe, bio je član komisije za odbranu doktorske disertacije Milete Milašinovića ,,Uticaj međunarodne saradnje na sistem smanjenja rizika od elementarnih i drugih nepogoda u Republici Srbiji“, 2019. godine.

Učestvovao je kao član komisije za odbranu 6 specijalističkih radova: Uloga JP ADA Ciganlija u odbrani od poplava na teritoriji opštine Čukarica; Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća – studija slučaja opštine Preševo; Značaj interoperabilnosti komunikacionih sistema hitnih službi u vanrednim situacijama; Uloga nacionalnih timova Crvenog krsta Srbije u vanrednim situacijama; Funkcionisanje operativnog centra 112 i koordinacija aktivnosti sa gradskim štabom za vanredne situacije u uslovima upravljanja rizikom od elementarnih i drugih nepogoda; Sistem traganja i spasavanja kod udesa vazduhoplova na teritoriji Republike Srbije.

Kao ekspert iz oblasti upravljanja rizicima od katastrofa, učestvovao je u izradi preko 15 akata o Proceni rizika od katastrofa i Planova zaštite i spasavanja u katastrofama za različite državne organe, lokalne samouprave i pravna lica. Osim toga, učestvovao je u izradi većeg broja akata Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Imenovan za člana savetodavnog odbora DPPI SEE – Disaster Preparedness and Prevention Initiative for South-Eastern Europe (2021). In November 2000, the Stability Pact for South Eastern Europe launched the “Disaster Preparedness and Prevention Initiative” (DPPI) in an effort to contribute to the development of a cohesive regional strategy for disaster preparedness and prevention for its 10 member states (Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Republic of North Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia and Turkey). The DPPI has been conceived as an activity that seeks to provide a framework for South Eastern European nations to develop programs and projects leading to strengthened capabilities in preventing and responding to natural and man-made disasters. DPPI SEE Advisory Board session is usually a forum where despite the member states of the Initiative we have all our partners, relevant stakeholders who are having their programmatic activities on disaster preparedness and prevention in the context of South-Eastern Europe.

Nastavno-pedagoškom aktivnošću dr Vladimir M. Cvetković se bavi duže od 15 godina. Od 2011. do 2017. godine bio je zaposlen na Kriminalističko-policijskoj akademiji, najpre kao saradnik u zvanju saradnika u nastavi, a potom kao saradnik u zvanju asistenta na sledećim predmetima: Bezbednost u vanrednim situacijama, Sprečavanje i suzbijanje požara, eksplozija i havarija, Upravlјanje rizicima u sistemu zaštite i spasavanja, Informacioni sistemi u vanrednim situacijama, Krizni menadžment. U toku 2010. godine bio je angažovan kao demonstrator na predmetu Bezbednost saobraćaja na Kriminalističko-policijskoj akademiji. U toku 2011. godine, na sednici Katedre, izabran je za sekretara Katedre bezbednosnih nauka i do 2014. godine obavlјao je tu funkciju. Dakle, dr Vladimir M. Cvetković ima šestogodišnje radno iskustvo u okviru nastavno-pedagoškog rada na sadašnjem Kriminalističko-policijskom univerzitu. Osim toga, tokom obavlјanja nastavnih i pedagoških aktivnosti u spomenutoj instituciji, učestvovao je u izvođenju svih posebnih oblika nastave – obuka: osnovna policijska obuka sa studentima prve godine (rukovanje i manipulacija vatrenim oružjem Ministarstva unutrašnjih poslova); osnovna policijsko-bezbednosna obuka za vanredne situacije sa studentima druge godine osnovnih akademskih i strukovnih studija; letnja terenska obuka u nastavnom centru „Mitrovo Polјe“ MUP-a Republike Srbije, na Goču sa studentima treće godine akademskih i druge godine strukovnih studija. Na Kriminalističko-policijskoj akademiji je od 2014. godine vodio sekciju za vanredne situacije, a od 2016. godine i sekciju policijske samoodbrane. Takođe, bio je angažovan u školskoj policijskoj ispostavi i kao član komisije za samovrednovanje u Kriminalističko-policijskoj akademiji. Prema rezultatima ankete, sprovedene među studentima osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija kriminalistike na Kriminalističko-policijskoj akademiji, a tokom šestogodišnjeg angažovanja, dr Vladimir M. Cvetković bio je ocenjen prosečnom ocenom 4.52.

Dr Vladimir M. Cvetković je od 2017. godine, pa sve do sada izvodio nastavu na Fakultetu bezbednosti, Univerzitetu u Beogradu na sledećim predmetima:
• Na osnovnim akademskim studijama realizuje nastavu iz predmeta: Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Bezbednosni rizici i katastrofe i Zaštita od prirodnih i antropogenih katastrofa. Pored ovih predmeta, realizovao je nastavu na predmetima: Sistem zaštite i spasavanja i Upravlјanje u sistemima zaštite i spasavanja;
• Na master akademskim studijama – studije upravlјanja rizikom od elementarnih i drugih nepogoda realizuje nastavu iz sledećih predmeta: Sistem prevencije i smanjenja rizika od elementarnih i drugih nepogoda, Metodologija procene rizika i izrada planova zaštite i spasavanja od elementarnih i drugih nepogoda i Rukovođenje aktivnostima zaštite i spasavanja u uslovima elementarnih nepogoda (nosilac predmeta);
• Na master akademskim studijama – studije nauka bezbednosti realizuje nastavu iz predmeta Krizni menadžment u prirodnim i industrijskim katastrofama;
• Na doktorskim akademskim studijama – studije nauka bezbednosti realizuje nastavu iz predmeta Integrisano smanjenje rizika od katastrofa.

U toku 2021. godine održao je gostujuće predavanje po pozivu Univerzitetu u Novom Sadu, Pravnom Fakultetu u Novom Sadu u okviru Pravne klinike za zaštitu životne sredine na temu ,,Uticaj klimatskih promena na povećanje rizika od prirodnih katastrofa“. U toku 2019. godine realizovao je seriju gostujućih predavanja na Kriminalističko-policijskom univerzitetu u okviru master akademskih studija programa ,,NatRisk“, na predmetu ,,Prirodne katastrofe“ na poziv prof. dr Slobodana Miladinovića. Kao ekspert iz oblasti upravlјanja rizicima od katastrofa, kandidat je bio angažovan od strane Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u ekspertskom timu za pisanje tematske sveske: prirodne nepogode u okviru Prostornog plana Republike Srbije za period od 2021. do 2035. godine, čiji je nosilac izrade bio prof. dr Slavolјub Dragićević.

U nastavnom procesu dr Vladimir M. Cvetković se pokazao kao savestan i odgovoran nastavnik koji primenjuje savremena i inovativna nastavna rešenja kako bi studentima u što većoj meri preneo znanja iz oblasti upravlјanja rizicima u vanrednim situacijama. U velikoj meri podstiče studente na samostalan studijsko istraživački rad i sveobuhvatno korišćenje literature iz spomenute oblasti. U procesu nastave primenjuje savremene nastavne metode usmerene ka osamostalјivanju i osposoblјavanju studenata za neposredno korišćenje različite literature. Podstiče studente na povezivanje i primenu stečenih znanja za rešavanje konkretnih studija slučaja u oblasti studija katastrofa.

Dr Vladimir M. Cvetković je za potrebe izvođenja nastave objavio udžbenik u izdanju Naučno-stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, 2 praktikuma i 1 zbirku propisa: Cvetković, V. (2020). Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama (700 str); Cvetković, V. (2021). Bezbednosni rizici i katastrofe. Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd (praktikum); Cvetković, V. (2019). Upravlјanje rizicima i sistemi zaštite i spasavanja od katastrofa. Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd (praktikum); Cvetković, V., Filipović, M., & Gačić, J. (2019). Zbirka propisa iz oblasti upravlјanja rizicima od katastrofa. Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd, 1-1050.

Prema prosečnim rezultatima evaluacije rada nastavnika od strane studenata putem Individualnog statističkog izveštaja o vrednovanju rada nastavnika Univerziteta u Beogradu, studenti su nastavno-pedagoški rad dr Vladimira M. Cvetkovića ocenili prosečnom ocenom 4,62 – 2017/2018; 4,65 – 2018/2019; 4,46 – 2019/2020; 4,59 – 2020/2021. Na osnovu iznetih podataka i ocena može se zaklјučiti da kandidat poseduje sve nastavno-pedagoške kvalitete koji su potrebni za poziv vanrednog univerzitetskog profesora.
Pored nastavno-pedagoškog rada na Fakultetu bezbednosti, dr Vladimir M. Cvetković je osnovao organizaciju ,,Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama“ koja okuplјa naučnike, stručnjake i zainteresovane studente iz oblasti upravlјanja rizicima od katastrofa. U okviru Društva, realizovane su brojne obuke, kursevi, seminari, nacionalna i međunarodna istraživanja. U okviru Društva razvijena je i izdavačka delatnost i do sada je objavlјeno više knjiga, monografija, praktikuma i zbornika radova koji se koriste u edukaciji na mnogobrojnim fakultetima. U okvirima spomenutog društva, doc. dr Vladimir M. Cvetković je organizovao prvi nacionalni seminar za studente iz oblasti vanrednih situacija sa nazivom ,,Taktika zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama: iskustva sa terena i pouke“, od 16. do 18. aprila 2021. godine, u Velikoj dvorani Zadužbine Kolarac. Tom prilikom, bilo je prisutno više od 250 studenata sa različitih Fakulteta i Univerziteta u Srbiji i više od 50 profesora i stručnjaka iz oblasti vanrednih situacija.

Takođe, dr Vladimir M. Cvetković je organizator i realizator više obuka za studente različitih fakulteta iz Srbije iz oblasti vanrednih situacija: prva osnovna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija, Stara planina, od 13. do 16. jula 2019. godine; druga osnovna bezbednosna obuka iz oblasti upravlјanja rizicima i zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, Ovčarsko-Kablarska klisura, od 29. novembra do 1. decembra 2019. godine; treća osnovna bezbednosna obuka iz oblasti zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, Ovčarsko-Kablarska klisura, od 29. oktobra do 1. novembra 2020. godine; obuka za reagovanje studenata na nepristupačnim terenima, Košutnjak, 2019. godine; učestvovao zajedno sa studentima u međunarodnoj terenskoj vežbi upravlјanja posledicama vanrednih situacija „SRBIJA 2018“ u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije i Evroatlantskog koordinacionog centra za vanredne situacije Organizacije Severnoatlantskog ugovora (NATO EDRCC), od 8. do 11. oktobra 2018. godine, Mladenovac.

Dr Vladimir M. Cvetković je organizator brojnih predavanja iz oblasti vanrednih situacija: Studentski grad, predavanje ,,Iskustva i pouke u zaštiti i spasavanju građana Srbije za vreme oružane agresije 1999. godine“ u toku 2019. godine; operativno policijske veštine u vanrednim situacijama (online) u toku 2020. godine; komandno-simulaciona vežba na temu sanacije klizišta i rada Gradskog štaba za vanredne situacije 2019. godine; uz podršku Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima, održana je tribina u vezi sa stanjem vanrednih situacija na području grada Beograda, 2019. godine; održano predavanje ,,Prirodne kastastrofe – izazovi za društvo i bezbednost’’ u istraživačkoj stanici Petnica (ISP) u Valјevu, 2018. godine. U proteklom periodu, bio je angažovan kao predavač i realizator seminara ,,Bezbednost učenika u školskim objektima“, kataloški broj 9 iz Kataloga programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ZUOV za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godine i za školsku 2016/2017. godinu

Profesionalni angažmani i sertifikati

 • Glavni i odgovorni urednik međunarodnog časopisa ,,International Journal of Disaster Risk Management“
 • Direktor Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa u Beogradu, Dimitrija Tucovića 121
 • Predsednik Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama kao organizacije od posebnog značaja za sistem zaštite i spasavanja Republike Srbije, 2018. godina (http://upravljanje-rizicima.com/);
 • Takođe, dr Vladimir M. Cvetković je organizator i realizator više obuka za studente različitih fakulteta iz Srbije iz oblasti vanrednih situacija: prva nacionalna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija, Lučani, 2023. godina; prva osnovna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija, Stara planina, od 13. do 16. jula 2019. godine; druga osnovna bezbednosna obuka iz oblasti upravlјanja rizicima i zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, Ovčarsko-Kablarska klisura, od 29. novembra do 1. decembra 2019. godine; treća osnovna bezbednosna obuka iz oblasti zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, Ovčarsko-kablarska klisura, od 29. oktobra do 1. novembra 2020. godine; obuka za reagovanje studenata na nepristupačnim terenima, Košutnjak, 2019. godine; učestvovao zajedno sa studentima u međunarodnoj terenskoj vežbi upravlјanja posledicama vanrednih situacija „SRBIJA 2018“ u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije i Evroatlantskog koordinacionog centra za vanredne situacije Organizacije Severnoatlantskog ugovora (NATO EDRCC), od 8. do 11. oktobra 2018. godine, Mladenovac.
 • Učestvovao u različitim svetskim konferencijama:
  • International Scientific and Practical Conference: “International Experience in Emergency Risk Management” in Moscow, Russia;
  • 5th Global Summit of GADRI Engaging Sciences with Action, Organised by the Global Alliance of Disaster Research Institutes together with the support of the Regional Alliances, 2021;
  • 12 International Scientific Conference “30 years of independent Macedonian state”
  • XI International Scientific Conference, Archibald Reiss Days 2021;
  • 7th Annual Forum of the EU Strategy for the Danube Region (EUSDR) takin place on 18-19 October 2018 in Sofia, Bulgaria.
  • The VIII International Scientific Conference Archibald Reiss Days, University of Criminal Investigation and Police Studies, Zemun, Belgrade, 2-3 october 2018.
  • Annual Meeting of the Internationa Nuclear Security Education Network, International Atomic Energy Agency in UN Vienna International Centre, from 9 july 2018 to 13 July 2018;
  • 12th International Conference on Environmental Legislation, Safety Engineering and Disaster Management, on 17-19 May 2018, in Cluj-Napoca, Romania;
  • Danube Rectors’ Conference 2017, Responsibilities of Danube Universities as promoters of EUSDR, November 9-10, 2017, University of Zagreb, Crotatia.
  • Training on project design, proposal development and project management for EU Horizon 2020 Programme, European training Academy in cooperation with UNDP in Belgrade, from 4 to 12 October, 2017.
  • Regional Workshop on Human Resources Development in Podgorica, Montenegro from 30 October to 3 November 2017, organized by International Atomic Energy Agency and Ministry of Sustainable Development and Toursm of Montenegro;
  • European Geosciences Union GmbH – EGU General Assembly 2017, At Vienna, Austria, Volume: Vol. 19, EGU2017-6720: Session HS1.9/NH1.18 Hydrological risk under a gender and age perspective, Wiena.
  • Serbian Academy of Sciences and Arts and Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, International Conference Natural Hazards – Links between Science and Practice, 8-11 October 2013;
  • The third romanian-bulgarian-hungarian-serbian conference: University of Belgrade, Faculty of Geography University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Managament: Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube;
  • International scientific conference: The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration, 05-08 June 2013, Ohrid
  • International conference: Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world war I – security and euroatlantic integrations, 03-05 june 2014. Skopje: University St. Kliment Ohridski – Bitola, Faculty of Security;
  • The international conference is organized by the Faculty of Security – Skopje – University St. Kliment Ohridski – Bitola in collaboration with Faculty of detectives and security – FON University – Skopje. International scientific conference – criminalistic education, situation and perspectives – 20 years after Vodinelic;
  • International scientific conference – Researching security – approaches, concepts and policies. University “St. Kliment Ohridski”- Bitola Faculty of Security – Skopje, 2015;
  • International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance., Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies, 2015;
  • International Scientific Conference, Regional Perspective, October 24th, 2013, Belgrade (Organization University of Belgrade – Faculty of Security Studies);
  • Second International Conference on Human Security: Twenty Years of Human Security Y20HS, November 7th and 8th, 2014;
  • 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime, Macedonia, 2016;
  • International scientific conference – Researching security – approaches, concepts and policies, 02-03. 06. 2015. University “St. Kliment Ohridski”- Bitola Faculty of Security – Skopje
  • The 7th International Scientific Conference “Crisis Management Days”, 22-23 May, 2014, Croatia, Velika Gorica;
  • International Scientific Conference “Environment and Economy Adaptation to Climate Change”, 22 – 24 April 2015, Belgrade. Scientific and professional society for environmental protection of Serbia
  • The 3rd International Scientific Conference “Security engineering, fire, environment, work environment, integrated risk and the 13th International Conference on protection against fire and explosion, Novi Sad, 18-19 October 2012, the Higher Technical School of Professional Studies;
  • The 9th International Scientific Conference “Crisis Management Days “, University of Velika Gorica, Croatia, 2016;
  • International Scientific Conference: Environmental Crisis: Technogenesis and Climate Change, Belgrade. Scientific-professional Association for Environmental Protection, 2016.
  • Harmonization of the foreign policy of the Republic of Serbia with a common foreign and security policy of the European Union”, Institute for International Politics and Economics. – Belgrade, 10-11 October 2011;
  • Jaroslav Černi Institute for the Development of Water Resources, International Conference Climate change Impacts on Water Resources, 17-18 October 2013, Belgrade, Serbia;
  • The 4th International Scientific Conference Security engineering, fire, environment, work environment, integrated risks” and the 14th International Conference on protection against fire and explosion, 02-03 October 2014, Novi Sad: High Technical School of Professional Studies in Novi Sad, Technical University in Zvolen and the Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering and Geodesy;
  • Scientific Conference with International Participation: Law and Forensics in criminalistics, Kragujevac, 15 – 17 September, Belgrade, Academy of Criminalistic and Police Studies, 2010;
  • Scientific Conference: Security of urban areas. Sarajevo, Academy of Criminalistic and Police Studies, 2014;
  • The 8th International Conference “Days of security” on the topic: The subjects of the security system in the realization of the security functions of the state, Faculty of Security and Protection, Banja Luka 12 June 2015;
  • National Conference with International Participation, Protection at work in the 21st century – Theory and Practice, Tara, 04 – 08 October 2011;
  • Countering contemporary forms of crime – analysis of the situation, European standards and measures for improvement (26-29 May 2015), Academy of Criminalistic and Police Studies and the “Hanns Seidel” Foundation in cooperation with the Ministry of Interior of the Republic of Serbia;
  • The 7th Scientific Conference with International Participation “European Integration: justice, freedom and security” Academy of Criminalistic and Police Studies and the “Hanns Seidel” Foundation in cooperation with the Ministry of Interior of the Republic of Serbia, 24-26 May 2016, Hotel Omorika.
  • The 7th International Scientific Conference Archibald Reiss Days, 7-9 November, 2017, Academy of Criminalistic and Police Studies.
  • First Conference with International participation – Environmental Safety and Health at Work Zrenjanin.
  • The 9th International Scientific Conference “Crisis Management Days “, University of Velika Gorica, Croatia, 2016;
  • The 10th International Scientific Conference “Crisis Management Days “, University of Velika Gorica, Croatia, 2017;
  • Scientific conference with international participation: European Integration: Justice, Freedom and Security, 2016, Tara.
  • International Scientific Conference “New Directions And Challenges In Transforming Societies Through A Multidisciplinary Approach” 6th June, 2017, MIT University, City Gallery, Skopje, Republic of Macedonia.
  • International Scientific And Professional Conference “40 years of higher education in the field of security – Theory and Practice” SKOPJE, Republic of Macedonia, 05 December, 2016
  • Fifth counseling – Risk Management, May 26, 2017, amphitheater VTŠSS Pozarevac.
 • Realizator seminara ,,Bezbednost učenika u školskim objektima“, kataloški broj 9 iz Kataloga programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ZUOV za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godine i za školsku 2016/2017. godinu;
 • Učestvovao je u realizaciji posebnih oblika nastave (obuka) tokom zaposlenja u Kriminalističko-policijskoj akademiji, kao što su osnovna policijska obuka sa studentima prve godine (rukovanje i manipulacija vatrenim oružjem policijskih službenika); osnovna policijsko-bezbednosna obuka za vanredne situacije sa studentima II godine osnovnih akademskih i strukovnih studija; letnja terenska obuka u Nastavnom centru „Mitrovo Polje“ MUP-a Republike Srbije na Goču sa studentima treće godine akademskih i druge godine strukovnih studija;
 • Sekretar Katedre bezbednosnih nauka, Kriminalističko-policijska akademija, od 2011. do 2015. godine.
 •  Na Kriminalističko-policijskoj akademiji od 2014. godine vodio je sekciju za vanredne situacije, a od 2016. godine i sekciju policijske samoodbrane (Jujutsu).
 • Bio je angažovan u školskoj policijskoj ispostavi i kao član komisije za samovrednovanje u Kriminalističko-policijskoj akademiji.
 • Poseduje sledeće sertifikate i licence:
  • certificate, DCAF Border Security Programme certifies that  has successfully participated in the seventh ,,Future Leaders Training“  which took place in Andermatt, Switzerland, Geneva Centre for The Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2011. година;
  • certificate of Participation, ,,Weapons of Mass Destruction Crime Scene Operations Course“, United States of America, Department of Defense International Counterproliferation Program, 2011. година;
  • certificate, Sixth Regional Course in ,,International Humanitarian Law“, BU Faculty of Political Sciences, 2009.
  • certificate of appreciation in recognition of the valuable contribution as a Participant of the NATO SPS Leadership Roundtable on Information-Related Hybrid Threats in South – East Europe, 6-12 October 2019, Republic of North Macedonia.
  • certificate that has successfully completed training on project design, proposal development and project management for EU Horizon 2020 programme, EUTA and UNDP;
  • certificate that has successfully completed IAEA Regional Workshop on Human Resource Devellopment, 30 October – 3 November 2017, organized by International Atomic Energy Agency (IAEA) and Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro;
  • certificate of completion on-line e-learning course on: Overview of Nuclear Security Threats and Risks; Nuclear Security Threats and Risks (4 modules); Introduction to and Overview of IAEA Nuclear Security Series Publications; Nuclear Security Disciplines course on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities;
  • Uverenje o položenom stručnom ispitu iz oblasti zaštite od požara za radnike na poslovima sa visokim obrazovanjem, 18.12.2012. godine;
  • Uverenje o završenom osnovnom kursu za radnike vatrogasnih i spasilačkih jedinica  – 97. klasa, održanog od 03.09. do 14.12.2011. godine;
  • Položen stručni ispit procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, 2018. godina;
  • Položen stručni ispit procene rizika od katastrofa i izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, 2018. godina; 

Stručno-profesionalni doprinos

Prof. dr Vladimir M. Cvetković je za potrebe izvođenja nastave objavio 2 udžbenika u izdanju Naučno-stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, 2 praktikuma, 2 zbirke propisa i 1 knjigu sa edukativnim brošurama:

 • Cvetković, V. (2023). Otpornost na katastrofe – Vodič za prevenciju, reagovanje i oporavak. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama.
 • Cvetković, V. (2022). Taktika zaštite i spasavanja u katastrofama. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.
 • Cvetković, V. (2020). Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama (700 str);
 • Cvetković, V. (2021). Bezbednosni rizici i katastrofe. Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd (praktikum);
 • Cvetković, V., & Čaušić, L. (2022). Zbirka propisa iz oblasti vanrednih situacija. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.
 • Cvetković, V. (2019). Upravlјanje rizicima i sistemi zaštite i spasavanja od katastrofa. Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd (praktikum);
 • Cvetković, V., Filipović, M., & Gačić, J. (2019). Zbirka propisa iz oblasti upravlјanja rizicima od katastrofa. Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd, 1-1050.

Određenje knjige su objavljene na engleskom jeziku i dostupne su preko sajta Amazona:

Objavljenje knjige
 1. Cvetković, V., Šišović, V. (2024). Community Disaster Resilience in Serbia. Belgrade: Scientific-Professional Society For Disaster Risk Management.
 2. Grozdanić, G., Cvetković, V. (2024). Exploring Multifaceted Factors Influencing Community Resilience to Earthquake-Induced Geohazards: Insights from Montenegro. Belgrade: Scientific-Professional Society For Disaster Risk Management.
 3. Nikolić, N., Cvetković, V., Ivanov, A. (2023). Human resource management in environmental security. Belgrade: Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management.
 4. Tanasić, J., Cvetković, V. (2024). Policy of The Efficiency of Disaster and Crisis Management Policy at the Local Level: Lessons from Serbia. Belgrade: Scientific-Professional Society For Disaster Risk Management.
 5. Cvetković, V. (2019). Upravlјanje rizicima i sistemi zaštite i spasavanja od katastrofa. Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd;
 6. Cvetković, V. (2020). Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama;
 7. Cvetković, V. (2021). Bezbednosni rizici i katastrofe. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama;
 8. Cvetković, V. (2022). Taktika zaštite i spasavanja u katastrofama. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama.
 9. Cvetković, V. (2023). Otpornost na katastrofe – Vodič za prevenciju, reagovanje i oporavak. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama.
 10. Cvetković, V., & Čaušić, L. (2022). Zbirka propisa iz oblasti vanrednih situacija. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama.
 11. Cvetković, V., Filipović, M., & Gačić, J. (2019). Zbirka propisa iz oblasti upravlјanja rizicima od katastrofa. Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd
 12. Cvetković, V. (2023). Istorijski razvoj Naučno-stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama.
 13. Cvetković, V., & Jovanović, M. (2021). Mitovi o katastrofama: istine i zablude. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama.
 14. Cvetković, V., Martinović, J. (2021). Upravlјanje u nuklearnim katastrofama. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama.
 15. Cvetković, V., Bošković, D., Janković, B., & Andrić, S. (2019). Percepcija rizika od vanrednih situacija. Kriminalističko-policijska akademija, Beograd.
 16. Cvetković, V. (2017). Metodologija naučnog istraživanja katastrofa – teorije, koncepti i metode. Zadužbina Andrejević, Beograd.
 17. Miladinović, S., Cvetković, V., & Milašinović, S. (2017). Upravlјanje u kriznim situacijama izazvanim klizištima. Kriminalističko-policijska akademija, Beograd.
 18. Cvetković, V., Milašinović, S., & Gostimirović, L. (2018). Istorijski razvoj policijskog obrazovanja u Srbiji. Visoka poslovna tehnička škola, Doboj.
 19. Cvetković, V., Filipović, M. (2017). Pripremlјenost za prirodne katastrofe – preporuke za unapređenje pripremlјenosti. Zadužbina Andrejević, Beograd.
 20. Cvetković, V. (2013). Interventno-spasilačke službe u vanrednim situacijama. Beograd, Zadužbina Andrejević.
 21. Jakovlјević, V., Cvetković, V., & Gačić, J. (2015). Prirodne katastrofe i obrazovanje. Beograd: Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu.
 22. Cvetković, V. (2016). Policija i prirodne katastrofe. Beograd (Instant system): Zadužbina Andrejević.
 23. Cvetković, V., Gačić, J. (2016). Evakuacija u prirodnim katastrofama. Beograd: Zadužbina Andrejević, 2016.
 24. Ivanov, A., Cvetković, V. (2016). Prirodni katastrofi – geoprostorna i vremenska distribucija. Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“- Bitola, Fakultet za bezbednost, Skopje.
 25. Bošković, D., Cvetković, V. (2017). Procena rizika u sprečavanju izvršenja krivičnih dela eksplozivnim materijama. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija.
 26. Cvetković, V. (2023). Spremnost srednjih škola Sliva Zapadne Morave u Republici Srbiji za smanjenje rizika od katastrofa i upravlјanje u vanrednim situacijama. Beograd: Fenomena.
 27. Cvetković, V. (2023). Integrisano upravlјanje rizicima od katastrofa: pripremlјenost, ublažavanje, odgovor i oporavak. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama.
 28. Cvetković, V. (2021). Pravni i bezbednosni aspekti upravlјanja rizicima od prirodnih i antropogenih katastrofa. Izdavač: Pravni fakultet u Novom Sadu i Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama.

Prof. dr Vladimir M. Cvetković je predsednik i osnivač nacionalnog Naučno-stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, kao subjekta od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje u Republici Srbiji. NSDR-URVS je nevladino, neprofitno  udruženje, osnovano na neodređeno vreme, radi ostvarivanja cilјeva koji se odnose se na unapređenje postojećeg fonda teorijskog znanja iz oblasti upravlјanja rizicima u vanrednim situacijama, sprovođenje kvantitativno-kvalitativnih istraživanja, organizovanje nacionalnih i međunarodnih konferencija, uspostavlјanje časopisa, sprovođenje obuka i procena rizika i drugih akademskih aktivnosti iz spomenute oblasti.

Takođe, prof. dr Vladimir M. Cvetković je osnivač i predsednik International Institute for Disaster Research (Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa) koji u svom sastavu ima različita naučno-istraživačka odelјenja. Osnovna delatnost Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa je naučno istraživački rad u oblasti studija katastrofa i obavlјa se u Institutu. Naučna delatnost Instituta obavlјa se u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti Srbije i postavlјenom i usvojenom programskom orijentacijom rada. U okviru Instituta, sprovode se naučna istraživanja iz oblasti: fenomenologije katastrofa i opasnosti; pripremlјenosti i ublažavanja rizika od katastrofa; zaštite i spasavanja u katastrofama; oporavka od katastrofa; upravlјanja rizicima od katastrofa; međunarodne saradnje i pravnog okvira u oblasti katastrofa; kao i druge poslove predviđene Statutom.

Prof. dr Vladimir M. Cvetković je glavni i odgovorni urednik međunarodnog časopisa International Journal of Disaster Risk Management, koji izlazi od januara 2019. godine (double-blind peer-reviewed (twice a year), open-access journal that serves all aspects of disaster studies, policy, and management. It provides a  platform for academics, policymakers, and practitioners to publish high-quality research and practice concerning natural disasters, anthropogenic disasters, complex political emergencies, and crises around the world). ISSN (printed edition) 2620-2662, ISSN (electronic edition) 2620-2786, UDC: 614.8.069. Član je uređivačkog odbora međunarodnog časopisa Prevention and Treatment of Natural Disasters, izdavača UK Scientific Publishing Limited.

Prof. dr Vladimir M. Cvetković je bio predsednik naučnog i stručnog organizacionog odbora nacionalnog seminara iz oblasti vanrednih situacija ,,Taktika zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama: iskustva sa terena i pouke“, koji je održan od 16. do 18. aprila 2021. godine, u Velikoj dvorani Zadužbine Kolarac.

Prof. dr Vladimir M. Cvetković je recenzirao više od 250 naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, zbornicima radova sa nacionalnih i međunarodnih naučnih konferencija. Recenzirao je radove za sledeće nacionalne časopise: Bezbednost; Nauka, bezbednost i policija; Vojno delo; Teme; Sociološki pregled itd. Pored toga, recenzirao je za brojne međunarodne časopise od kojih su brojni indeksirani u Web of Science: International Journal of Environmental Research and Public Health (8 papers); International Journal of Disaster Risk Reduction (5 papers); International Journal of Architectural Heritage; International Journal – Heliyon; Geomatics, Natural Hazards and Risk (3 papers); Health Science Journal; Journal of Infection and Public Health; Preventive Medicine Reports; Risk Analysis; SAGE Open Medicine; Behavioral Sciences; Biomedical and Environmental Sciences; Sustainability; Land; World Medical & Health Policy itd.

Pored angažovanja u nastavnom procesu, prof. dr Vladimir M. Cvetković bio je angažovan kao mentor i u radu komisija za odbranu završnih diplomskih, master i doktorskih radova. Imenovan je kao mentor za 42 odbranjena master rada na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu: 1. Mitovi o ponašanju lјudi u uslovima katastrofa; 2. Uloga društvenih mreža u smanjenju rizika od katastrofa; 3. Komparativna studija individualne otpornosti građana na katastrofe izazvene poplavama i zemlјotresom: Studija slučaja Beograda; 4. Unapređenje spremnosti  službenika obezbeđenja za postupanje u vanrednim situacijama izazvanim požarom; 5. Integrisano upravlјanje rizicima u vanrednoj situaciji izazvanoj požarom – Studija slučaja Elektrodistribucije Beograd; 6. Ispitivanje uticaja demografskih i socio – ekonomskih faktora  na nivo pripremlјenosti građana za reagovanje u vanrednim situacijama izazvanim šumskim požarima u Prijepolјu; 7. Demografska i socio-ekonomska perspektiva percepcije rizika od prirodnih katastrofa izazvanih poplavom: studija slučaja Beograd; 8. Povećanje rizika od katastrofa izazvanih prirodnim opasnostima usled klimatskih promena; 9. Rodna dimenzija ugroženosti građana od prirodnih katastrofa izazvanih poplavama 2014. godine: studija slučaja Svilajnac; 10- Percepcija javnosti o terorističkim pretnjama upotrebe hemijskog oružja: implikacije na proces upravlјanja rizicima u vanrednim situacijama; 11. Evakuacija iz stambenih objekata u vanrednim situacijama izazvanim požarima; 12. Komparativna analiza politika upravlјanja rizicima od katastrofa u regionu Jugoistočne Evrope; 13. Edukacija učenika o katastrofama korišćenjem multimedijalnih sadržaja: društvene igre, kompjuterske simulacije i edukativni video-snimci; 14. Zaštita kritične infrastrukture od katastrofa izazvanih tehničko-tehnološkim opasnostima; 15. Društveno-ekonomski prediktori percepcije rizika i pripremlјenosti za katastrofe izazvane požarima u stambenim objektima: studija slučaja Beograd; 16. Uticaj demografskih faktora na percepciju rizika od prirodnih katastrofa izazvanih zemlјotresom: studija slučaja Beograd; 17. Inovativna rešenja unapređenja komunikacije rizika od katastrofa – činioci uticaja na efikasnost i primenlјivost u praksi; 18. Socijalni kapital i oporavak od katastrofe izazvane pandemijom COVID-19; 19. Rodna dimenzija ugroženosti lјudi izazvana pandemijom virusa COVID-19“; 20. Identifikacija komunikacijskih prepreki u informisanju zajednice o biosferskim katastrofama: studija slučaja Kovid-19; 21. Društvena ugroženost u visoko rizičnim poplavnim područjima; 22. Uticaj religije na smanjenje rizika od katastrofa; 23. Zaštita kulturnog nasleđa od posledica prirodnih katastrofa u Republici Srbiji; 24. Upravlјanje rizicima od katastrofa izazvanih nuklearnim havarijama; 25. Ispitivanje faktora uticaja na socijalnu otpornost na posledice katastrofa izazvanih poplavama; 26. Komparativna analiza sistema upravlјanja rizicima od katastrofa u Nemačkoj, SAD-a, Rusiji i Kini“; 27. Uloga društvenih medija u procesu informisanja javnosti o postojećim rizicima od katastrofa itd.

Bio je član komisije za odbranu više od 25 master radova, kao i mentor i član komisije za odbranu više od 150 diplomskih radova: Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama izazvanim nuklearnim havarijama; Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama izazvanim požarima; Istorijska perspektiva prirodnih katastrofa izazvanih poplavama u Republici Srbiji: geoprostorna i vremenska distribucija; Uloga policije u smanjenju rizika od katastrofa izazvanih požarima; Uloga vatrogasno-spasilačkih jedinica u upravlјanju rizicima od katastrofa; Informacioni sistemi podrške   odlučivanja u vanrednim situacijama; Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama izazvanim eksplozivnim napravama; Upravlјanje u vanrednim situacijama izazvanim terorističkim napadima; Otpornost lokalne zajednice na katastrofe; Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama izazvanim nuklearnim udesima; Uloga policije u vanrednim situacijama;    Evolucija istraživanja katastrofa; Mere zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama;     Ugroženost i zaštita kritične infrastrukture u uslovima prirodnih katastrofa; Posledice katastrofa izazvanih prirodnim opasnostima; Integrisano smanjenje rizika od katastrofa izazvanih požarom; Analiza šumskih požara na području Republike Srbije i mere prevencije; Upravlјanje rizicima od katastrofa izazvanim zemlјotresima – pripremlјenost,  ublažavanje, odgovor i oporavak; Društvene mreže i smanjenje rizika od katastrofa; Upravlјanje rizicima u vezi sa radioaktivnim otpadom; Sistem zaštite od požara u pravnim licima; Katastrofe izazvane upotrebom oružja za masovno uništavanje u terorističkim napadima itd.

Učestvovao je kao  član komisije za odbranu 10 specijalističkih radova: Uloga JP ADA Ciganlija u odbrani od poplava na teritoriji opštine Čukarica; Procena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća – studija slučaja opštine Preševo; Značaj interoperabilnosti komunikacionih sistema hitnih službi u vanrednim situacijama; Uloga nacionalnih timova Crvenog krsta Srbije u vanrednim situacijama; Funkcionisanje operativnog centra 112 i koordinacija aktivnosti sa gradskim štabom za vanredne situacije u uslovima upravlјanja rizikom od elementarnih i drugih nepogoda; Sistem traganja i spasavanja kod udesa vazduhoplova na teritoriji Republike Srbije.

Kao ekspert iz oblasti upravlјanja rizicima od katastrofa, učestvovao je u izradi preko 20 akata o Proceni rizika od katastrofa i Planova zaštite i spasavanja u katastrofama za različite državne organe, lokalne samouprave i pravna lica. Osim toga, učestvovao je u izradi većeg broja akata Procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

Na Univerzitetu u Beogradu, Geografskom fakultetu, u toku 2023. godine imenovan je za komentora u izradi doktorske disertacije ,,Prediktivni model otpornosti lokalnih zajednica Crne Gore na geohazarde izazvane zemLjotresima“ kandidata Gorana Grozdanića.

Na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitetu u Beogradu imenovan za člana komisije za pregled i odbran pristupnog rada i ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije ,,Primena veštačkih neuronskih mreža i indikatora internet prisustva u predviđanju rizika od bankrotstva hotelijerskih preduzeća” kandidata Tijane Matejić.

Na Univerzitetu u Beogradu, Fakultetu organizacionih nauka, imenovan je za komentora u izradi doktorske disertacije ,,Integracija tehnika forenzičkog računovodstva u sistem kontrole“, kandidata Marka Špilera. Takođe, za istu temu učestvovao je i kao član komisije za pregled i odbranu pristupnog rada i ocenu naučne zasnovanosti teme spomenute doktorske disertacije.

Osim toga, prof. dr Vladimir M. Cvetković je bio član komisije za ocenu podobnosti teme za izradu i odbranu doktorske disertacije Milete Milašinovića ,,Uticaj međunarodne saradnje na sistem smanjenja rizika od elementarnih i drugih nepogoda u Republici Srbiji“, 2019. godine.  Imenovan je za člana komisije za ocenu podobnosti teme, za izradu i odbranu doktorske disertacije Jelene Dinić ,,Rezilijentnost urbanih zajednica na opasnosti izazvane požarima“, 2021. godine.

Prof. dr  Vladimir M. Cvetković angažovan je na sledećim međunarodnim naučno-istraživačkim projektima:

 • COST action CA23126: AlertHub: Warning Communication Knowledge Network (AlertHub), 2024-2027.
 • Horizon 2020 project – Danube River Region Resilience Exchange Network (DAREnet) – Call topic: SEC-21–GM-2016/2017: Pan European Networks of practitioners and other actors in the field of security“. DAREnet is a 5-year Coordination and Support Action funded by the European Commission. The DAREnet consortium forms the backbone of the transnational, multi-disciplinary network. It brings together a unique combination of renowned institutions and players in flood mitigation and civil protection. This consortium provides a broad and complementary coverage of the needed capabilities, the geographic balance, and strategic motivation to succeed. A long history of previous collaboration providing the basis for an effective execution of DAREnet and beyond. (2017-2022);
 • IPA FF project – EU Support to Flood Prevention and Forest Fires Risk Management in the Western Balkans and Turkey. The 3-year EU-funded IPA Floods and Fires program aims at improving capacities for flood and forest fire risk management in Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo*, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey. The international consortium established by the Italian Civil Protection Department jointly with the Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief (URSZR), the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), the Romanian General Inspectorate for Emergency Situations (IGSU), the Fire Rescue Brigade of Moravian-Silesian Region, Czech Republic (FRB-MSR), the National Center for Disaster Management Foundation, Romania (CN APELL-RO) and CIMA Research Foundation, Italy (CIMA).

Bio je angažovan na sledećim nacionalnim naučno-istraživačkim projektima:

 • Upravlјanje policijskom organizacijom u sprečavanju i suzbijanju pretnji bezbednosti u Republici Srbiji, od 2015. do 2018. godine, naučno-istraživački projekat koji je realizovala Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu;
 • Nacionalna bezbednost Republike Srbije i bezbednosne integracije, 2014-2015. godine, naučno-istraživački projekat koji je realizovala Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu;
 • Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavlјanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (br. 179045), koji realizuje Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu, 2011-2016. godina, naučno-istraživački projekat koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Takođe, prof. dr Vladimir M. Cvetković prof. dr Vladimir M. Cvetković poseduje i brojne međunarodne i nacionalne sertifikate:

 • certificate of completion has successfully completed the following module: How to peer review a review article, Researcher Academy, Elsevier, 2022;
 • certificate of completion online e-learning course: Overview of Nuclear Security Threats and Risks; Nuclear Security Threats and Risks (4 modules); Introduction to and Overview of IAEA Nuclear Security Series Publications; Nuclear Security Disciplines course on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities;
 • certificate that has successfully completed the IAEA Regional Workshop on Human Resource Development, 30 October – 3 November 2017, organized by the International Atomic Energy Agency (IAEA) and Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro;
 • certificate that has successfully completed training on project design, proposal development and project management for EU Horizon 2020 programme, EUTA and UNDP;
 • certificate, DCAF Border Security Programme certifies that has successfully participated in the seventh ,,Future Leaders Training“  which took place in Andermatt, Switzerland, Geneva Centre for The Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2011. godina;
 • certificate of Participation, Weapons of Mass Destruction Crime Scene Operations Course, United States of America, Department of Defense International Counterproliferation Program, 2011. godina;
 • certificate, Sixth Regional Course in International Humanitarian Law, BU Faculty of Political Sciences, 2009.;
 • certificate of appreciation in recognition of the valuable contribution as a Participant of the NATO SPS Leadership Roundtable on Information-Related Hybrid Threats in South–East Europe, 6-12 October 2019, Republic of North Macedonia.

Imenovan za člana savetodavnog odbora DPPI SEE – Disaster Preparedness and Prevention Initiative for South-Eastern Europe (2021). In November 2000, the Stability Pact for South Eastern Europe launched the “Disaster Preparedness and Prevention Initiative” (DPPI) in an effort to contribute to the development of a cohesive regional strategy for disaster preparedness and prevention for its 10 member states (Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Republic of North Macedonia, Montenegro, Romania, Serbia, Slovenia and Turkey). The DPPI has been conceived as an activity that seeks to provide a framework for South Eastern European nations to develop programs and projects leading to strengthened capabilities in preventing and responding to natural and man-made disasters. DPPI SEE Advisory Board session is usually a forum where despite the member states of the Initiative we have all our partners, relevant stakeholders who are having their programmatic activities on disaster preparedness and prevention in the context of South-Eastern Europe.

U organizaciji OSCE (Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju) učestvovao je u realizaciji studijske posete nadležnih državnih organa iz oblasti bezbednosti u Švedskoj.

U organizaciji OSCE (Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju) završio je medijski trening javnog nastupa u Medija centru na Terazijama 3 u Beogradu od 9-11. septembra 2019. godine.

U organizaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) učestvovao je u višednevnom godišnjem sastanku (Annual Meeting) u međunarodnom centru UN-a u Beču (Vienna International Centre)  u okviru Međunarodne obrazovne mreže o nuklearnoj bezbednosti (International Nuclear Security Education Network (INSEN) kao jedan od predstavnika iz Srbije.

Završio je međunarodni kurs: Economics for Disaster Prevention and Preparedness, 1-8-15 October 2021 (3 modules of 120 min each) – short training course organized by DG ECHO: Modelling disaster risks in Europe to understand the economics of disaster prevention and preparedness; Financial risk and opportunities to build resilience in Europe: funding gaps and disaster risk financing instruments; Investing in disaster risk management in Europe makes economic sense: cost-benefit analysis of investments in disaster prevention and preparedness.

U toku 14. marta 2022. godine, angažovan je kao eksterni ekspert na projektu „Institucionalna podrška Stalne konferencije gradova i opština – treća faza“, finansiranog od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), da izradi Analizu stanja javnog zdravlјa na lokalnom nivou za 2021. godinu (sa komparativnim prikazom stanja javnog zdravlјa na lokalnom nivou za period 2019-2021), a sve u skladu sa projektom.

Prof. dr Vladimir M. Cvetković je bio u dvodnevnoj studijskoj poseti u ,,Joint Research Centre – the Commission’s science and knowledge service EU“  u Italiji, Ispri i tom prilikom je posetio Evropsku laboratoriju za upravlјanje krizama (The European Crisis Management Laboratory acts as a research, development and test facility for ICT focused solutions which integrate devices, applications, and crisis management related information sources to support crisis management needs, such as threats analysis, common situation awareness, and collaborative decision making. The laboratory also allows distributed crisis management training across relevant services of the European Commission, as well as with partners in the EU Member States and others engaged in crisis management).

Završio je letnju školu međunarodne bezbednosti održanu u organizaciji misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji od 15. do 19. avgusta 2018. godine.

Doprinos akademskoj i stručnoj zajednici

Prof. dr Vladimir M. Cvetković je učestvovao u mnogobrojnim aktivnostima, koje podrazumevaju i doprinos akademskoj i stručnoj zajednici. Organizovao je prvi nacionalni seminar za studente iz oblasti vanrednih situacija sa nazivom ,,Taktika zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama: iskustva sa terena i pouke“, od 16. do 18. aprila 2021. godine, u Velikoj dvorani Zadužbine Kolarac. Tom prilikom, bilo je prisutno više od 250 studenata sa različitih Fakulteta i Univerziteta u Srbiji i više od 50 profesora i stručnjaka iz oblasti vanrednih situacija. Tom prilikom, prof. dr Vladimir M. Cvetković, održao je gostujuće predavanje – Taktika zaštite i spasavanja lјudi u vanrednim situacijama izazvanim terorističkim napadima upotrebom oružja za masovno uništavanje.

 

 U toku decembra 2021. godine učestvovao je u organizaciji Konkursa za prijem istraživača pripravnika i komisijama za izbor u okviru Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa, osnovanog 21.12.2020. godine od strane Naučno-stručno društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama. U okviru Instituta sprovode se brojna istraživanja iz oblasti prirodnih i antropogenih katastrofa. Osnovna delatnost Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa je naučno istraživački rad u oblasti studija katastrofa i obavlјa se u Institutu. Naučna delatnost Instituta obavlјa se u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti Srbije i postavlјenom i usvojenom programskom orijentacijom rada. Osnovnu delatnost, Institut ostvaruje kroz osnovna, primenjenja i razvojna naučna istraživanja iz oblasti naučne discipline upravlјanja rizicima od katastrofa: sprovođenje naučnih istraživanja iz oblasti fenomenologije katastrofa i opasnosti; sprovođenje naučnih istraživanja iz oblasti pripremlјenosti i ublažavanja rizika od katastrofa; sprovođenje naučnih istraživanja iz oblasti zaštite i spasavanja u katastrofama; sprovođenje naučnih istraživanja iz oblasti oporavka od katastrofa; sprovođenje naučnih istraživanja iz oblasti upravlјanja rizicima od katastrofa; sprovođenje naučnih istraživanja iz oblasti medjunarodne saradnje i pravnog okvira u oblasti katastrofa; vrši i druge poslove u skladu Statutom. Cilј prijema mladih istraživača je bio usmeren ka okuplјanju tima mladih, stručnih i ambicioznih istraživača koji će učestvovati u pisanju nacionalnih i međunarodnih projekata, njihovoj realizaciji, sprovođenju naučnih istraživanja i publikovanju naučnih radova i monografija iz oblasti studija katastrofa.

 Učestvovao je u komisiji Nemačke fondacije za životnu sredinu (German Federal Environmental Foundation – DBU) za izbor stipendista iz Srbije, Hrvatske i Albanije za istraživački boravak u Nemačkoj u trajanju od 12 meseci. Sednica Komisije je održana na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, 27. i 28. septembra 2018. godine.

  Prof. dr Vladimir M. Cvetković je organizator i realizator više obuka za studente različitih fakulteta iz Srbije iz oblasti vanrednih situacija:

a) Prva nacionalna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija (petodnevna obuka), Guča, Lučani, 2023. godine;

b) prva osnovna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija, Stara planina, od 13. do 16. jula 2019. godine;

c) druga osnovna bezbednosna obuka iz oblasti upravlјanja rizicima i zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, Ovčarsko-Kablarska klisura, od 29. novembra do 1. decembra 2019. godine;

d) treća osnovna bezbednosna obuka iz oblasti zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, Ovčarsko-Kablarska klisura, od 29. oktobra do 1. novembra 2020. godine;

e) obuka za reagovanje studenata na nepristupačnim terenima, Košutnjak, 2019. godine.

Učestvovao je sa studentima u međunarodnoj terenskoj vežbi upravlјanja posledicama vanrednih situacija „SRBIJA 2018“ u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije i Evroatlantskog koordinacionog centra za vanredne situacije Organizacije Severnoatlantskog ugovora (NATO EDRCC), od  8. do 11. oktobra 2018. godine, Mladenovac.

Na poziv istraživačke stanice ,,Petnica“ u Valјevu, održao je predavanje,,Prirodne kastastrofe – izazovi za društvo i bezbednost“, u toku 2018. godine.

Organizator je brojnih predavanja iz oblasti vanrednih situacija: Studentski grad, predavanje ,,Iskustva i pouke u zaštiti i spasavanju građana Srbije za vreme oružane agresije 1999. godine“ u toku 2019. godine; operativno policijske veštine u vanrednim situacijama (online) u toku 2020. godine;  komandno-simulaciona vežba na temu sanacije klizišta i rada Gradskog štaba za vanredne situacije, 2019. godine; uz podršku Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima, održana je tribina u vezi sa stanjem vanrednih situacija na području grada Beograda, 2019. godine.

 U proteklom periodu, bio je angažovan kao predavač i realizator seminara ,,Bezbednost učenika u školskim objektima“, kataloški broj 9 iz Kataloga programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ZUOV za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godinu i za školsku 2016/2017. godinu.

 Na Veb sajtu Naučno-stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, prof. dr Vladimir M. Cvetković je započeo realizaciju projekta izrade besplatnih kurseva iz oblasti vanrednih situacija koji su dostupni svim studentima i građanima Republike Srbije.

U okviru Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu bio je angažovan u komisijama za prijemni na Fakultetu bezbednosti (2018; 2019; 2020; 2021), Komisiji za međunarodnu saradnju; Komisiji za biblioteku itd. Takođe, kao zamenik rukovodioca Centra za vanredne situacije, održao je brojne sekcije, predavanja i obuke.

 

Saradnja sa drugim visokoškolskim ustanovama, naučnoistraživačkim ustanovama, odnosno ustanovama kulture ili umetnosti u zemlјi i inostranstvu

U toku 2024. godine, angažovan je na Visokim studijama bezbednosti i odbrane (VSBO) Škole nacionalne odbrane „Vojvoda Radomir Putnik“ u letnjem semestru školske 2023/2024. godine;

Na osnovu poziva ,,Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences –Research Directorate” učestvovao u recenziranju međunarodnih projekata, 2024. godina;

Kao predsednik NSD-URVS učestvova u potpisivanju međunarodnog sporazuma između Hellenic Crises and Disasters Management Institute (H.C.D.M.I.) based in Athens, Greece, and the Scientific and Professional Society for Disaster Risk Management in Belgrade, Serbia, 2024;

Učestvovao u edukativnim televizijskim emisijama: ,,Jutro na Blicu” saznajte: Ko i kako štiti radnike od nesreća na radnom mestu i da li može više da se učini kako se tragedije ne bi događale (UŽIVO/VIDEO), 19. januara 2024. godine; Požar u Kineskom tržnom centru: Kako uspostaviti bezbednost u ovakvim situacijama? -150 MINUTA, 24. januar 2024.; Jutarnji dnevnik RTS, Apsolutna bezbednost od požara ne postoji, česti uzroci su nehat i nepažnja; Gostovanje u jutarnjem programu N1 sa Natašom Miljković, 22. februar 2024 itd.

Organizator Skijaško-spasilačke obuke u zimskim uslovima. Naime, u periodu od 1. do 5. februara 2024. godine, Naucno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama je sprovelo intenzivnu skijaško-spasilačku obuku, koja je predstavljala izuzetan spoj teorijskih saznanja i praktičnih veština.

U toku 2021. godine održao je gostujuće predavanje po pozivu Univerzitetu u Novom Sadu, Pravnom Fakultetu u Novom Sadu u okviru Pravne klinike za zaštitu životne sredine na temu ,,Uticaj klimatskih promena na povećanje rizika od prirodnih katastrofa“.

U toku 2019. godine realizovao je seriju gostujućih predavanja na Kriminalističko-policijskom univerzitetu u okviru master akademskih studija programa ,,NatRisk“, na predmetu ,,Prirodne katastrofe“  na poziv prof. dr Slobodana Miladinovića. 

Kao ekspert iz oblasti upravlјanja rizicima od katastrofa, kandidat je bio angažovan od strane Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u ekspertskom timu za pisanje tematske sveske: prirodne nepogode u okviru Prostornog plana Republike Srbije za period od 2021. do 2035. godine, čiji je nosilac izrade bio prof. dr Slavolјub Dragićević.

 Dr Vladimir M. Cvetković je na osnovu odluke o obrazovanju Komisije za pripremu izveštaja, Veća Departmana kriminalistike na sednici održanoj 01.07.2020. godine, na Kriminalističko-policijskom univerzitetu, a na osnovu člana 2. Statuta Kriminalističko-policijskog univerziteta i Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja nastavnika i saradnika, po konkursu objavlјenom u službenom listu Nacionalne službe za zapošlјavanje ,,Poslovi“ od 01.07.020. godine, imenovan za člana Komisije za pripremu izveštaja za izbor jednog nastavnika, sa punim radnim vremenom, u zvanju višeg predavača ili predavača za užu naučnu oblast Bezbednosne nauke za nastavni predmet Nacionalna bezbednost-na period od 5 godina.

 Takođe,  dr Vladimir M. Cvetković organizovao je i realizovao brojna međunarodna i nacionalna naučna istraživanja pod pokrovitelјstvom naučnih organizacija koje je osnovao i kojima rukovodi kao što su Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama (više od 500 članova – profesora, istraživača, praktičara, studenata) i Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa.

Dr Vladimir M. Cvetković održao je i predavanje po pozivu u istraživačkoj stanici Petnica (ISP) u Valјevu, 2018. godine, na temu  ,,Prirodne kastastrofe – izazovi za društvo i bezbednost“.

Dr Vladimir M. Cvetković je ispred Naučno-stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama više puta organizovao i koordinirao saradnju i zajedničke naučne i stručne aktivnosti sa Rusko-srpskim humanitarnim centrom iz Niša i Pravnim fakultetom iz Novog Sada. U mnogobrojnim naučno-istraživačkim i profesionalnim aktivnostima ostvaruje kontinuiranu saradnju sa Sektorom za vanredne situacije Republike Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova RS. Osim toga, učestvovao je u mnogobrojnim aktivnostima i ostvaruje saradnju sa Sekretarijatom za poslove odbrane, vanrednih situacija i komunikacije pri gradu Beogradu.

Takođe, dr Vladimir M. Cvetković je u proteklom periodu više puta gostovao na različitim televizijama u vezi aktuelnih tema iz oblasti vanrednih situacija: Kapaciteti Republike Srbije za reagovanje u vanrednim situacijama izazvanim šumskim požarima, intervju u emisiji Dnevnik 2 na RTS 1; stanje u oblasti zaštite od požara u stambenim objektima, Beogradska hronika, RTS 1; civilna zaštita u Republici Srbiji, RTS 1 itd.

 Učestvovao je u organizaciji Okruglog stola – „Naučene lekcije iz poplava 2014. godine – 5 godine kasnije“ u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, 24. maja 2019. godine. Okrugli sto je organizovan u okviru međunarodnog projekta Horizon 2020, DAREnet, u kojem su učestvovali predstavnici Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Sektora za vanredne situacije MUP-a RS, Stalne konferencije gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije, Kancelarije za upravlјanje javnim ulaganjima, Crvenog krsta Srbije i drugi.

U organizaciji OSCE (Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju), projekta ,,Consolidating the democratisation process in the security sector in Serbia“ realizovao je studijsku posetu akademskim institucijama i ,,Think Tanks“ organizacijama u Francuskoj u periodu od 03 – 07 septembra 2018. godine. Takođe, doc. dr Vladimir M. Cvetković je član alumni akademske mreže članova Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji.

 Osim toga, u organizaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) učestvovao je u višednevnom godišnjem sastanku (Annual Meeting) u međunarodnom centru UN-a u Beču (Vienna International Centre)  u okviru Međunarodne obrazovne mreže o nuklearnoj bezbednosti (International Nuclear Security Education Network (INSEN) kao jedan od predstavnika iz Srbije.

 Dr Vladimir M. Cvetković je bio u dvodnevnoj studijskoj poseti u ,,Joint Research Centre – the Commission’s science and knowledge service EU“  u Italiji, Ispri i tom prilikom je posetio Evropsku laboratoriju za upravlјanje krizama i uspostavio saradnju sa eminentnim istraživačima EU iz oblasti katastrofa (The European Crisis Management Laboratory acts as a research, development and test facility for ICT focused solutions which integrate devices, applications, and crisis management related information sources to support crisis management needs, such as threats analysis, common situation awareness, and collaborative decision making. The laboratory also allows distributed crisis management training across relevant services of the European Commission, as well as with partners in the EU Member States and others engaged in crisis management)

Naučno-istraživački rad

Realizovao je veći broj naučnih istraživanja i objavio je više od  300 naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, zbornicima, od čega 25 naučnih monografija, 16 radova u časopisima na SCI/SSCI listi i doktorsku disertaciju u periodu od 2011. do 2021. godine.

 Kvantifikacijom naučnih rezultata, dr Vladimir M. Cvetković ostvario je više od 600 naučnih poena. Uža oblast istraživačkih interesovanja  jesu bezbednost, katastrofe,  vanredne situacije, prirodne i antropogene opasnosti, upravljanje rizicima, civilna zaštita. Služi se engleskim i nemačkim jezikom.

Prema zvaničnim podacima naučne mreže ,,Research gate“ 2021. godine, ostvario je 1,055 Research Interest Score, 107,562 Reads, 459 Recommendations.

Prema zvaničnim podacima ,,Google schoolar citations“ ostvario je 2000 (citations), h-index 23 i i10-index 53.

Svetska rang lista naučnika 2023 (World Scientists Rankings 2023 – AD Scientific Index)

Evropska lista 100 najboljih naučnika društvenih nauka u Srbiji 2023 (Europe Top 100 Social Sciences Scientists in Serbia 2023)

Sertifikat – 14. na rang listi naučnika društvenih nauka u Srbiji, 1. u oblasti upravljanja rizicima od katastrofa (Certificate – 10 in the ranking of social scientists in Serbia, the first in the field disaster risk management)

Prof. dr Vladimir M. Cvetković, Faculty of Security, Fakultet bezbednosti
Prof. dr Vladimir M. Cvetković, Faculty of Security, Fakultet bezbednosti

 

 Dr Vladimir M. Cvetković je bio u dvodnevnoj studijskoj poseti u ,,Joint Research Centre – the Commission’s science and knowledge service EU“ u Italiji, Ispri i tom prilikom je posetio Evropsku laboratoriju za upravlјanje krizama (The European Crisis Management Laboratory acts as a research, development and test facility for ICT focused solutions which integrate devices, applications, and crisis management related information sources to support crisis management needs, such as threats analysis, common situation awareness, and collaborative decision making.

Završio je letnju školu međunarodne bezbednosti održanu u organizaciji misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji od 15. do 19. avgusta 2018. godine.

Dr Vladimir M. Cvetković je na osnovu odluke o obrazovanju Komisije za pripremu izveštaja, Veća Departmana kriminalistike na sednici održanoj 01.07.2020. godine, na Kriminalističko-policijskom univerzitetu, a na osnovu člana 2. Statuta Kriminalističko-policijskog univerziteta i Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja nastavnika i saradnika, po konkursu objavlјenom u službenom listu Nacionalne službe za zapošlјavanje ,,Poslovi“ od 01.07.020. godine, imenovan za člana Komisije za pripremu izveštaja za izbor jednog nastavnika, sa punim radnim vremenom, u zvanju višeg predavača ili predavača za užu naučnu oblast Bezbednosne nauke za nastavni predmet Nacionalna bezbednost-na period od 5 godina.

Angažovan je na sledećim projektima i seminarima:

 • UNDP – EU for Civil Protection and Disaster Resilience Strengthening in the Republic of Serbia, appointed for the DRR Strategy Development DRM Consultant (expert), 2022, Duty Station – Homebased. Purpose: to provide expertise in the disaster risk management area in the development of Ex-Ante Analysis for the new Strategy on Disaster Risk Reduction and Emergency Management for the period 2022-2027 (the Strategy), and drafting of the Strategy. Objective: to support implementation of EU for Civil Protection and Disaster Resilience Strengthening in the Republic of Serbia Project. Scope of works: more specifically, under the direct supervision of UNDP Project Manager, collaboration with DRR Strategy Development Consultant, and close cooperation with Sector for Emergency Management of the MoI (SEM) and the Sector for International Cooperation, EU Affairs and Planning of the Ministry of Interior (SICEAP), and consultations with the members of the Special Working Group (SWG), he performed the following tasks divided in two phases: Phase I: Ex-Ante Analysis for the new Strategy and Phase II: Strategy on Disaster Risk Reduction and Emergency Management for the period 2022-2027.
 •  U toku marta 2022. godine, angažovan je kao eksterni ekspert na projektu „Institucionalna podrška Stalne konferencije gradova i opština – treća faza“, finansiranog od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), da izradi Analizu stanja javnog zdravlja na lokalnom nivou za 2021. godinu (sa komparativnim prikazom stanja javnog zdravlja na lokalnom nivou za period 2019-2021), a sve u skladu sa projektom.
 • međunarodni projekat  – EU Support to Flood Prevention and Forest Fires Risk Management in the Western Balkans and Turkey. The international consortium established by the Italian Civil Protection Department jointly with the Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief (URSZR), the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), the Romanian General Inspectorate for Emergency Situations (IGSU), the Fire Rescue Brigade of Moravian-Silesian Region, Czech Republic (FRB-MSR), the National Center for Disaster Management Foundation, Romania (CN APELL-RO) and CIMA Research Foundation, Italy (CIMA).
 • medjunarodno istraživački projekat ,,Horizon 2020 project DAREnet – Danube river region Resilience Exchange network targeting the Call topic: SEC-21–GM-2016/2017: Pan European Networks of practitioners and other actors in the field of security“. Link
 • član je naučno-istraživačkog projekta koji realizuje Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu pod nazivom: „Nacionalna bezbednost Republike Srbije i bezbednosne integracije“, 2014-2015. godina;
 • član je naučnoistraživačkog projekata koji realizuje Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu pod nazivom: Upravljanje policijskom organizacijom u sprečavanju i suzbijanju pretnji bezbednosti u Republici Srbiji. Od 2015.  do 2018. godine;
 • član je naučnoistraživačkog projekta  koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (br. 179045), koji realizuje Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu, 2011-2016. godina;
 • realizator je seminara: ,,Bezbednost učenika u školskim objektima“ koji je predviđen Katalogom programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godine i za školsku 2016/2017. godinu;
 • Učestvovao je u pripremanju međunarodnog projekta kao kordinator za Srbiju Horizon 2020 Call: H2020-DRS-2015 Topic: DRS-10-2015 Type of action: CSA Proposal number: 700501 Proposal acronym: SOSP. Science opportunities saving population.

Takođe, napisao je i sledeći projekat ,,Strengthening integrated disaster risk management system in Serbia: DISARIMES“ koji je u proceduri učešća na javnim pozivima za finansiranje projekata.

Recenzirao je preko 110 naučnih  radova u domaćim časopisima i zbornicima (bezbednost, nauka, bezbednost i policija, zbornik međunarodne naučne konferencije) i u međunarodnim časopisima na SCI/SSCI listi:

 • International Journal of Environmental Research and Public Health (15 papers);
 • International Journal of Disaster Risk Reduction (14 papers);
 • International Journal of Architectural Heritage;
 • International Journal – Heliyon (8);
 • Disaster Medicine and Public Health Preparedness;
 • Geomatics, Natural Hazards and Risk (5 papers);
 • Health Science Journal; Journal of Infection and Public Health;
 • Preventive Medicine Reports;
 • Risk Analysis;
 • SAGE Open Medicine;
 • Behavioral Sciences (2);
 • Biomedical and Environmental Sciences;
 • Sustainability (13);
 • World Medical & Health Policy;
 • Eastern European Economics;
 • Risk Management and Healthcare Policy;
 • Climate;
 • International Journal of Environmental Research;
 • Applied Sciences;
 • Risk Management and Healthcare Policy;
 • Discrete Dynamics in Nature and Society.
 • U toku 2019. godine realizovao je seriju gostujućih predavanja na Kriminalističko-policijskom univerzitetu u okviru master akademskih studija programa ,,NatRisk“, na predmetu ,,Prirodne katastrofe“ na poziv prof. dr Slobodana Miladinovića.

U toku 2021. godine održao je gostujuće predavanje po pozivu Univerzitetu u Novom Sadu, Pravnom Fakultetu u Novom Sadu u okviru Pravne klinike za zaštitu životne sredine na temu ,,Uticaj klimatskih promena na povećanje rizika od prirodnih katastrofa“.

Kao ekspert iz oblasti upravlјanja rizicima od katastrofa, kandidat je bio angažovan od strane Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u istraživačkom timu za pisanje tematske sveske: prirodne nepogode u okviru Prostornog plana Republike Srbije za period od 2021. do 2035. godine, čiji je nosilac izrade bio prof. dr Slavolјub Dragićević.

Takođe, dr Vladimir M. Cvetković organizovao je i realizovao brojna međunarodna i nacionalna naučna istraživanja pod pokrovitelјstvom naučnih organizacija koje je osnovao i kojim rukovodi kao što su Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama (više od 500 članova – profesora, istraživača, praktičara, studenata) i Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa.

Dr Vladimir M. Cvetković održao je i predavanje po pozivu u istraživačkoj stanici Petnica (ISP) u Valјevu, 2018. godine, na temu ,,Prirodne kastastrofe – izazovi za društvo i bezbednost’’.

OBJAVLJENI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RADOVI

Ukupan broj objavljenih naučnih radova
0

Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21)

 • Cvetković, V. M., & Šišović, V. (2024). Understanding the Sustainable Development of Community (Social) Disaster Resilience in Serbia: Demographic and Socio-Economic Impacts. Sustainability, 16(7), 2620.
 • Grozdanić, G., Cvetković, V. M., Lukić, T., & Ivanov, A. (2024). Sustainable Earthquake Preparedness: A Cross-Cultural Comparative Analysis in Montenegro, North Macedonia, and Serbia. Sustainability, 16(8). doi:10.3390/su16083138
 • Cvetković, V. M., Dragašević, A., Protić, D., Janković, B., Nikolić, N., Milošević, P. (2022). Fire Safety Behavior Model for Residential Buildings: Implications for Disaster Risk Reduction. International journal of disaster risk reduction, 75, 102981.
 • Cvetković, V. M., Nikolić, N., Ocal, A., Martinović, J., & Dragašević, A. (2022). A Predictive Model of Pandemic Disaster Fear Caused by Coronavirus (COVID-19): Implications for Decision-Makers. International journal of environmental research and public health, 19(2), 652 doi:10.3390/ijerph19020652
 • Cvetković, V. M., Tanasić, J., Ocal, A., Kešetović, Ž., Nikolić, N., & Dragašević, A. (2021). Capacity Development of Local Self-Governments for Disaster Risk Management. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(19). doi:10.3390/ijerph181910406 (IF – 3.390)
 • Öcal, A., Cvetković, V. M., Baytiyeh, H., Tedim, F. M. S., & Zečević, M. (2020). Public reactions to the disaster COVID-19: a comparative study in Italy, Lebanon, Portugal, and Serbia. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 11(1), 1864-1885. (IF – 3.528)
 • Cvetković, V., Nikolić, N., Nenadić, R. U., Ocal, A., & Zečević, M. (2020). Preparedness and Preventive Behaviors for a Pandemic Disaster Caused by COVID-19 in Serbia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(11), 4124. (IF – 3.290)
 • Cvetković, V., Öcal, A., & Ivanov, A. (2019). Young adults’ fear of disasters: A case study of residents from Turkey, Serbia and Macedonia. International Journal of Disaster Risk Reduction, 35, 101095. (IF – 4.320)
 • Cvetković, V., Roder, G., Öcal, A., Tarolli, P., & Dragićević, S. (2018). The Role of Gender in Preparedness and Response Behaviors towards Flood Risk in Serbia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(12), 2761. (IF – 3.390)

Rad u istaknutom međunarodnom časopisu (M22)

 • Cvetković, V. M., Nikolić, N., & Lukić, T. (2024). Exploring Students’ and Teachers’ Insights on School-Based Disaster Risk Reduction and Safety: A Case Study of Western Morava Basin, Serbia. Safety, 10(2), 50.
 • Janković, B., Cvetković, V., Ivanović, Z., Jovanović, S., Otašević, B. (2023). A police officer in schools in Serbia – analysis of the status and relevance.
 • Cvetković, V., Öcal, A., Lyamzina, Y., Noji, E., Nikolić, N., & Milošević, G. (2021). Nuclear Power Risk Perception in Serbia: Fear of Exposure to Radiation vs. Social Benefits. Energies, 14, 2464.
 • Janković, B., & Cvetković Vladimir, M. (2020). Public perception of police behaviors in the disaster COVID-19 – The case of Serbia. Policing: An International Journal, 43(6), 979-992

Rad u međunarodnom časopisu (M23)

 • Cvetković, V. M.; Sudar, S.; Ivanov, A.; Lukić, T.; Grozdanić, G. Exploring Environmental Awareness, Knowledge, and Safety: A Comparative Study among Students in Montenegro and North Macedonia. Open Geoscience.
 • Cvetković, V. M., Tanasić, J., Öcal, A., Živković-Šulović, M., Ćurić, N., Milojević, S., & Knežević, S. (2023). The Assessment of Public Health Capacities at Local Self-governments in Serbia. Lex Localis: Journal of Local Self-Government, 21(4).
 • Cvetković, V., Radovanović, M., Milašinović, S. (2021). Disaster risk communication: attitudes of Serbian citizens. Sociological review, 55 (4), 1610-1647.
 • Cvetković, V., Noji, E., Filipović, M., Marija, M. P., Želimir, K., & Nenad, R. (2018). Public Risk Perspectives Regarding the Threat of Terrorism in Belgrade: Implications for Risk Management Decision-Making for Individuals, Communities and Public Authorities. Journal of Criminal Investigation and Criminology, 69(4), 279-298. (IF – 0.565)
 • Cvetković, V. M., Ronan, K., Shaw, R., Filipović, M., Mano, R., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2019). Household earthquake preparedness in Serbia: A study of selected municipalities. Acta Geographica, 59(2), 28-42. (IF – 1.341)
 • Cvetković, V., Ristanović, E., & Gačić, J. (2018). Citizens Attitudes about the Emergency Situations Caused by Epidemics in Serbia. Iranian Journal of Public Health, 47(8), 1213-1214. (IF – 1.291
 • Gačić, J., Jović, J. S., Terzić, N., Cvetković, V., Terzić, M., Stojanović, D., & Stojanović, G. (2021). Gender differences in stress intensity and coping strategies among students – Future emergency relief specialist. Military-medical and pharmaceutical review, 78(6), 635-641. (IF – 0.168)
 • Janković, B., Cvetković, V. M., Milojević, S., & Ivanović, Z. (2021). Relations between police and private security officers: a case study of Serbia. Security journal, 35, 531–548 (IF – 1.866)
 • Cvetković, V., Radovanović, M., & Milašinović, S. (2021). Disaster risk communications: attitudes of Serbian citizens. Sociological review, 55(4), 1610-1647.
 • Cvetković, V., Dragićević, S., Petrović, M., Mijaković, S., Jakovljević, V., & Gačić, J. (2015). Knowledge and perception of secondary school students in Belgrade about earthquakes as natural disasters. Polish Journal of environmental studies, 24(4), 1553-1561.

Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom (M24)

 • Cvetković, V., Čvorović, M., & Beriša, H. (2023). The Gender Dimension of Vulnerability in Disaster Caused by the Corona Virus (Covid-19). Nauka, bezbednost i policija, in press.
 • Cvetkovic, V. M. ., Nikolic, A. ., & Ivanov, A. (2023). The role of social media in teh process of informing the public about disaster risks. Journal of Liberty and International Affairs, 9(2), 104-119. https://doi.org/10.47305/JLIA2392121c. In SCOPUS – Q3 – Political science and International Relations.
 • Cvetković, V., Bugarski, T., Martinović, J. (2022). The predictive model of citizens’ attitudes about the risks of introducing the death penalty in the Serbian criminal justice system, Journal of Criminalistic and Law, NBP, 27 (2), 7–43.
 • Cvetković, V., & Grbić, L. (2021). Public perception of climate change and its impact on natural disasters. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, 71(1), 43-58.
 • Cvetković, V., Tomašević, K., & Milašinović, (2019). Security risks of climate change: case study of Belgrade. Sociological review, 53(2), 596–626.
 •  Cvetković, V., Milašinović, S., & Lazić, Ž. (2018). Examination of citizens’ attitudes towards providing support to vulnerable people and volunteering during disasters. Journal for social sciences, TEME, 42(1), 35-56.
 • Cvetković, V., Lipovac, M., & Milojković, B. (2016). Knowledge of secondary school students in Belgrade as an element of flood preparedness. Journal for social sciences, TEME, 15(4), 1259-1273.
 • Janković, B., Cvetković, V., & Ivanov, A. (2019). Perceptions of private security: A case study of students from Serbia and North Macedonia. Journal of Criminalistic and Law, NBP, 24(3), 59-73.
 • Cvetković, V., Pavlović, S., & Janković, B. (2021). Private security preparedness for disasters caused by fires. Journal of Criminalistic and Law, NBP, 26(1), 35-59.
 • Cvetković, V. (2016). Fear and floods in Serbia: Citizens preparedness for responding to natural disaster. Matica Srpska Journal of Social Sciences, 155(2), 303-324.

Rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značaja (M14), kao i M13

 • Cvetković, V. (2024). In-Depth Analysis of Disaster (Risk) Management System in Serbia: A Critical Examination of Systemic Strengths and Weaknesses. International Scientific and Practical Conference: “International Experience in Emergency Risk Management” in Moscow, Russia, NOK International Civil Defence Organization, 30 May.
 • Cvetković, V. (2024). Empowering the Regional Network of Experts for Disaster Risk Management in the Western Balkans by the Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management. International Scientific and Practical Conference: “International Experience in Emergency Risk Management” in Moscow, Russia
 • Ivanov, A., Cvetković, V., Sudar, S. (2024). Volunteer fire fighting organizations in the system for protection and rescue in North Macedonia. Skopje and the Friedrich Ebert Foundation are 15th International Scientific Conference “Contemporary security challenges and strengthening the resilience of the countries of southeast Europe”. Hotel Sileks, Ohrid, Republic of North Macedonia in the period 23-24 September 2024.
 • 2. Sudar, S., Ivanov, A., Cvetković, V., (2024). Soft power in the service of euro-atlantic integration policy and accession to the European Union. Skopje and the Friedrich Ebert Foundation are 15th International Scientific Conference “Contemporary security challenges and strengthening the resilience of the countries of southeast Europe”. Hotel Sileks, Ohrid, Republic of North Macedonia in the period 23-24 September 2024.
 • Ivanov, A., Babanoski, K., & Cvetković, V. (2023). The NATO expansion in Europe – alliance of liberal states. International scientific conference, Macedonia. 14th International Scientific Conference, the strategic and security concept for the countries of South-East Europe At: Republic of North Macedonia.
 • Janković, B., Cvetković, V., Ivanov, A. (2023). The role of the police of Montenegro in combating fan hooliganism. International scientific conference, Macedonia… International scientific conference, Macedonia. International scientific conference, Macedonia. 14th International Scientific Conference, the strategic and security concept for the countries of South-East Europe At: Republic of North Macedonia.
 • Cvetković, V., Andrić, K., Ivanov, A. (2023). Comparative Analysis of Disaster Risk Management Systems in Germany, USA, Russia And China. Macedonia…
 • Cvetković, V., Vujanović, S., Ivanov, A. (2023). Reducing the Risk of Disasters Caused by Epidemics. International Academic Institute, Academic Conference, Syracuse University, Florence, Italy, 20. june 2023.
 • Cvetković, V., Rikanović, S., Knežević, S. (2022). Resilience of society in disasters caused by nuclear accidents. IAI Academic Conference Proceedings, Budapest Conference, 5 May 2022.
 • Fiorucci, P., Pernice, U., Cvetković, M.V., Rajkovchevki, R. (2022). Harmonizing wildfires risk assessment in Western Balkans through the IPAFF project. ICFBR2022, International Conference on Fire Behaviour and Risk, Italy.
 • Milojević, S., Knežević, S., Cvetković, V. (2022). Information deficits and community disaster resilience. Vienna International Academic Conference Education and Social Sciences, Business and Economics, International Academic Institute, University of Vienna 21 June 2022.
 • Knežević, S., Bogojević, A.V., Špiler, M., Cvetković, V. (2022). Forensic accounting tools in the function of prevention of fraud in emergency situations. Vienna International Academic Conference, Education and Social Sciences, Business and Economics, International Academic Institute, University of Vienna 21 June 2022.
 • Cvetković, V., Ivković, T. (2022). Social Resilience to Flood Disasters: Demographic, Socio-economic and Psychological Factors of Impact”. 12th International Conference of the International Society for the Integrated Disaster Risk Management, Cluj-Napoca, Romania, 21-23 September 2022. Hosted by Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca (Romania), Research Institute for Sustainability and Disaster Management based on High Performance Computing and Faculty of Environmental Science and Engineering.
 • Cvetković, V., Marković, K. (2021). Examining the impact of demographic and socio-economic factors on the level of employee preparedness for a disaster caused by fires: A case study of Electrical power distribution in Serbia. International Scientific Conference 30 Years of Independent Macedonian State 13-15 September 2021, Ohrid.
 • Cvetković, V., Bošković, N., Ocal, A. (2021). Individual citizens’ resilience to disasters caused by floods: a case study of Belgrade. 5th International Symposium on Natural Hazards and Disaster Management Bursa Technical University Bursa Turkey 24-25 October.
 • Cvetković, V., Roder, G., Tarolli, P., Öcal, A., Ronan, K., & Dragićević, S. (2017). Gender disparities in flood risk perception and preparedness: a Serbian case study. Paper presented at the European Geosciences Union GmbH – EGU General Assembly 2017, At Vienna, Austria, Volume: Vol. 19, EGU2017-6720: Session HS1.9/NH1.18 Hydrological risk under a gender and age perspective, Wiena.
 • Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2017). Household supplies for a natural disaster: factor of influence on the possession of supplies. The 8th International Scientific Conference, Security concepts and policies – new generation of risks and threats, at Ohrid, Republic of Macedonia 4 – 5 June 2017.
 • Cvetković, V., & Gačić, J. (2017). Fires as threatening security phenomenon: factors of influence on knowledge about fires. Paper presented at the Conference: 10th International Conference “Crisis management days“ – security environment and challenges of crisis management, At 24, 25 and 26 May 2017.
 • Cvetković, V., & Filipović, M. (2017). Information systems and disaster risk management. Paper presented at the International scientific and professional conference – 40 years of higher education in the field of security – Theory and Practice, Skopje, Republic of Macedonia. 1281-1295. Challenges of Crisis management, At 24, 25 and 26 May 2017.
 • Filipović, M., Cvetković, V., & Nešić, S. (2017). Environmental aspects of using nuclear energy. International scientific and professional conference 40 years of higher education in the field of security – Theory and Practice, Skopje, Republic of Macedonia. Ohrid, pp. 30-35.
 • Cvetković, V., & Filipović, M. (2017). Risk management of natural disasters: Concepts and Methods. International Scientific Conference “New directions and challenges in transforming societies through a multidisciplinary approach” 6th June, 2017, MIT University, City Gallery, Skopje, Republic of Macedonia.
 • Cvetković, V., & Filipović, M. (2017). Informing of citizens about emergency situations: influence factors and modalities. Paper presented at the 10th International Conference, Crisis management days: Security environment and challenges of crisis management, 24, 25 and 26 May 2017.
 • Fiorucci, P., Pernice, U., Cvetković, M.V., Rajkovchevki, R. (2022). Harmonizing wildfires risk assessment in Western Balkans through the IPAFF project. ICFBR2022, International Conference on Fire Behaviour and Risk, Italy.
 • Cvetković, V., Stojković, D. (2014). Analysis of geospatial and temporal distribution of storms as a natural disaster, 2016. The international conference is organized by the Faculty of Security – Skopje – University St. Kliment Ohridski – Bitola in collaboration with Faculty of detectives and security – FON University – Skopje. International scientific conference – criminalistic education, situation and perspectives – 20 years after Vodinelic. Skopje, Republic of Macedonia, from 24th to 25th October 2014, ISSN 1857-6508, UDK:504.4:551.553.8, pp. 59-69.
 • Cvetković, V., & Ivanov, A. (2016). Uticaj udaljenosti naselja od reke na spremnost građana za reagovanje na poplave u Republici Srbiji. Deveta međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravljanja”, Veleučilište Velika Gorica, Hrvatska, 12-13 aprila, Split, UDK 351.77:37.014(497.1), 37.014(497.1):504.4, 169-176.
 •  Ivanov, A., Cvetković, V., & Sudar, S. (2015). Recognition and perception of risks and environmental hazards on the part of the student population in the republic of Macedonia. In: Zlatko Žlogev i Oliver Bacanović, International scientific conference – Researching security – approaches, concepts and policies, 02-03. 06.2015. University „St. Kliment Ohridski”- Bitola Faculty of Security – Skopje, ISBN 978-608-4532-72-9, UDK: 37.017:504-057.875(497.7), 173-199.
  23. Cvetković, V. (2014). Zaštita kritične infrastrukture od posledica prirodnih katastrofa. Sedma međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravljanja”. Hrvatska: Velika Gorica, 22. i 23. maj, 1281-1295, 2014.
 • Cvetković, V., & Ivanov, A. (2014). Comparative analysis of national strategies for protection and rescue in emergencies in Serbia and Montenegro with emphasis on Croatia. International conference: Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world war I – security and euroatlantic integrations (3-5 june 2014). Skopje: University St. Kliment Ohridski – Bitola, Faculty of Security, 200-216. ISBN 978-608-4532-51-4 (T. 1), ISBN 978-608-4532-52-1 (T.2), CIP – 327.57.071.51(497.7:100-622 NATO), 327.57.071.51(497.7:4-672EU), COBISS.MK-ID 97703434.
 • Cvetković, V., & Ivanov, A. (2016). Analiza faktora uticaja na znanje i percepciju učenika srednjih škola u Beogradu o epidemijama. Deveta međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravljanja”, Veleučilište Velika Gorica, Hrvatska, 12-13 aprila, Split, UDK 351.862.21(497.1):627.512, 614.81(497.1):627.512, 859-868.
  26. Mlađan, D., Cvetković, V. (2012). Police Deployment in Emergency Situations Caused by the Abuse of Weapons of Mass Destruction. Beograd: Međunarodni naučni skup ,,Dani Arčibalda Rajsa“, tematski zbornik radova međunarodnog značaja, organizacije Kriminalisticko-policijske akademije, 1-2 mart, 2012. godine, 533-547, Volume 2, ISBN 978-86-7020-190-3, ISBN 978-86-7020-220-7, UDK članka: 351.74/.75:623.45 341.675/.678, COBISS.SR-ID 192447500.
 • Mlađan, D., Milojković, B., Baras, I., Cvetković, V. (2013). Cooperation of South-East European countries in Emergency Situations. International Scientific Conference, The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration, 05-08 June 2013, Ohrid, 279-291, Tom II. ISBN 978-608-4532-35-4 (T. 1) ISBN 978-608-4532-36-1 (T. 2), COBISS.MK-ID 95271178.
 • Cvetković, V., Ivanov, A., & Sadiyeh, A. (2015). Knowledge and perceptions of students of the Academy of criminalistic and police studies about natural disaster. International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance., Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies, Volume II, 181-195.
 • Mlađan, D., Cvetković, V. (2013). Classification of Emergency Situations. International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance., Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies, 275-291.
 • Mijalković, S., Cvetković, V. (2013). Vulnerability of Critical Infrastructure by Natural Disasters. Belgrade, National Critical Infrastructure Protection, Regional Perspective, 2013, 91-102, ISBN 978-86-84069-84-1, UDC 726.9:75.041.5 ID 176374796.
 • Cvetković, V. (2014). Spatial and temporal distribution of floods like natural emergency situations. International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance (3-4 march 2014), Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies, 371-389, volume II.
 • Sudar, S., Aleksandar, I., & Cvetković, V. (2016). Environmental and social management framework for fostering environmental protection and security in Drina river basin riparian countries. Paper presented at 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime.
 • Aleksandar, I., Cvetković, V., & Sudar, S. (2016). Theoretical foundations related to Natural disasters and measuring the resilience of the communities before disasters happens – Establishing proposal variables. Paper presented at the 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime. Key words: Natural disaster; Community; Resilience; Sustainability.
 • Gačić, J., Jakovljević, V., & Cvetković, V. (2015). Floods in the Republik of Serbia – vulnerability and human security. Twenty Years of Human Security: Theoretical Foundations and Practical Applications, University of Belgrade – Faculty of Security Studies, 277-286, April 2015. Editors: Ivica Đorđević, Marina Glamotchak, Svetlana Stanarević, Jasmina Gačić. UDC of work 627.14(497.11). CIP 351.7/.8(100)(082) 327(100)(082), COBISS.SR-ID 215102732.
 • Cvetković, M. V., Ivanov, A., & Milojković, B. (2016). Influence of parenthood on citizen preparedness for response to natural disaster caused by floods. VI International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance, Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies. Editor-in-Chief Dragana Kolarić, ISBN 978-86-7020-357-0, ISBN 978-86-7020-190-3 444-453

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (M33)

 • Grozdanić, G., Cvetković, V., Milovanović, M., Živanović, M., Manijlović, B. (2023). The model of resistance of the local community of Bar municipality to earthquake hazards. Novi Sad.
 • Grozdanić, G., Milovanović, M., Cvetković, V., Vujacić, D. (2023). Model of resistance of the local community of Nikšić municipality to earthquake hazards. Novi Sad.
 • Mlađan, D., Babić, Đ., Cvetković, V. (2012). Potreba za većim uključivanjem društvenih nauka u razvoj nauke o požarnoj bezbednosti. Treća međunarodna naučna konferencija ,,Bezbednosni inžinjering, požar, životna sredina, radna okolina, integrisani rizici” i 13. međunarodna konferencija zaštite od požara i eksplozije, Novi Sad, 18-19. oktobar 2012. godine, Visoka tehnička škola strukovnih studija, ISBN 978-86-6211-037-4, COBISS.SR-ID 274477575.
 • Mlađan, D., Marić, P., Baras, I., Cvetković V. (2011). Aktivnosti Sektora za vanredne situacije na usklađivanju politike Republike Srbije sa bezbednosnom politikom EU u oblasti civilne zaštite, zbornik radova: „Usklađivanje spoljne politike Republike Srbije sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije“, Instutut za međunarodnu politiku i privredu. Beograd, 10-11. oktobar 2011, str. 479 – 492, COBISS.SR-ID 194354956; ISBN 978-86-7067-171.
 • Cvetković, V., Milojković, B., Mlađan, D. (2013). Climate Change as a Modern Security Threat. Belgrade, Jaroslav Černi Institute for the Development of Water Resources, International Conference Climate change Impacts on Water Resources, 17-18 October 2013, Belgrade, Serbia, ISBN 978-86-82565-41-3, 168-174.
 • Cvetković, V., Janković, B. & Banović, B. (2014). Analiza geoprostorne i vremenske distribucije cunamija kao prirodnih katastrofa. Četvrta međunarodna naučna konferencija ,,Bezbednosni inženjering, požar, životna sredina, radna okolina, integrisani rizici“ i Četrnaesta međunarodna konferencija zaštita od požara i eksplozija, 02-03. oktobar 2014. Novi Sad: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Tehnički univerzitet u Zvolenu i Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, str. 352-361, 2014. Urednici: prof. dr Verica Milanko, doc. dr Mirjana Laban, ing. dr Eva Mračkova. ISBN 978-86-6211-095-4, COBISS.SR-ID 289885191.
 • Ranđelović, D., Popović, B., Cvetković, V. (2010). Kompjuterski virusi. Zbornik radova, Naučni skup sa međunarodnim učešćem Pravo i forenzika u kriminalistici, Kragujevac, 15-17 septembra, Beograd, Kriminalističko – policijska akademija, 2010. godine, 187-198, ISBN 978–86–7020–171–2, COBISS. SR–ID 177999628, urednik: prof. dr Željko Nikač, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd.
 • Cvetković, V. (2014). Upravljanje u terorističkim vanrednim situacijama izazvanim upotrebom opasnih materija. Naučna konferencija: sigurnost urbanih sredina. Eldan Mujanović. Sarajevo, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije: 63-72.
 • Cvetković, V. & Mlađović, I. (2015). Mogućnosti zloupotrebe nuklearnog oružja u terorističke svrhe i krivično pravna zaštita. Osmi međunarodni naučni skup „Dani bezbjednosti“ na temu: Subjekti sistema bezbjednosti u ostvarivanju bezbjednosne funkcije države, Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka 12. jun 2015, 397-407 Glavni i odgovorni urednik: Krstan Borojević. UDC 351.74/.75:316.42 (082), ISBN 978-99955-23-52-7, COBISS:RS-ID 5049368.
 • Cvetković, V. (2021). Innovative solutions for disaster early warning and alert systems: a literary review. Eleven International Scientific Conference “Archibald Reiss Days”, Belgrade, November 9–10, Belgrade, University of Criminal Investigation and Police Studies.
 • Cvetković, V. (2019). First aid disaster kit for a family: a case study of Serbia. IX International scientific conference Archibald Reiss days November 6-7, 2019. The University of Criminal Investigation and Police Studies, Belgrade.
 • Cvetković, V., Filipović, M., Dragićević, S., & Novković, I. (2018). The role of social networks in disaster risk reduction. Paper presented at the Eighth International Scientific Conference “Archibald Reiss Days” October 2–3, 2018, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade.
 • Cvetković, V., Tarolli, P., Roder, G., Ivanov, A., Ronan, K., Ocam, A., & Kutub, R. (2017). Citizens education about floods: a Serbian case study. VII International scientific conference “Archibald Reiss days”, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade.
 • Cvetković, V., & Filipović, M. (2017). Emergency situations caused by use of the radiological weapons for terrorist purposes. First International Conference Environmental Safety and Health at Work, Proceedings, Zrenjanin, 16. November, 2017.
 • Filipović, M., Cvetković, V., & Jakovljević, V. (2017). The impact of climate change on protection and conservation of biodiversity as a precondition of environmental security in Serbia. First International Conference Environmental Safety and Health at Work, Proceedings, Zrenjanin, 16. November, 2017.
 • Cvetković, V. (2017). Informed citizens about firefighters’ jurisdiction in emergency situations. VIII Scientific and professional conference with international participation, Police and judiciary guarantees of freedom and security in a legal state, At Hotel “Omorika” on Tara Mountain, Serbia.

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (M34)

 • Babić, S., Gačić, J., Nikolić, M., Cvetković, V., Rašeta, D. (2017). Global health risks and health care system response in emergencies. First International Conference Environmental Safety and Health at Work, Proceedings, Zrenjanin, 16. November, 2017.
 • Mlađan, D., Milojković, B., Baras, I., Cvetković, V. (2013). Cooperation of south-east european countries in emergency situations. International scientific conference: The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration, 05-08 June 2013, Ohrid, Book of abstracts, 46-47. ISBN 978-608-4532-29-3, COBISS.MK-ID 94041098.
 • Cvetković, V., Mijalković, S. (2013). Spatial and Temporal distribution of geophysical disasters. Serbian Academy of Sciences and Arts and Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, International Conference Natural Hazards – Links between Science and Practice, 8-11 October 2013, ISBN 978-86-80029-58-0, Book of Abstracts. Editor in chief – Milan Radovanović.
 • Mijalković, S., Cvetković, V. (2013). Vulnerability of Critical Infrastructure by Natural Disasters. Belgrade, International Scientific Conference, Regional Perspective, October 24th, 2013, Belgrade (Organization University of Belgrade – Faculty of Security Studies), Book of Abstracts, 28-29, ISBN 978-86-84069-82-7, COBISS.SR-ID 201998604.
 • Cvetković, V., Milojković, B., Mlađan, D., & Miladinović, S. (2014). The role of police in achieving security on the Danube as international waterways in Serbia. The third romanian-bulgarian-hungarian-serbian conference: University of Belgrade, Faculty of Geography University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Managament: Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Book of Abstracts, Srebrno jezero, 18-21. september, 42-43, 2014, ISBN 978-86-7031-344-6.
 • Cvetković, V., & Ivanov, A. (2014). Comparative analysis of national strategies for protection and rescue in emergencies in Serbia and Montenegro with emphasis on Croatia. International conference: Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world war I – security and euroatlantic integrations, 03-05 june 2014, Book of abstracts. Skopje: University St. Kliment Ohridski – Bitola, Faculty of Security, 58-59, 2014. CIP 351.74 (497.7) 355.45(497.7) “20” (048.3) (062) 327.51.071(100-622NATO:497.7)(048.3)(062), ISBN 978-608-4532-46-0.
 • Cvetković, V. (2014). Upravlјanje u terorističkim vanrednim situacijama izazvanim upotrebom opasnih materija. XIV Međunarodna naučna konferencija ,,Sigurnost urbanih sredina”, maj 2014. Zbornik sažetaka. Sarajevo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, str. 82-84.
 • Cvetković, V. (2014). Zaštita kritične infrastrukture od posledica prirodnih katastrofa. Sedma međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravlјanja“, 22-23 maj, 2014. Zbornik sažetaka. Hrvatska: Velika Gorica, 231-233. UDK 005.334:338.49 – 351:504.4. CIP zapis dostupan u katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižice u Zagrebu pod brojem 877998, ISBN 978-953-7716-55.
 • Gaćić, J., Jakovljević, V., Cvetković, V. (2014). Floods in the Republic of Serbia – Vulnerability and Human Security. Second International Conference on Human Security: Twenty Years of Human Security Y20HS, Book of Abstracts, November 7th and 8th, 2014, 33-34. Editor – Dr Ivica Djordjevic, Dr Svetlana Stanarević, Dr Jasmina Gačić and Stevan Tatalovic, Faculty of Security Studies, ISBN 978-86-84069-92-6.
 • Cvetković, V., Gačić, J., Petrović, D. (2015). Spremnost studenata Kriminalističko-policijske akademije za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom u Republici Srbiji, 2015. Zbornik apstrakata. Međunarodni naučni skup „Životna sredina i adaptacija privrede na klimatske promene“ 22 – 24. april 2015. godine, Beograd. Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije – Ecologica. Urednik – Larisa Jovanović. ISBN 978-86-89061-07-9, CIP 338.1:551.583(048), 574:33(048), 502.131.1:338.1(048), 574(048), COBISS.SR-ID 214412556.
  10. Ivanov, A., Cvetković, V., & Sudar, S. (2015) Recognition and perception of risks and environmental hazards on the part of the student population in the republic of Macedonia. In: Zlatko Žlogev i Oliver Bacanović, International scientific conference – Researching security – approaches, concepts and policies, 02-03, 2015. University “St. Kliment Ohridski”- Bitola Faculty of Security – Skopje, 112-113. ISBN 978-608-4532-62-0, COBISS.MK-ID 98686218.
 • Cvetković, V., & Ivanov, A. (2016). Uticaj udaljenosti naselja od reke na spremnost građana za reagovanje na poplave u Republici Srbiji. Deveta međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravljanja“, Veleučilište Velika Gorica, Hrvatska, Zbornik apstrakata, 2016.
  12. Cvetković, V., Sandić, M. (2016). The fear of natural disaster caused by flood. Međunarodni naučni skup: ekološka kriza: tehnogeneza i klimatske promene, 31-32, 2016. Book of abstract. CIP – 502/504(048) 3:551.583 (048) 316.334.5 (048), ISBN 978-86-89061-09-3, COBISS.SR-ID222768652.
 • Cvetković, V., & Ivanov, A. (2016). Analiza faktora uticaja na znanje i percepciju učenika srednjih škola u Beogradu o epidemijama. Paper presented at the Deveta međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravljanja“,Veleučilište Velika Gorica, Hrvatska, Zbornik apstrakata, 2016.
 • Aleksandar, I., Cvetković, V., & Sudar, S. (2016). Theoretical foundations related to Natural disasters and measuring the resilience of the communities before disasters happens – Establishing proposal variables. Paper presented at the 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime.
 • Sudar, S., Aleksandar, I., & Cvetković, V. (2016). Environmental and social management framework (esmf) for fostering environmental protection and security in Drina river basin riparian countries. Paper presented at the Paper presented at the 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime.

Monografska bibliografska publikacija (M42)

 • Cvetković, V., Šišović, V. (2024). Community Disaster Resilience in Serbia. Belgrade: Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management.
 • Tanasić, J., Cvetković, V. (2024). The Efficiency of Disaster and Crisis Management Policy at the Local Level: lessons from Serbia. Belgrade: Scientific-professional Society For Disaster Risk Management.
 • Grozdanić, G., Cvetković, V. (2024). Exploring Multifaceted Factors Influencing Community Resilience to Earthquake-Induced Geohazards: Insights from Montenegro. Belgrade: Scientific-professional Society For Disaster Risk Management.
 • Nikolić, N., Cvetković, V., Ivanov, A. (2023). Human resourse management in environmental security. Belgrade: Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management.
 • Cvetković, V. (2023). Istorijski razvoj Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.
 • Cvetković, V., & Jovanović, M. (2021). Mitovi o katastrofama: istine i zablude. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama.
 • Cvetković, V., Martinović, J. (2021). Upravlјanje u nuklearnim katastrofama. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama.
 • Cvetković, V., Bošković, D., Janković, B., & Andrić, S. (2019). Percepcija rizika od vanrednih situacija. Kriminalističko-policijska akademija, Beograd.
 • Cvetković, V. (2017). Metodologija naučnog istraživanja katastrofa – teorije, koncepti i metode. Zadužbina Andrejević, Beograd.
 • Miladinović, S., Cvetković, V., & Milašinović, S. (2017). Upravlјanje u kriznim situacijama izazvanim klizištima. Kriminalističko-policijska akademija, Beograd.
 • Cvetković, V., Milašinović, S., & Gostimirović, L. (2018). Istorijski razvoj policijskog obrazovanja u Srbiji. Visoka poslovna tehnička škola, Doboj.
 • Cvetković, V., Filipović, M. (2017). Pripremlјenost za prirodne katastrofe – preporuke za unapređenje pripremlјenosti. Zadužbina Andrejević, Beograd.
 • Cvetković, V. (2013). Interventno-spasilačke službe u vanrednim situacijama. Beograd, Zadužbina Andrejević, ISBN 978-86-525-0110-6, COBISS.SR.ID 198265868.
 • Jakovlјević, V., Cvetković, V., & Gačić, J. (2015). Prirodne katastrofe i obrazovanje. Beograd: Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, 2015. ISBN – 978-86-80144-02-3, COBISS.SR – ID 219113484.
 • Cvetković, V. (2016). Policija i prirodne katastrofe. Beograd (Instant system): Zadužbina Andrejević, 2016, 144 stranica (biblioteka Dissertatio). ISBN – 978-86-525-0255-4, COBISS.SR-ID 221730828, CIP UDK 005.334:504.4 351.74/76.
 • Cvetković, V., Gačić, J. (2016). Evakuacija u prirodnim katastrofama. Beograd: Zadužbina Andrejević, 2016, 160 stranica.
 • Ivanov, A., Cvetković, V. (2016). Prirodni katastrofi – geoprostorna i vremenska distribucija. Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“- Bitola, Fakultet za bezbednost, Skopje, 2016, 220 stranica. ISBN 978-608-4532-87-3, COBISS.MK-ID 101996298, CIP 504.4:[502.5:528.4-567(075.8).
 • Bošković, D., Cvetković, V. (2017). Procena rizika u sprečavanju izvršenja krivičnih dela eksplozivnim materijama. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija.

Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske publikacije nacionalnog značaja (M49)

 • Stanković, Lj. (2023). Medijski sistem Bosne i Hercegovine i promene identiteta. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.
 • Novaković, D. (2022). Rizici od požara u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama.
 • Cvetković, V., Čaušić, L. (2022). Zbirka propisa iz oblasti vanrednih situacija. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama.
 • Cvetković, V. (2021). Taktika zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama: iskustva sa terena i pouke. Zbornik radova, Prvi nacionalni seminar iz oblasti vanrednih situacija, Zadužbina Kolarac, od 16. do 18. aprila 2021. godine, Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodni institut za istraživanje katastrofa, Beograd.
 • Cvetković, V., Filipović, M., & Gačić, J. (2019). Zbirka propisa iz oblast upravlјanja rizicima od katastrofa. Naučno stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd, 1-1050.
 • Suprotstavlјanje savremenom organizovanom kriminalu i terorizmu, urednici: Vladimir Cvetković (sekretar projekta), Marija Popović (sekretarka projekta), doc. dr Tanja Kesić i prof. dr Želјko Nikač. Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavlјanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija, 2015. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija. Rukovodilac projekta: prof. dr Saša Mijalković. ISBN 978-86-7020-333-4, COBISS.SR-ID 218844684.
 • Cvetković, V. (2021). Pravni i bezbednosni aspekti upravlјanja rizicima od prirodnih i antropogenih katastrofa. Izdavač: Pravni fakultet u Novom Sadu i Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama.

Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja (M51)

 • Cvetković, V., Sudar, S., Ivanov, A. (2024). Harmonization of Soft Power and Institutional Skills: Montenegro’s Path to Accession to the European Union in the Environmental Sector. International Journal of Disaster Risk Management, 6(1).
 • Cvetković, V., Andrić, K., Ivanov, A. (2023). Comparative analysis of DRM systems in Germany, USA, Russia and China. Security Dialogues /Безбедносни дијалози, 14 (2), 65-88.
 • Cvetković, V., Romanić, S., Beriša, H. (2023). Religion Influence on Disaster Risk Reduction: A case study of Serbia. International Journal of Disaster Risk Management, 5 (1), 66-81.
 • Cvetković, V. (2023). Predictive Model of Community Disaster Resilience based on Social Identity Influences. International Journal of Disaster Risk Management, 5 (2), in press.
 • Cvetković, V., Radonjić, S. (2022). Ugrožavanje bezbednosti lokalnih zajednica u vanrednim situacijama izazvanim poplavama. Politika nacionalne sigurnosti, 13 (22), 81-105.
 • Janković, B., & Cvetković, V. (2022). Stavovi pripadnika privatnog obezbeđenja o policiji: studija slučaja Beograd. Bezbednost, 64 (2), 5-21.
 • Cvetković, V., & Planić, J. (2022). Earthquake risk perception in Belgrade: implications for disaster risk management. International Journal of Disaster Risk Management, 4 (1), 69-88.
 • Cvetković, V., Radonjić, S. (2022). Ugrožavanje bezbednosti lokalnih zajednica u vanrednim situacijama izazvanim poplavama. Politika nacionalne sigurnosti, 13 (22), 81-105.
 • Krnjić, I., & Cvetković, V. (2021). Investigating student’s attitudes and preferences towards disaster learning multimedia to enhance preparedness. Bulletin of the Serbian geographical society, 101(2) 79-96.
 • Cvetković, V., & Nikolić, M. (2021). Uloga društvenih mreža u smanjenju rizika od katastrofa: studija slučaja Beograd. Bezbednost, 63 (1), 25-42.
 • Cvetković, V. (2016). Uticaj demografskih, socio-ekonomskih i psiholoških faktora na preduzimanje preventivnih mera. Kultura polisa, XIII(32), 393-404.
 • Cvetković, V. (2016). The relationship between educational level and citizen preparedness for responding to natural disasters. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 66(2), 237-253.
 • Cvetković, V. (2014). Analiza geoprostorne i vremenske distribucije vulkanskih erupcija. NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravo, 2/2014, 153-171.
  12. Cvetković, V., & Dragicević, S. (2014). Spatial and temporal distribution of natural disasters. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, 64(3), 293-309, 2014.
 • Popović, M., & Cvetković, V. (2012). Žene kao učesnici u mirovnim operacijama i donosioci odluka u sektoru bezbednosti. Kultura – Polis, 9(2), 273-291.
 • Veličković, M., Cvetković, V. (2013). Uloga i obučavanje pripadnika vojske Srbije za eskortnu pratnju. Vojno delo, 55(2), 262-276.
 • Cvetkovic, V., & Mijalkovic, S. (2013). Spatial and temporal distribution of geophysical disasters. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, 63(3), 345-359.
 • Cvetković, V. (2016). Marital status of citizens and floods: citizen preparedness for response to natural disasters. Vojno delo, 66 (8), 89-116.
 • Vraćević, N., & Cvetković, V. (2014). Uloga privatnih oružanih snaga u tradicionalnim konceptima bezbednosti. Vojno delo, 64 (2), 126-144.
 • Cvetković, V., Milojković, B., & Stojković, D. (2014). Analiza geoprostorne i vremenske distribucije zemlјotresa kao prirodnih katastrofa. Vojno delo, 66(2), 166-185.
 • Cvetković, V., Gaćić, J., & Petrović, D. (2015). Spremnost studenata Kriminalističko-policijske akademije za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom u Republici Srbiji. Ecologica, 22(78), 302-309.
  20. Cvetković, V., & Stojković, D. (2015). Knowledge and perceptions of secondary school students in Kraljevo about natural disasters. Ecologica, 22(77), 42-49.
 • Mijalković, S., & Cvetković, V. (2015). Viktimizacija ljudi prirodnim katastrofama – geoprostorna i vremenska distribucija. Temida, časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu, 4(17), 19-43.
 • Cvetković, V., Vučić, S., & Gačić, J. (2015). Klimatske promene i nacionalna odbrana. Vojno delo, 67 (5), 181-203.
 • Cvetković, V., Milašinović, S., Gostimirović, L. (2016). The Impact of Age on Flood Preparedness in Serbia. International journal of social science and humanities, USA, 6(10), 10-23.
 • Cvetković, V., & Stanišić, J. (2015). Relationship between demographic and environmental factors with knowledge of secondary school students on natural disasters. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, 64(3), 323-340.
 • Milojević, S., Janković, B., & Cvetković, V. (2014). Prediction Model of Effective Studies at the Academy of Criminalistics and Police Studies. NBP – Journal of criminalistics and law, 20 (1), 135-149.
 •  Cvetković, V., Janković, B., & Milojević, S. (2016). Bezbednost učenika od posledica prirodnih katastrofa u školskim objektima. Ecologica, 23(84), 809-815.
 • Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovlјević, V. (2015). Uticaj statusa regulisane vojne obaveze na spremnost građana za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom u Republici Srbiji. Ecologica, 22(80), 584-590.
 • Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2015). Impact of climate change on the distribution of extreme temperatures as natural disasters. Vojno delo, 66(6), 21-42.
 • Lipovac, M., & Cvetković, V. (2015). Problemi u implementaciji evropskih standarda u Republici Srbiji u oblasti integrisanog sistema zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama – broj 112 za hitne pozive. Evropsko zakonodavstvo, 14 (54), 300-306.
 • Cvetković, V. (2016). Uticaj motivisanosti na spremnost građana Republike Srbije da reaguju na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom. Vojno delo, 67(3), 141-171.
 • Sandić, M., Mlađan, D., Cvetković, V. (2016). Spremnost građana Loznice za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu zemljotresom. Ecologica, 81, 40-48.
 •  Cvetković, V. (2016). Influence of income level on citizen preparedness for response to natural disasters. Vojno delo, 66(4), 100-127.
 • Cvetković, V., Sandić, M. (2016). The fear of natural disaster caused by flood. Ecologica, 23 (82), 202-209.
 •  Cvetković, V. (2016). Uticaj zaposlenosti na spremnost građana za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom. NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravo, 20 (2), 49-94.
 • Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovlјević, V. (2016). Geoprostorna i vremenska distribucija šumskih požara kao prirodnih katastrofa. Vojno delo, 68 (2), 108-127.
 • Janković, B., & Cvetković, V. (2016). Mesto i uloga FRONTEKS-a u sprovođenju nove politike granične bezbednosti Evropske unije. Evropsko zakonodavstvo, 55 (56-57), 265-277.
 • Cvetković, V., & Svrdlin, M. (2020). Vulnerability of women to the consequences of naturally caused disasters: the Svilajnac case study. Bezbednost, 62(3), 43-61.
 • Cvetković, V., & Jovanović, M. (2020). Examination of the factors that influence public perception of mythically-based human behavior in disaster conditions. Bulletin of the Serbian Geographical Society, 100(2), 161-179.
 • Cvetković, V. (2018). Percepcija javnosti o pripremljenosti za biosferske katastrofe izazvane epidemijama: implikacije na proces upravljanja rizicima. Bezbednost, 60(3), 5-25.
 • Nikolić, N., Cvetković, V., & Zečević, M. (2019). Human Resource Management in Environmental Protection in Serbia. Bulletin of the Serbian Geographical Society, 100(1), 51-72.
 • Cvetković, V. (2017). Prepreke unapređenju spremnosti građana za reagovanje u prirodnim katastrofama. Vojno delo, 69(2), 132-150.
 • Cvetković, V., & Filipović, M. (2017). Posledice prirodnih katastrofa: faktori uticaja na percepciju građana Srbije. Ecologica, 24(87), 572-578.
 • Cvetković, V., & Filipović, M. (2018). Ispitivanje percepcije rizika o požarima u stambenim objektima: demografski i socio-ekonomski faktori uticaja. Vojno delo, 70(5), 82-98.
 • Cvetković, V., & Filipović, M. (2018). Ispitivanje stavova učenika o uvodjenju nastavnog predmeta bezbednosna kultura u srednjim školama. Kultura polisa, 15(35), 277-286.
 • Cvetković, V., & Filipović, M. (2018). Koncept otpornosti na katastrofe. Ecologica, 25(89), 202-207.
 • Cvetković, V., Filipović, M., & Gačić, J. (2018). Teorijski okvir istraživanja u oblasti katastrofa. Ecologica, 25(91), 545-551.
 • Cvetković, V., Filipović, M., & Jakovljević, V. (2017). A survey of subjective opinions of population about seismic resistance of residential buildings. J. Geogr. Inst. Cvijic, 67(3), 265-278.
 •  Cvetković, V., Filipović, M., Popović, D., & Ostojić, G. (2017). Činioci uticaja na znanje o prirodnim katastrofama. Ecologica, 24(85), 121-126.
 • Cvetković, V., Gačić, J., & Babić, S. (2017). Religiousness level and citizen preparedness for natural disasters. Vojno delo, 69(4), 253-262.
 • Cvetković, V., Giulia, R., Ocal, A., Filipović, M., Janković, B., & Eric, N. (2018). Childrens and youths’ knowledge on forest fires: Discrepancies between basic perceptions and reality. Vojno delo, 70(1), 171-185.
 • Cvetković, V., Jakovljević, V., Gačić, J., & Filipović, M. (2017). Obuka građana za reagovanje u vanrednim situacijama. Ecologica, 24(88), 856-882.
 • Cvetković, V., & Miladinović, S. (2017). Ispitavanje stavova i znanja učenika o klizištima kao prirodnim opasnostima. Ecologica, 24(85), 121-126.
 • Cvetković, V., & Milašinović, S. (2017). Teorija ugroženosti i smanjenje rizika od katastrofa. Kultura polisa, 14(33), 217-228.
 • Cvetković, V. M., & Filipović, M. (2018). Ispitivanje uloge porodice u edukaciji dece o prirodnim katastrofama. Nauka, bezbednost, policija, 23(1), 71-85.
 • Sultana, O., Cvetković, V., & Kutub, J. (2017). Problems of inhabitants of Muktagacha town in Mymenssingh district in terms of urban services important for security in natural disaster. Vojno delo, 70(1), 112-155.
 • Cvetković, V. (2017). Spremnost građana za reagovanje u prirodnim katastrofama izazvanim poplavama u Republici Srbiji. Vojno delo, 69(1), 153-190.
 •  Cvetković, V. (2017). Uticaj personalnih i sredinskih faktora na očekivanje pomoći od interventno-spasilačkih službi i humanitarnih organizacija za vreme prirodnih katastrofa. Bezbednost, 59(3), 28-53.
 • Cvetković, V. (2017). Krizne situacije – pripremljenost države, lokalne zajednice i građana. Vojno delo, 69(7), 122-136.
 • Cvetković, V. (2017). Percepcija rizika od prirodnih katastrofa izazvanih poplavama. Vojno delo, 69(5), 160-175.
 • Cvetković, M. V., & Miladinović, S. (2018). Spremnost sistema zaštite i spasavanja Republike Srbije za implementaciju integrisanog upravljanja rizicima od katastrofa – preporuke za sprovođenje istraživanja. Ecologica, 25(92), 995-1001

Rad u časopisu nacionalnog značaja (M52)

 • Cvetković, V., Protić, D., Stefanović, D. (2023). Integrisano smanjenje rizika od katastrofa izazvanih požarima: pregled literature. Diplomatija i Bezbednost, 6(2), 11-70.
 • Cvetković, V., & Planić, J. (2022). Earthquake risk perception in Belgrade: implications for disaster risk management. International Journal of Disaster Risk Management, 4 (1), 69-88.
 • Filipović, M., & Cvetković, M. V. (2019). Projekat ,,Prirodne Albanije“ kao pretnja teritorijalnom integritetu Republike Srbije. Vojno delo, 71(4), 114-125.
 • Cvetković, V., & Katarina, A. (2019). Edukacija građana o smanjenju rizika od katastrofa korišćenjem multimedijalnih sadržaja – društvene igre, kompjuterske igrice i simulacije. Vojno delo, 71(6), 122-151.
 • Mumović, N., & Cvetković, V. (2019). Činioci uticaja na donošenje odluka o sprovođenju evakuacije u uslovima katastrofa izazvanih požarima u stambenim objektima: studija slučaja Beograda. Vojno delo, 71(7), 142-163.
 • Janković, B., Cvetković, M. V., Vučković, G., & Milojević, S. (2019). Uticaj akutnog mentalnog stresa na perfomanse gađanja: implikacije na obuku pripadnika bezbednosnih službi. Vojno delo, 71(6), 112-121.
 • Svrdlin, M., & Cvetković, V. (2019). Mobilni komunikacioni sistemi i aplikacije od značaja za integrisano upravljanje katastrofama. Vojno delo, 71(7), 164-177.
 • Vraćević, N., & Cvetković, M. V. (2019). Značaj i uloga privatnih vojnih kompanija u rešavanju savremenih problema nacionalne i međunarodne bezbednosti. Vojno delo, 71(3), 73-94.
 • Vraćević, N., & Cvetković, V. (2019). Privantne vojne kompanije u modernom dobu. Vojno delo, 71(2), 42-54.
 • Mlađan, D., Cvetković, V., Veličković, M. (2012). Sistem upravljanja u vanrednim situacijama u Sjedinjenim Američkim državama. Vojno delo, 64 (1), 89-105.
 • Cvetković, V., & Bošković, D. (2015). Analiza geoprostorne i vremenske distribucije suša kao prirodnih katastrofa. Bezbednost, 56 (3), 148-165.
 • Cvetković, V. (2015). Faktori uticaja na znanje i percepciju učenika srednjih škola u Beogradu o prirodnim katastrofama izazvanim klizištima. Bezbednost, 57(1), 32-51.
 • Cvetković, V., Popović, M. (2011). Mogućnosti zloupotrebe oružja za masovno uništavanje u terorističke svrhe. Bezbednost, 53 (2), 149-168.
 • Cvetković, V., & Milojković, B. (2016). Uticaj demografskih faktora na nivo informisanosti građana o nadležnostima policije u prirodnim katastrofama. Bezbednost, 38 (2), 5-31.

Rad u nacionalnom časopisu (M53)

 • Cvetković, V., Mlinar, M. (2020). Ispitivanje stavova građana o mogućnostima upotrebe hemijskog oružja u terorističke svrhe: studija slučaja Beograd. Bezbjednost, policija i građani, 16 (1-2), 3-18.
 • Cvetković, V., & Martinović, J. (2020). Inovative solutions for flood risk management. International Journal of Disaster Risk Management, 2(2), 71-100.
 • Kutub, J. R., Cvetković, V. M., & Huq, S. (2017). Assessment of Women’s Vulnerability and their Coping Mechanism Living in Flood prone Areas: A Case Study of Belkuchi Upazila, Sirajganj. Serbian Science Today, 2 (1), 35-43.
 • Cvetković, M., Filipović, B. (2017). Ispitivanje znanja učenika o pravilnom načinu postupanja za vreme prirodnih katastrofa, Bezbjednost, policija, građani, 13(2), 105–120.
 • Cvetković, V. M. (2019). Risk Perception of Building Fires in Belgrade. International Journal of Disaster Risk Management, 1(1), 81-91.
  6. Perić, J., & Cvetković, V. (2019). Demographic, socio-economic and phycological perspective of risk perception from disasters caused by floods: case study Belgrade. International Journal of Disaster Risk Management, 1(2), 31-43.
  7. Cvetković, V., & Janković, B. (2020). Private security preparedness for disasters caused by natural and anthropogenic hazards. International Journal of Disaster Risk Management, 2(1), 23-33.
 • Cvetković, V. (2015). Mogućnosti zloupotrebe biološkog oružja u terorističke svrhe. Bezbednost, 55 (1), 122-140.
 • Ivanov, A., & Cvetković, V. (2014). The role of education in natural disaster risk reduction. Horizons, international scientific journal, 10 (16), 115-131.
 • Cvetković, V., & Stojković, D. (2014) Komparativna analiza nacionalnih strategija bezbednosti Albanije, Makedonije i Crne Gore. Bezbjednost, policija i građani, 10 (3-4), 239-251.
 • Cvetković, V. (2016). Uticaj demografskih faktora na očekivanje pomoći od policije u prirodnim katastrofama. Srpska nauka danas, 1 (1), 8–17.
 • Cvetković, V. (2015). Fenomenologija prirodnih katastrofa – teorijsko određenje i klasifikacija prirodnih katastrofa. Bezbjednost, policija i građani, 11 (3 – 4), 311-335.
 • Cvetković, V., Andrejević, T. (2016). Qualitative research readiness of citizens to respond to natural disasters. Serbian science today, 1 (3), 393-404.
 • Cvetković, V. (2015). Spremnost za reagovanje na prirodnu katastrofu – pregled literature. Bezbjednost, policija i građani, 11 (1-2), 165-183.
 • Cvetković, V. (2016). Povezanost uspeha u srednjoj školi i spremnosti građana za reagovanje u prirodnim katastrofama. Bezbjednost, policija i građani, 12(3-4), 61-84.

Domaći naučni časopis koji se prvi put kategorizuje (M54)

 • Cvetković, V., Filipović, B. (2020). Istraživanje stavova građana o pripremlјenosti za katastrofe izazvane šumskim požarima: studija slučaja Prijepolјe. Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku, 2(2), 1-15.

Rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja (M45)

 • Cvetković, V., Kezunović, A. (2021). Bezbednosni aspekti zaštite kritične infrastrukture u antropogenim katastrofama: studija slučaja Beograda. U Forenzičko računovodstvo, istražne radnje, ljudski faktor i primenjeni alati. Beograd: Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu.
 • Krnjić, I., & Cvetković, V. (2022). Uloga mutlimedijalnih sadržaja u edukaciji mladih o katastrofama. Pravni i bezbednosni aspekti upravljanja rizicima od prirodnih i antropogenih katastrofa, 206-227. Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd, Pravni Fakultet u Novom Sadu i Međunarodni institut za istraživanje katastrofa.
 • Radovanović, M., & Cvetković, V. (2022). Komunikacija o rizicima od katastrofa: Disaster risk communication. Pravni i bezbednosni aspekti upravljanja rizicima od prirodnih i antropogenih katastrofa, 269-321. Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd, Pravni Fakultet u Novom Sadu i Međunarodni institut za istraživanje katastrofa.
 • Planić, J., Cvetković, V. (2022). Fenomenološke i etiološke dimenzije katastrofa izazvanih zemljotresom. Pravni i bezbednosni aspekti upravljanja rizicima od prirodnih i antropogenih katastrofa, 269-321. Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd, Pravni Fakultet u Novom Sadu i Međunarodni institut za istraživanje katastrofa.
 • Cvetković, V. (2021). Jačanje sistema integrisanog upravljanja rizicima od katastrofa u Srbiji: DISARIMES. Zbornik Radova –Taktika zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama: iskustva sa terena i pouke, Beograd, Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, 77-111.
 • Cvetković, V., Bošković, N. (2021). Konceptualne osnove i dimenzije otpornosti na katastrofe. Zbornik Radova – Taktika zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama: iskustva sa terena i pouke, Beograd, Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, 175-191.
 • Cvetković, V. (2012). Zadaci vatrogasno-spasilačkih jedinica u terorističkom napadu izazvanom upotrebom oružja za masovno uništavanje. Zbornik radova, Suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu, Kriminalističko – policijska akademija, 146-160, ISBN – 978-86-7020-232-0, COBISS.SR – ID 195570188.
 • Mlađan, D., Cvetković, V. (2011). Stanje i novi izazazovi vatrogasno – spasilačkih službi u svetu. Zbornik radova, Suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu, Kriminalističko – policijska akademija, 95-109, ISBN 978-86-7020-201-6, COBISS. SR – ID 188134156.
 • Popović, M., Cvetković, V. (2013). Suprotstavljanje savremenom terorizmu kao doprinos zaštiti ljudske bezbednosti u Republici Srbiji. Zbornik radova, Suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu, Kriminalističko – policijska akademija, 169-177, ISBN – 978-86-7020-267-2, COBISS.SR – ID 203874060.
 • Cvetković, V., Popović, M., Sadiah, A. (2014). Mogućnosti zloupotrebe hemijskog oružja u terorističke svrhe. U S. Mijalković. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, 341-357, ISBN 978-86-7020-302-0, CIP – 343.9.02(082), 343.341(082), 323.28(082), COBISS.SR-ID 212066828.
  11. Cvetković, V., Petrović, D. (2015). Integrisano upravlјanje prirodnim katastrofama. U C. Mijalković, Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavlјanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija, knjiga VIII. Urednici: Vladimir Cvetković, Marija Popović, Tanja Kesić, Želјko Nikač. ISBN 978-86-7020-333-4, COBISS.SR-ID 218844684, CIP – 343.9.02(082) 343.341(082) 323.28(082) Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, 291-325.
 • Cvetković, V. (2014). Analiza geoprostorne i vremenske distribucije klimatskih katastrofa. Tranzicija i ekonomski kriminal II, tematski zbornik radova (pp. 163-183). Urednik – prof. dr Srđan Milašinović. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija. CIP – 343.53(497.11)(082), 351.86(497.11)(082), 338.24(497.11)(082), ISBN 978-86-7020-305-1, COBISS.SR-ID 212394764.
  13. Cvetković, V. (2013). The impacts of climate changes on the risk of natural disasters. In Toma Batkovski (Editor in chief), International yearbook of the Faculty of security (pp. 51-62). Skopje: Faculty of security. UDC: 551.583:504.4.
 • Cvetković, V. (2014). Uloga policije u prirodnim katastrofama. Elementarne nepogode i vanredne situacije. Urednici – Nataša Mrvić, Dragan Petrović, Dragan Mlađan. Beograd, Institut za uporedno pravo i Kriminalističko-policijska akademija: 215-243, ISBN 978-86-6411-005-1; CIP – 005.334:502.1 (082), 351.759.6:504.4(497.11) (082), COBISS. SR-ID 211953420.

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (M63)

 • Cvetković, V., & Protić, D. (2021). Fenomenološke dimenzije katastrofa izazvanih požarima u stambenim objektima. Akademija tehničkih strukovnih studija, Beograd, Primenjene inženjerske nauke, Požarevac, Nemanjina 2, 9. Savetovanje, Upravljanje rizicima, 24. decembra 2021. godine.
 • Cvetković, V. (2018). Baze podataka o rizicima i informacioni servisi podrške odlučivanju u vanrednim situacijama. Šesto naučno savetovanje ,,Upravlјanje rizicima“, VTŠSS, Požarevac, 25. maja 25-34.
 • Cvetković, V., & Jakovlјević, V. (2017). Činioci uticaja na svest građana o rizicima nastanka vanrednih situacija u Srbiji. Peto naučno savetovanje ,,Upravlјanje rizicima“, VTŠSS, Požarevac, juna, 11-20.
 • Mlađan, D., Cvetković, V. (2011). „Sistem obuke pripadnika Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije“ u: Zbornik radova, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Zaštita na radu u XXI veku, teorija i praksa, Tara, 04 – 08. oktobara 2011, ISBN: 978-86-87495-24-1, COBISS.SR – ID 186569996, CIP 331.45/46(082) 502/504(082), 35-44.
 • Cvetković, V., Aksentijević, V., & Ivović, M. (2015). Uloga službe hitne medicinske pomoći u vanrednim situacijama izazvanim terorističkim aktima. Suprotstavlјanje savremenim oblicima kriminaliteta – analiza stanja, evropski standardi i mere za unapređenje (26-29. maj 2015), Kriminalističko-policijska akademija i Fondacija „Hans Zajdel” u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, Tom III, 355-367.
 • Cvetković, V., Jakovlјević, V., & Stanić, M. (2016). Osiguranje i smanjenje rizika od prirodnih katastrofa. VII naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Evropske integracije: pravda, sloboda i bezbednost“, Kriminalističko-policijska akademija i Fondacija „Hans Zajdel” u saradnji sa Ministarstvom nutrašnjih poslova Republike Srbije, 24-26. maj 2016. godine Tara, hotel „Omorika“

Odbranjena doktorska disertacija (M70)

 • Cvetković, V. (2015). Spremnost građana za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom u Republici Srbiji 1-608, (Doktorska disertacija), Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti.

KONTAKT INFORMACIJE

 Imejl: vladimirkpa@gmail.com

Srdačni pozdravi

Dimitrija Tucović 121, Belgrade, Serbia.